WYPOMINKI ROCZNE

2015/2016

Godz. 9.40

 

       Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych: Bpa Jana Chrapka, Bpa Edwarda Materskiego, Bpa Stefana Siczka; kapłanów: Ks. Stanisława Głąbińskiego, Ks. Antoniego Mąkosa, Ks. Józefa Gałana, wszystkich zmarłych kapłanów pracujących w naszej parafii i pochodzących z naszej parafii; O. Alberta Ostatka i wszystkich zmarłych Ojców i Braci Paulinów; S. Kazimierę Kulesza i wszystkie Siostry Zakonne pochodzące z naszej parafii; Fundatorów, Budowniczych i Dobrodziejów naszego Sanktuarium.

 

       Modlitwie Kościoła polecamy także naszych zmarłych:

 

Stara Błotnica - 9.40

 

Helenę i Szczepana Kucharczyk, Wacława Karbownickiego; Wandę Sokalską, Stanisławę i Kazimierza Sokalskich, Bronisławę i Benedykta Kwiatkowskich; Mariannę i Jerzego Kucharczyk; Stanisława, Stanisławę i Mariana Adamczyk; Jana i Stefanię Pirosz; Stanisława, Józefa i Mariannę Szymańskich; Janinę i Józefa Boczek; Mariana, Walerię i Marcina Jagodzińskich, Władysławę i Stanisława Jeżak; Jerzego, Kazimierę i Antoniego Dziupińskich; Stanisława i Zofię Dziupińskich, Kazimierza i Cecylię Wieczorek; Helenę i Jana Kusak; Helenę i Franciszka Katus, Tadeusza, Stefana i Marię Pietrzak, Urszulę i Marię Piotrowskich, Katarzynę i Franciszka Katus, Mariannę i Kajetana Sobień; Stanisława Kopyckiego,;

 

 

Chruściechów - 9.40

 

Mariannę i Stanisława Zjawińskich; Jana Łęckiego; Rafała Więckowskiego; Zofię i Michała Dudek; Janinę i Zygmunta Dźwigulskich, Katarzynę i Władysława Karolewskich, Marię i Kamila Gall;

 

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

 

Czyżówka - 9.40

 

Jana i Katarzynę Gołębiowskich, Jerzego Malczewskiego; Bronisławę, Stanisława, Józefę i Piotra Górka; z rodziny Jasińskich;

 

Jakubów - 9.40

 

Jadwigę Skomorowską, Andrzeja Kalita; Zofię i Józefa Jaskólskich; Reginę, Tadeusza, Mariannę i Hieronima Mizerskich; Janinę, Bolesława, Stanisława i Tomasza Rdzanek, Antoninę Karolak; Zofię i Stanisława Więckowskich; Henryka Pałczyńskiego; Teofilę i Edwarda Gniadek; Michała, Franciszkę i Adama Fedorowicz, Katarzynę Berend; Annę, Bronisława i Marcina Pirosz;  Teodozję, Jana i Zdzisława Skomorowskich, Adelę Sambor; Stanisława i Stanisławę Nagrodzkich; Mariannę i Jana Kowalczyk; Helenę i Franciszka Katus;

 

Stary Kadłub - 9.40

 

Radosława Jurczak; Krystynę Błaszczyk; Władysława i Bronisławę Kołtunowicz, Stanisława i Martę Barwickich, Mariana Kołtunowicz; Mariusza, Mariannę i Feliksa Sęk; Mieczysława i Helenę Michalak; Mirosława, Jerzego, Walentego, Mariannę i Helenę Kaszuba, Zofię, Stanisława, Wacława i Kazimierę Komorowskich; Krystynę, Zofię i Feliksa Błaszczyk; Mariannę i Władysława Szymańskich; Józefa, Mariannę i Juliannę Błaszczyk; Helenę, Kazimierę i Józefa Kośla; Mariannę, Władysława i Jana Karasek, Sylwestra Lewickiego; Teresę i Kazimierza Królikowskich; Mariannę i Stanisława Filipczak; Teresę, Bronisława, Mariannę, Wojciecha i Renatę Zaręba; Annę, Zofię i Bartłomieja Filipczak, Natalię i Antoniego Kołtunowicz; Annę Filipczak; Mariana i Łukasza Sęk; Adama, Annę, Mieczysława, Mariannę i Józefa Wasiak, Katarzynę Kaczor; Natalię i Henryka Michalak;

