INTENCJE MSZALNE

 

Niedziela 22.11.2020 r. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

 

  8.00        1) + Za Zmarłe Siostry z Koła Żywego Różańca ze Starego Kadłuba zelatorki p. Barwickiej

2) + Helenę i Wacława Kaszuba oraz Piotra Gniadek

10.00        + Janinę w rocznicę śmierci i Mariana Osowskich oraz zmarłych z rodziny Osowskich i Smagowskich

12.00        1) Za Parafian

2) + Cecylię, Edwarda i Andrzeja Włodarczyk, Józefę i Jana Jurczak oraz Krystynę i Jana Włodarczyk

14.00       + Romana w rocznicę śmierci, Kazimierza, Teresę Królikowskich, Andrzeja, Otylię Włodarczyków

16.00        1) + Marka Mąkosy w 4 rocznicę śmierci

2) + Tadeusza Dyziak w 6 rocznicę śmierci

18.00       + Mariana i Paulinę Skomorowskich oraz Stanisławę Jasińską

 

Poniedziałek 23.11.2020 r.

 

  7.00        + Bogumiłę Siurnik – od uczestników pogrzebu

  8.00        + Wiesława w rocznicę śmierci, Jana i Helenę Olszewskich, zmarłych z rodziny Olszewskich i Wdowczyków

17.00        1) + Kazimierza i Mariannę Sobień

2) + Mariannę Sulowską – od syna

 

Wtorek 24.11.2020 r. Św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy

 

  7.00        + Bogumiłę Siurnik – od uczestników pogrzebu

  8.00        O łaskę wyzwolenia z nałogu alkoholowego dla Radosława oraz o zgodę i miłość w rodzinie

17.00        1) + Longina Wąsik w rocznicę śmierci

2) + Agnieszkę Korneta – od uczestników pogrzebu

 

Środa 25.11.2020 r.

 

  7.00        + Bogumiłę Siurnik – od uczestników pogrzebu

  8.00        Dziękczynna za 25 lat kapłaństwa z prośbą o łaski, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Pocieszenia oraz o łaskę powrotu do pełnego zdrowia dla O. Artura

17.00        1) + Agnieszkę Korneta – od uczestników pogrzebu

2) + Natalię Gniadek – od uczestników pogrzebu

 

 

 

 

 

 

Czwartek 26.11.2020 r.

 

  7.00        + Stanisława Błaszczyka – od uczestników pogrzebu

  8.00        + Adolfa Michalskiego  – od uczestników pogrzebu

17.00        1) + Agnieszkę Korneta – od uczestników pogrzebu

2) + Natalię Gniadek – od uczestników pogrzebu

 

Piątek 27.11.2020 r.

 

  7.00        + Stanisława Błaszczyka – od uczestników pogrzebu

  8.00        + Adolfa Michalskiego– od uczestników pogrzebu

17.00        1) + Agnieszkę Korneta – od uczestników pogrzebu

2) + Bogumiłę Siurnik – od uczestników pogrzebu

 

Sobota 28.11.2020 r.

 

  7.00        + Stanisława Błaszczyka – od uczestników pogrzebu

  8.00        + Adolfa Michalskiego – od uczestników pogrzebu

17.00        1) + Narcyzę w 6 rocznicę śmierci i Jana Gałkowskich

2) + Bogumiłę Siurnik – od uczestników pogrzebu

 

Niedziela 29.11.2020 r. I Niedziela Adwentu

 

  8.00        1) + Katarzynę Kaczor

2) + Władysławę, Stanisława i Adama Tuzimek

10.00        1) + Paulinę, Franciszka, Jana, Aleksandrę, Stanisława, Krystynę, Mariana i Ireneusza Krawczyk

2) + Stefana w rocznicę śmierci i Stanisławę Natora

12.00        1) Za Parafian

2) + Helenę Zawadzką w 20 rocznicę śmierci oraz Wacława Zawadzkiego w 15 rocznicę śmierci

14.00       ………………………………………………………………………………………

16.00        Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Pocieszenia dla Julity Pośnik w 18 rocznicę urodzin

18.00       ……………………………………………………………………………………………