INTENCJE MSZALNE

 

Niedziela 9.10.2022 r. – 28 Niedziela Zwykła

 

  8.00  1) + O Boże błogosławieństwo dla Anny i Jacka w 30 rocz. ślubu oraz dla ich dzieci i wnuczki Marysi;

           2) + Zofię, Józefa , Stanisława Jaskólskich;

10.00  1) + Stanisława, Mariannę Dąbrowskich i zm. z rodz. Dąbrowskich, Traczyków i Grochali;

2) + Zdzisława Bieniasa i z rodz. Bieniasów oraz Barbarę i Małgorzatę Kocon;

12.00  1) O Boże błogosławieństwo i opiekę MB Pocieszenia dla dzieci, wnuków i całej rodziny, o łaskę zdrowia;

           2) + Mariannę, Feliksa i Mariannę Szatan;

15.30  Różaniec

16.00  1) + Jana Fijałkowskiego i Mariana Gruszczyńskiego;

           2) + Edwarda Tkaczyka – Gr.9;

 

 

Poniedziałek 10.10.2022 r.

 

  7.00  Za Parafian;

  8.00  + Józefa Sadkowskiego;

16.30  Różaniec

17.00  1) + Edwarda Tkaczyka – Gr.10;

           2) + Grzegorza Sęka – od uczestników pogrzebu;

 

 

Wtorek 11.10.2022 r.

 

  7.00  + Czesława Bosaka;

  8.00  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Pocieszenia dla Danuty i Adama Szymańskich z okazji 40 rocznicy ślubu;

16.30  Różaniec

17.00  1) + Edwarda Tkaczyka – Gr.11;

           2) + Kazimierę, Józefa i zm. z rodziny Tkaczyk;

 

 

Środa 12.10.2022 r.

 

  7.00  + Sławomira Szatan – od uczestników pogrzebu;

  8.00  + Leokadię Szatan – od Stow. ”Kobiety dla Starej Błotnicy”;

16.30  Różaniec

17.00  1) + Edwarda Tkaczyka – gr.12;

           2) + Marcjannę Wdowczyk – od Z.P. p. Komoroskiego;

 

 

 

Czwartek 13.10.2022 r. - wspom. Św. Honorata Koźmińskiego

  7.00  O Boże błogosławieństwo, opiekę MB Pocieszenia dla Oliwiera Madeja w 2 rocz. urodzin;

  8.00  + Leokadię Szatan – od uczestników pogrzebu;

16.30  Różaniec

17.00  1) + Edwarda Tkaczyka – Gr.13;

           2) + Grzegorza Sęka – od uczestników pogrzebu;

 

Piątek 14.10.2022 r. - wspom. Św. Teresy z Avila

  7.00  + Edwarda Tkaczyka – gr.14;

  8.00  + Jadwigę Przytuła z okazji imienin;

16.30  Różaniec

17.00  1) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Pocieszenia dla całej rodziny z okazji rocz. ślubu Bożeny i Edwarda;

2) O Boże błogosławieństwo, opiekę MB Pocieszenia dla Witolda z okazji 1 rocz. urodzin;

 

Sobota 15.10.2022 r.

  7.00  + Edwarda Tkaczyka – gr.15;

  8.00  + Genowefę w 8 rocz. śm. i Jana Goździk;

15.00  ślub: Ewelina Prasek i Łukasz Szymczak;

16.15  Różaniec

17.00  ślub: Paulina Wieczorek i Marcin Madej;

18.15  ślub: Natalia Wydra i Michał Pietrzyk;

 

29 Niedziela Zwykła 16.10.2022 r. - III niedziela miesiąca – taca na potrzeby gospodarcze Sanktuarium i Parafii.

 

  8.00  1) + Czesława w rocz. śm. i Stanisławę Ostatek oraz Janinę w rocz. śm. i Józefa Boczek;

           2) + Annę, Józefa Tomczyk i Mariannę Klimkowicz;

10.00  1) O Boże błogosławieństwo i opiekę MB Pocieszenia dla Igi i Pawła Bystrzyckich, Moniki i Mariusza Ratajczyk, Iwony i Michała Wiatraków w rocznice ślubu;

2) O Boże błogosławieństwo, opiekę MB Pocieszenia i łaskę zdrowia dla Weroniki Marszałek z okazji 18 urodzin;

12.00  1) Za Parafian;

           2) Dziękczynna w 40 rocz. ślubu Zofii i Mieczysława Wieteska z prośbą o Boże bł. i opiekę MB Pocieszenia dla całej rodziny;

   Chrzest: Franciszek Szubiński;

15.30  Różaniec

16.00  1) + Janinę Bojanowicz w rocz. śm. i zm. z rodz. Bojanowiczów;

           2) + Edwarda Tkaczyka – Gr.16;