WYPOMINKI ROCZNE

2015/2016

Godz. 11.40

 

Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych: Bpa Jana Chrapka, Bpa Edwarda Materskiego, Bpa Stefana Siczka; kapłanów: Ks. Stanisława Głąbińskiego, Ks. Antoniego Mąkosa, Ks. Józefa Gałana, wszystkich zmarłych kapłanów pracujących w naszej parafii i pochodzących z naszej parafii; O. Alberta Ostatka i wszystkich zmarłych Ojców i Braci Paulinów; S. Kazimierę Kulesza i wszystkie Siostry Zakonne pochodzące z naszej parafii; Fundatorów, Budowniczych i Dobrodziejów naszego Sanktuarium.

       Modlitwie Kościoła polecamy także naszych zmarłych:

Stara Błotnica 11.40

Stanisława Zawadzkiego; Paulinę i Franciszka Wolczyńskich; Antoniego i Janinę Kucharczyk; Bolesława Szczęsnego; Leonarda Jarosińskiego, Katarzynę i Antoniego Ostatek; Mariannę i Jana Adamczyk, Juliannę i Piotra Szymańskich, Wiktorię i Józefa Kiełbasa; Jerzego, Mariannę i Jana Adamczyk, Juliannę i Jana Piotrowskich; Andrzeja, Władysławę, Hipolita i Andrzeja Mnich, zmarłych z rodziny Sarbów; Kamilę i Jana Kopyckich; Julię i Jakuba Mnich, Jana Bąk; Józefa, Paulinę, Józefa i Jadwigę Pirosz, Elżbietę i Antoniego Michalskich; Michała, Sławomira, Stanisława i Dariusza Szatan; Michała i Mariannę Stachowiak; Piotra i Paulinę Kucharczyk, Jana i Mariannę Kozakiewicz;

Chruściechów 11.40

Stanisława Sytę;  Zofię i Bolesława Kacperkiewicz; Stefanię i Antoniego Dameckich, Edwarda Gniadek; Julię i Jana Mrozowicz, Andrzeja Karolewskiego;

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

 

 

Czyżówka 11.40

Mariannę, Konstantego i Józefa Zalewskich; Helenę i Andrzeja Grochala, Zdzisława Gniadek; Paulinę i Mariana Skomorowskich, Stanisławę Jasińską; Władysławę Jurczak, Kazimierę i Józefa Filipczak; Andrzeja i Mariannę Solarskich, Jana i Weronikę Rapczyńskich; Mariana, Genowefę i Stanisława Boczek, Stefanię i Jana Olczak, Kazimierę i Wacława Szymczak; Józefa, Helenę i Władysława Nowakowskich, Krystynę i Stefana Kornafel; Zuzannę i Stanisława Krawczyk, z rodziny Jurczak i Krawczyk, Kazimierza Kucharczyk, z rodziny Kucharczyk; Józefa i Sabinę Górka, Stanisława Żurowskiego, Stanisława Królikowskiego; Paulinę i Jana Wieteska, Amelię i Tadeusza Kolbus; z rodziny Wesołowskich i Kotowskich; z rodziny Nowocieniów i Gregorków;

Dębowica 11.40

Cecylię i Józefa Kaletów; Teofilę i Jana Kosowskich; Mariannę, Jana i Józefa Szymańskich;

Jakubów 11.40

Józefa i Natalię Cichulskich;  Zofię i Stanisława Więckowskich; Władysławę Popiel, Mariannę i Józefa Maj; Jana i Władysławę Feruś, Jana i Antoninę Małkowskich; Katarzynę, Czesława i Stanisława Kiljańskich, Adelę Ruta, Mariana Popowicz; Henryka Ługowskiego;

Stary Kadłub 11.40

Stanisławę Kozdrach; Zofię i Zdzisława Klimkiewicz; Stanisława i Bronisława Karasek; Andrzeja Barwickiego, Teodorę i Adama Szymańskich; Stefanię i Jana Karasiewicz; Stanisława i Zofię Zygarskich; Jadwigę i Jana Karasek; Stanisława i Antoninę Wągrodzkich; Aleksandra, Jana i Stefanię Kalbarczyk; Adolfę Łagowską; Leokadię i Antoniego Pawłowskich; Jana i Annę Filipczak, Adama i Julię Jurczak;

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

Wyręba 11.40

Mariannę i Józefa Sobień, Jana Chmielewskiego; Natalię, Wacława, Zdzisława i Jana Pałczyńskich; Zofię i Adama Bojanowicz; Juliannę i Stanisława Sobień; 

Stary Kiełbów 11.40

Marię i Jana Kucharczyk, Zenobię i Stanisława Traczyk; Jana i Mariannę Grochala, Henryka i Janinę Sałgut; Walentego i Zofię Tkaczyk, Jana i Paulinę Jasińskich; Mariana i Mariannę Jasińskich; Józefę, Bronisława i Jana Jasińskich; Zofię, Jana i Zdzisława Traczyk; Stanisławę i Eugeniusza Traczyk; Wiesława Różańskiego; Zdzisława Kopyckiego; Antoniego i Annę Żurowskich; Wacława, Józefa i Antoninę Wdowczyk;  Bronisławę, Józefa, Stanisława,Franciszka i Marię Zych;  Stanisławę i Jana Wiatrak, Cecylię Brzeską, Janinę i Wiktora Wójcik; Stanisława i Stanisławę Milczarskich;