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

 

 

Wyręba - 9.40

 

Adama Smolagę i Jana Pałczyńskiego;

 

Stary Kiełbów - 9.40

 

Lucynę, Władysława i Józefa Gryzek, Eugeniusza Stańczyk; Annę, Józefa, Mariana i Ryszarda Traczyk, Mieczysławę Stachowiak, Edmunda Chmielewskiego, Mariannę i Stanisława Dąbrowskich; Henrykę Smagowską; Antoniego, Stanisławę i Romana Nowaków; Waldemara Milczarskiego; Krystynę, Leona i Jana Traczyk, Sławomira Stachowiak; Jadwigę i Józefa Bednarczyk, Mariannę i Józefa Jasińskich; Andrzeja, Kazimierę i Józefa Tkaczyk;

 

Kobylnik - 9.40

 

Edwarda Gospodarczyka; Bolesława Marszałka i z rodziny Marszałków i Krawczyków, za dusze w czyśćcu cierpiące; Mariannę i Franciszka Szczęsnych, Zofię i Józefa Krawczyk; Henryka Górkę; Antoninę i Jana Masiarz; Mieczysława Grochalę; Janinę i Jana Sobień; Stanisława i Krzysztofa Szatan i z rodziny Szatan i Walczak; Anetę, Helenę i Mariana Zalewskich; Józefę i Jana Walczaków; Jana Bojanowicz, Janinę i Franciszka Kazana; Zenona i Celinę Michalczewskich;  Ewę i Stanisława Walczak; Katarzynę i Marcina Bojanowicz; Mariannę Kołtunowicz i Tadeusza Szymańskiego; Janinę i Feliksa Szatan, Krzysztofa Wiatrak; Helenę i Mariana Sobień; Mariannę i Floriana Włodarczyk; Paulinę i Franciszka Krawczyk; Michała, Tadeusza, Jana, Władysława, Edwarda, Dorotę i Stanisławę Zalewskich, Paulinę, Stanisława, Mariannę i Jana Tkaczyk; Henryka, Stanisława i Mariannę Jagiełło; Eleonorę, Stefana i Mariana Szatan; Helenę i Józefa Kapustów; Barbarę, Stanisławę i Jana Markowskich; Stanisława Kołtunowicz, Władysława i Kazimierę Roguś, Mariannę i Jana Gniadek; Juliannę, Stefanię i Walentego Wójcik, Zygmunta, Jana i Weronikę Pośnik; Mariannę, Mariana, Stanisława i Kazimierza Nowakowskich; Mariannę i Władysława Sikorskich, Antoninę i Józefa Ofiara;

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

Mokrosęk - 9.40

Stanisława, Zofię i Roberta Lipiec; Pawła i Helenę Podstawek, Antoninę Olszewicz; Jana, Stanisławę i Mariana Moskwa; Bernadetę Baranowską; Kazimierza Pyrkę; Józefa, Jana i Weronikę Olszewicz, Jana i Anielę Dobosz; Annę i Józefa Hernik, Irenę, Józefa i Kazimierza Przytuła; Stanisława i Józefę Bednarek; Rozalię, Konstantego, Annę i Stanisława Zalewskich, Franciszka, Katarzynę, Zofię i Jana Hernik; Agnieszkę Galwas, Feliksę Bednarczyk, Mariannę i Władysława Hernik, Danutę Paplińską; Barbarę, Aleksandra i Piotra Zalewskich, Jolantę Guzińską; Józefa, Leokadię i Waldemara Kucharczyk, Halinę Woźniak; Mariannę i Bolesława Górskich; Wacława, Apolonię i Bonifacego Włodarczyk; Stanisława, Mariannę i Franciszka Szymczak; Adama Wilcan; Józefa i Natalię Hernik, Jana Kot; Janinę i Ryszarda Bojanowicz; Stanisławę i Czesława Ostatek; Mariannę, Juliana i Krzysztofa Dobrowolskich, Paulinę i Józefa Hernik; Józefę i Józefa Nowakowskich; Bronisławę i Jana Sułkowskich, Stanisława Fijałkowskiego, Stanisławę i Józefa Fijałkowskich; Wacława Szatan;

