INTENCJE MSZALNE

UWAGA!!!

Nie ma ograniczenia osób uczestniczących we Mszy św. Do kościoła przychodzimy w maseczkach.

 

Niedziela 9.08.2020 r. 19 Niedziela Zwykła

 

  8.00     + Mariannę w rocznicę śmierci, Stanisława, Elżbietę i Antoniego Michalskich oraz Annę Pirosz

10.00     + Jana, Mariannę i Adama Hernik, Helenę Tatar

12.00     Za Parafian

Chrzest: 1) Jan Włodarczyk

2) Antoni Fijałkowski

16.00     O błogosławieństwo Boże dla Bożeny i Stanisława Wójcików w rocznicę ślubu i z okazji jej urodzin

 

Poniedziałek 10.08.2020 r. Święto Św. Wawrzyńca

 

  7.00     +Mariannę i Hieronima w rocznicę śmierci, Marka, Juliana i Jana Mizerskich

  8.00     + Pawła Ofiarę – od uczestników pogrzebu

17.00     + Mieczysława Białkowskiego w rocznicę śmierci

 

Wtorek 11.08.2020 r. Św. Klary

 

  7.00     + Pawła Ofiarę – od uczestników pogrzebu

  8.00     + Krystynę Piotrowską – od uczestników pogrzebu

17.00     + Stanisława Popowicz – od uczestników pogrzebu

 

Środa 12.08.2020 r.

 

  7.00     + Pawła Ofiarę – od uczestników pogrzebu

  8.00     Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej Pocieszenia dla Dominiki Petrzak w 18 rocznicę urodzin

17.00     + Wojciecha Bojanowicza w pierwszą rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny Bojanowiczów

 

Czwartek 13.08.2020 r.

 

  7.00     + Adama Stanios w 30 dniu po śmierci

  8.00     + Krystynę Piotrowską – od uczestników pogrzebu

17.00     + Stanisława Popowicz – od uczestników pogrzebu

 

 

Piątek 14.08.2020 r. Św. Maksymiliana Marii Kolbego

 

  7.00     + Franciszka, Janinę i Adama Kazanów

  8.00     + Krystynę Piotrowską – od uczestników pogrzebu

17.00     1) + Mariannę i Jana Ogińskich

2) + Walentego w rocznicę śmierci i Zofię Żurawskich

 

Sobota 15.08 2020 r. Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Odpust Parafialny

 

Po każdej Mszy św. poświęcenie ziół i kwiatów

 

  8.00     1) + Helenę i Jana Kaletów, Bolesława i Jana Karasek, Tomasza Witkowskiego oraz Andrzeja Pyrkę

2) + Jana w rocznicę śmierci, Zofię, Tadeusza, Stanisława i Bronisławę Stanios

10.00     + Mariannę i Franciszka Jesionek oraz zmarłych z rodziny

12.00    SUMA ODPUSTOWA

1) Za Parafian

2) Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Pocieszenia dla Mikołaja Wójcika w pierwszą rocznicę urodzin

16.00     Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Pocieszenia dla Klaudii Włodarczyk w 18 rocznicę urodzin

 

Niedziela 16.08.2020 r. 20 Niedziela Zwykła

 

  8.00     + Mariannę i Jana Filipowicz oraz zmarłych z rodziny Jasińskich, Kowalczyków i Michalaków

10.00     + Henryka, Stanisława i Mariannę Jagiełło

Chrzest: Szymon Krzosek

12.00     1) Za Parafian

2) O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Pocieszenia dla Marty Kołtunowicz w 3 rocznicę urodzin

16.00     + Józefa w rocznicę śmierci i Kazimierę Filipczak oraz Władysławę Jurczak