Kobylnik 11.40

Anielę i Jana Zabirzewskich, Jana Sikorskiego; z rodziny Mikulskich; Józefa Gościnnego; Jana i Mariannę Pajek; Franciszka i Mariannę Lipiec; Bronisławę i Antoniego Szczęsnych; Henryka Spólnego, Wojciecha i Mariannę Podsiedlak, Mariannę Gaca; Piotra, Zofię, Genowefę i Marcelego Rabczyńskich, Andrzeja Walczaka; Jana, Paulinę i Mariana Skowrońskich; Marię, Feliksa, Jadwigę i Stanisława Szatan;     

Mokrosęk 11.40

Mariannę i Jana Wietesków; Janinę i Józefa Bednarek; Jana, Mariannę i Józefa Szymczak; Józefa i Bronisława Ostatek, Mirosławę i Stanisława Golus, Janinę i Antoniego Marszałkiewicz; Cecylię i Edwarda Włodarczyk; Mariannę, Józefa, Miłoszka i Wacława Wąsik, Mieczysława Lutek;   

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

 

Stary Osów 11.40

Kazimierza Michalaka, Genowefę Mastalerczyk; Alicję i Wacława Piotrowskich; Jana i Narcyzę Gałkowskich; Franciszka, Mariannę i Teresę Bień; Mariannę i Stanisława Kowalczyk; Jana, Walerię i Stanisława Kaszuba, S. Balbinę Kaszuba, Jana i Stefanię Karasek; Apolonię i Bolesława Broda; Mariannę i Józefa Starosta; Annę i Stefana Szewczyk, Annę i Henryka Popiel; Stanisława i Mariannę Jesionek, Franciszka i Helenę Żurowskich; Józefę, Adama i Mieczysława Białkowskich, Zofię Boryczka, Mariannę i Jana Paszewskich; Annę i Błażeja Zygarskich, Mariannę i Wojciecha Zygarskich; Józefę, Jana i Bolesława Pałczyńskich; Wojciecha, Franciszkę, Genowefę i Bronisławę Tkaczyk; Józefa, Janinę i Jana Karasek, Jana, Helenę, Feliksa, Józefa i Alicję Kacprzyk;

 

Ryki 11.40

Mariannę i Szczepana Sieradz, Józefa Polesiaka; Anielę, Adama i Dariusza Michalczewskich; Stanisławę i Stanisława Sołtys, Andrzeja Wziątek; Józefę i Franciszka Kusak; Mariana Graneckiego; Jana, Helenę, Stanisława i Krzysztofa Gniadek;

 

Siemiradz 11.40

Edwarda Kucharczyk; Aleksandra Sochaczewskiego; Marię, Stanisława i Wacława Kwatek; Stanisława i Mariannę Wisiorowskich; z rodziny Siurników i Golińskich; Stanisława Hudzik;

 

Stary Sopot 11.40

Mariannę i Józefa Turzyńskich, Martę i Franciszka Kusak, Józefę i Jana Borowieckich; Pawła Szymanowicz; Janinę i Aleksego Urbańskich, zmarłych dziadków; Józefa i Janinę Boczek, Józefę i Stanisława Kozłowskich; z rodziny Ostatek, Filipczak i Broda;  Józefa i Feliksę Jarosińskich; Stanisława i Genowefę Goździk;

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

 

Kadłubska Wola 11.40

Helenę i Jana Kazanów; Stanisława Neskę; Bronisławę i Józefa Szymańskich; Jana i Mariannę Filipowicz, Mariana Michalaka, Mariana Jasińskiego, Jadwigę i Antoniego Lipiec; Piotra i Julię Szymańskich, Romana Królikowskiego, Otylię i Andrzeja Wdowczyk; Mariannę, Leona, Józefa i Józefę Jesionek, z rodziny Jesionek; Władysława, Helenę, Mariana, Tadeusza, Stanisława i Jana Michalak; Edwarda, Mariannę i Władysława Kocon; Stanisławę, Juliannę i Jakuba Starosta;  Mariana i Zofię Kopyckich;

 

Wólka Pierzchnieńska - 11.40

Balbinę, Józefa i Stanisława Kocon, Adama Popiela;

 

Spoza parafii 11.40

Ks. Kanonika Zbigniewa Kustera, Stanisława Kustera i z rodzin Kusterów i Wernerów; Ks. Wincentego Wojtaśkiewicz i zmarłych z rodzin Wojtaśkiewicz, Pireckich, Nawalnych i Kopińskich; Walentego Obroślak, Bronisławę Jeska, Jarosława Kulczak i zmarłych z rodziny; Wiesława i Danutę Gierszewskich, zmarłych z rodzin Gierszewskich, Nicgorskich i Mosińskich; Mariannę i Bronisława Kaszuba; Krzysztofa Kmieć; Mariannę i Piotra Bienias; Krystynę i Tadeusza Sambor; Jadwigę i Tadeusza Gołębiowskich; Jana i Mariusza Malinowskich; Tadeusza Jurczaka; Krystynę Rdzanek; Józefa Mikulskiego; Józefa i Sławomira Kaszuba; Leszka Kaniewskiego i Walerię Kacprzak; Władysława i Józefę Gryz, Jana i Mariannę Jaskólskich; z rodziny Jasińskich;

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia,

życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!

Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy;

do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na

tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza,

one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,

a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,

po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa,

o litościwa, o słodka Panno Maryjo!