INTENCJE MSZALNE

 

 

Niedziela 5.03.2023 r. II Niedziela Wielkiego Postu

 

  8.00    1) + Józefę, Franciszka, Halinę Kusak, Mariannę, Anielę, Adama Michalczewskich;

2) W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośba o dalsze bł. Boże i opiekę MB Pocieszenia dla Bożeny i Andrzeja oraz ich synów;

10.00    1) + Stanisława w rocz. śm. i Barbarę Fijałkowskich;

2) Helenę, Mieczysława Sosnowskich i dusze w czyśćcu cierpiące;

12.00    1) Za parafian;

2) + Andrzeja Barwickiego w 21 rocz. śm., Adama, Mariannę, Teodorę Szymańskich;

15.30 Gorzkie Żale

16.00    1) + Helenę Kusak, Kazimierza Górkę z ok. imienin;

             2) + Stanisława Sobień w 15 rocz. śm.;

 

 

Poniedziałek 6.03.2023 r.

 

  7.00    + Marka Sobienia – od uczestników pogrzebu;

  8.00    ……………………………………………………………………………..

17.00    1) + Wacława Wąsika w rocz. śm.;

2) + Monikę Błaszczyk – od uczestników pogrzebu;

 

 

Wtorek 7.03.2023 r.

 

  7.00    ……………………………………………………………………………..

  8.00    ……………………………………………………………………………..

17.00    1) + Feliksę w rocz. śm., Jana i Zbigniewa Trybułów;

             2) O Boże błogosławieństwo, opiekę MB Pocieszenia i łaskę powrotu do zdrowia dla Grażyny;

 

 

Środa 8.03.2023 r.

 

  7.00    + Wacława w rocz. śm., Mariannę, Adelajdę Marszałków;

8.00      + Monikę Błaszczyk – od uczestników pogrzebu;

17.00    1) + Helenę i Władysława Michalaków;

2) + Marka Sobienia – od uczestników pogrzebu;

 

 

Czwartek 9.03.2023 r.

 

  7.00    ……………………………………………………………………………..

  8.00    + Marka Sobienia – od uczestników pogrzebu;

17.00    1) + Bolesława w rocz. śm. i Wacławę Marszałków, zm. z rodz. Marszałków i Krawczyków oraz Krystynę Marciniak;

             2) + Monikę Błaszczyk – od uczestników pogrzebu;

 

Piątek 10.03.2023 r.

 

  7.00    ……………………………………………………………………………..

  8.00    ……………………………………………………………………………..

16.30 Droga Krzyżowa

17.00    1) + Adama, Anielę, Dariusza Michalczewskich;

2) + Marka Sobienia – od Z.P. p. Komoroskiego;

 

 

Sobota 11.03.2023 r. Dzień Skupienia Narzeczonych

 

  7.00    + Józefa i Helenę Majów oraz Stanisława Burzymowskiego;

  8.00    ……………………………………………………………………………..

10.00-13.00 Dzień Skupienia Narzeczonych

14.00 Chrzest: Oliwier Górecki

17.00    1) + Jana, Jadwigę, Józefa i zm. z rodz. Karasków;

2) + Monikę Błaszczyk – od uczestników pogrzebu;

 

 

Niedziela 12.03.2023 r. III Niedziela Wielkiego Postu

 

  8.00    1) O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zuzi;

2) + Stanisławę w 2 rocz. śm. i Henryka Karolewskich;

10.00    1) + O Boże bł., opiekę MB Pocieszenia dla Janiny z okazji 75 urodzin;

2) + Ryszarda i Zuzannę Kołtunowiczów, Barbarę Uliasz i zm. z rodz. Uliaszów i Kołtunowiczów;

12.00    1) Za parafian;

2) + Zofię i Zdzisława Klimkiewiczów;

      Chrzest: Adrianna Filipczak;

15.30 Gorzkie Żale

16.00    + Kazimierę w rocz. śm. i Józefa Filipczaków oraz Władysławę Jurczak;