INTENCJE MSZALNE

 

Niedziela 30.10.2022 r. 31 Niedziela Zwykła – Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Własnego Kościoła

 

  8.00  1) + Jana, Mariannę Olczak, Cecylię Matysiak oraz zmarłych dziadków Gryzków i Olczaków;

           2) + Adolfa Bujanowicz w rocz. śm. i zm. z rodz. Bujanowiczów, Tkaczyków i Łęckich;

10.00  1) + Eugeniusza w rocz. śm. i Mariannę Szymańskich oraz Janinę Piotrowską;

2) + Stanisława w 2 rocz. śm., Józefa, Mariannę i Juliannę Błaszczyków;

12.00  1) + Filipa Klocka w 1 rocz. śm.;

           2) + Pawła Frączka w 4 rocz. śm.;

15.30  Różaniec

16.00  1) + Sabinę, Józefa i Mirosława oraz zm. z całej rodz. Górków;

           2) + Edwarda Tkaczyka – Gr.30;

 

Poniedziałek 31.10.2022 r.

 

  7.00  Za Parafian;

  8.00  + Mariannę i Stanisława Kołodziejczyków;

16.30  Różaniec

17.00  1) + Narcyzę i Jana Gałkowskich;

           2) + Sławomira Szatana - od Z.P. p. Komoroskiego;

           3) O Boże bł., opiekę MB Pocieszenia dla Anny Kaszuba z okazji 60 rocz. urodzin oraz łaski potrzebne dla dzieci i wnuków;

 

Wtorek 1.11.2022 r. – Uroczystość Wszystkich Świętych

 

  8.00) + Bronisława, Weronikę, Stanisława, Adama i Mariannę Kocon;

10.00  1) + Adolfa Michalskiego w 2 rocz. śm.;

2) + Andrzeja Praska;

12.00  1) Za Parafian;

           2) + Zm. z rodz. Jurczaków, Górków, Szatanów i Tkaczyków;

Po Mszy Św. procesja z wypominkami na cmentarz

16.00  1) + Błażeja i Annę Zygarskich, Andrzeja Podymniaka i zm. z rodz. Zygarskich i Karasków;

           2) + Jadwigę i Tadeusza Gołębiowskich;

 

Środa 2.11.2022 r. – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

  7.00  + Dusze w czyśćcu cierpiące;

  8.00  1) + Helenę w rocz. śm., Józefa i Kazimierę Kośla;

2) Marka Popiela w 15 rocz. śm.;

10.00  + Jana, Kamilę, Zdzisława, Franciszkę, Antoniego, Kopyckich, Jana Zdzisława, Zofię Traczyk;

Po Mszy św. procesja z wypominkami w kościele

17.00  1) Oktawalna;

           2) + Marię Letniowską, zm. z rodz. Letniowskich i Szymczyków oraz Henryka Szymczyka w rocz. śm.;

 

Czwartek 3.11.2022 r.

  7.00  + Ks. Jana Jasińskiego;

  8.00  + Marka Spytka – od Z.P. p. Komoroskiego;

16.30  Różaniec z wypominkami

17.00  1) Oktawalna;

           2) + Ojców i Braci z Zakonu Paulinów;

           3) + Rodziców i Krewnych Ojców i Braci Paulinów;

 

Piątek 4.11.2022 r. Św. Karola Boromeusza

  7.00  + Marcina Kierasińskiego;

  8.00  + Wiesława Marszałka;

16.30  Różaniec z wypominkami

17.00  1) Oktawalna;

2) + Dobrodziejów i Konfratrów Zakonu Paulinów;

 

Sobota 5.11.2022 r.

  7.00  + Mariannę, Krystynę, Wiesława Głuszyńskich;

  8.00  + Stanisława Traczyka;

16.30  Różaniec z wypominkami

17.00  1) W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy świata, naszych rodzin i nas samych oraz o Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla KŻR naszej parafii i ich rodzin;

           2) Oktawalna;

           3) + Mariannę w 5 rocz. śm., Adama, Teodorę Szymańskich oraz Andrzeja Barwickiego

 

Niedziela 6.11.2022 r. 32 Niedziela Zwykła

 

  8.00  1) + Józefę i Edwarda Janczyk;

           2) + Franciszkę i Jana Grzyb;

10.00  1) O Boże błogosławieństwo dla Grzegorza;

2) O Boże bł., opiekę MB Pocieszenia dla Edyty i Marcina Giedyk w 1 rocz. ślubu;

12.00  1) O Boże bł., zdrowie, opiekę MB Pocieszenia dla Marianny, dzieci, wnuków i prawnuków;

           2) + Mariannę Marszałek od KŻR z Wólki Kadłubskiej;

15.30  Różaniec z wypominkami

16.00  1) Oktawalna;

           2) + Józefę Ślarzyńską w rocz. śm.;