INTENCJE MSZALNE

 

Niedziela  17.08.2014 r.  XX Niedziela Zwykła

 

  8.00       1) + Jana i Mariannę Gniadków

                2) + Kazimierę Szymczak – 17 gregorianka

10.00       +  Henryka, Stanisława i Mariannę Jagiełło

12.00       1) + Ryszarda Kiliańskiego

                2) + Lucynę Połczyńską (od uczestników pogrzebu)

Chrzest: Adam Szatan

16.00       + Marię i Jana Szatana, Marię i Czesława Kilianka

 

Poniedziałek 18.08.2014 r.

 

 7.00      + Kazimierę Szymczak – 18 gregorianka

 8.00      + Barbarę Federowicz w 3 rocz. śmierci i Jerzego Federowicz

17.00       + Annę w rocz. śmierci i Tadeusza Dawidowskich, Ireneusza Giermudę, Wojciecha Wójcik, Daniela Kozła

               

Wtorek  19.08.2014 r.

 

  7.00       1) + Mariusza Piątkowskiego w 2 rocz. śmierci

2) + Mariannę i Jana Filipowicz, Mariana Michalak i Mariana Jasińskiego

8.00       1) Za parafian

              2) + Mariana Skowrońskiego w 6 miesięcy po śmierci

17.00       + Kazimierę Szymczak – 19 gregorianka

 

Środa   20.08.2014 r. Św. Bernarda   

 

  7.00       O Boże bł. i opiekę Matki Bożej Błotnickiej dla Pawła i Agnieszki i ich dzieci

8.00       + Kazimierę Szymczak – 20 gregorianka

17.00       + Helenę i Jana Kusak, Eleonorę i Stefana Szatan

 

 

 

 

 

Czwartek   21.08.2014 r. Św. Piusa X

                           Nowenna do Matki Bożej Pocieszenia

                                 

  7.00       + Genowefę, Stefana, Jana i Zofię Matysiak

 8.00      + Kazimierę Szymczak – 21 gregorianka

17.00       1) O bł. Boże i opiekę Matki Bożej Pocieszenia dla Stowarzyszenia Kobiety dla Starej Błotnicy w dniu ich święta patronalnego

2) + Stanisława w rocz. śmierci, Paulinę, Mariannę i Jana Tkaczyków

 

Piątek  22.08.2014 r. NMP Królowej

 

  7.00       1) + Marię Woźniak w rocz. śmierci i Józefa, Aleksandra i Wiesławy Woźniaków, Henryka Natora

                2) + Jerzego Malczewskiego w 4 rocz. śmierci, Jana i Katarzynę Gołębiowskich

 8.00      + Kazimierę Szymczak – 22 gregorianka

17.00       1) + Weronikę Kocon w 4 rocz. śmierci, Bronisława, Adama i Stanisława

                2) + Wacława Kwatka w 20 rocz. śmierci, Mariannę i Stanisława Kwatków

 

Sobota   23.08.2014 r.

 

  7.00       1) + Mieczysława i Janinę Kalbarz  w rocz. śmierci

                2) + Kazimierę Szymczak – 23 gregorianka

8.00       1) O szczęśliwy powrót z wakacji i bł. Boże na cały następny rok

2) + Jana w rocz. śmierci i Stanisławę Bednarczyk

15.30       O Boże bł. i opiekę Matki Bożej Błotnickiej dla Janusza i Agnieszki ILiańskich w 10 rocz. ślubu

              Chrzest: Anna

17.00       1) O Boże bł. dla Stanisławy i Stanisława w 45 rocz. ślubu

                2) + Cecylię Brzeską

 

 

 

 

 

Niedziela  24.08.2014 r.  XXI Niedziela Zwykła

 

  8.00       O Boże bł. i opiekę Matki Bożej Błotnickiej dla Jolanty i Krzysztofa Bojanowicz w 30 rocz. ślubu

10.00       +  Jerzego w rocz. śmierci, Kazimierę i Antoniego Dziupińskich

12.00       1) + Kazimierę Szymczak – 24 gregorianka

                2) + Barbarę Markowską

16.00       + Teodozję w rocz. śmierci i Jerzego Nagrodzkich, Mariannę i Franciszka Zych