 

Stary Osów - 9.40

Krzysztofa Krzesińskiego; Tadeusza i Annę Dawidowskich; Mariannę i Stefana Zarychta; Janinę, Adama i Annę Gałkowskich; Józefa Szymańskiego, Kazimierza Krzoska; Józefa Karasek; Marię i Jana Kaszuba; Mariannę i Stanisława Michalak; Tadeusza, Andrzeja i Annę Bojanowicz, Józefa i Mariannę Suwalskich, Mariannę i Kazimierza Figurów;   

Ryki - 9.40

Mariannę i Stanisława Michalskich; Wiesława Sobień, Zofię, Pawła i Józefa Olszewskich; Kazimierza i Teresę Sobolewskich; Stefana, Genowefę, Zofię i Jana Matysiak; Stanisława i Antoninę Wąsik; z rodziny Świsłowskich; Janinę i Bronisława Szymańskich; Władysławę i Wacława Machaj; Zofię, Kazimierza i Jadwigę Świsłowskich; Jana, Agatę i Władysława Kacperkiewicz, Czesława Leśniaka, Paulinę i Andrzeja Pieńkowskich, Piotra Zalewskiego; Władysława, Helenę i Wacława Zych; Mariannę, Franciszka, Janinę, Anielę i Józefa Jagiełło, Zofię, Stanisława i Wacława Popowicz, Wandę Żydek, Józefa Jesionek; Krzysztofa i Stanisława Sobolewskich, Helenę, Michała i Henryka Pawłowskich; z rodziny Różańskich;     

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

Siemiradz - 9.40

Jana Katus, Mieczysława Pietraszewskiego; Mariannę, Edwarda i Józefa Gruszka; Reginę, Mariana, Zofię, Walentego i Stanisława Jastrzębskich; Mariannę i Jana Kocon; Marię, Józefa i Aleksandra Woźniak, Henryka Natora, z rodziny Natorów; Jana i Genowefę Jurczak; Jana Tkaczyka; Reginę i Mariana Jastrzębskich; Janinę i Mieczysława Kalbarz, Jana i Stanisławę Haberko;    

Stary Sopot - 9.40

Grzegorza i Stanisława Sikorskich; Zofię Kołtunowicz, z rodziny Kołtunowicz i Ogińskich, Stanisława Ostatka, z rodziny Ostatek i Rdzanek; Jana, Annę i Ludwika Jurczak i z rodziny Jurczak;      

Kadłubska Wola - 9.40

Annę i Jana Rdzanek; Józefa i Wandę Podgórskich; Zdzisława Bieniasa; Mariana, Stanisława i Janinę Popiel, Mariannę i Franciszka Szczepanowskich; Annę i Józefa Tomczyk, Mariana Klimkiewicz; Jana, Feliksę i Zofię Drużdżel, Józefa i Stanisławę Drużdżel, Józefa i Mariannę Kwietniewskich; Annę i Jana Woźniak; Zofię, Stanisława i Mariana Gruszczyńskich, Jana Fijałkowskiego, Henryka i Krystynę Mliczkowskich; Irenę i Mieczysława Smolaga; Stanisława, Artura i Barbarę Gryz; Stanisława Starostę; Helenę i Stanisława Budzik, Annę Filipczak; Mariannę Bąk; Jana, Stanisławę i Ryszarda Drużdżel, Helenę, Stanisława, Kazimierza, Leszka i Helenę Kopyckich, Władysława Markowicza; Edwarda Ogieńskiego; Zygmunta, Franciszkę i Mariannę Walkiewicz, Józefa i Mariannę Żurawskich;  Barbarę Kocon;

 

   

Wólka Kadłubska - 9.40

Stefanię i Wawrzyńca Kacprzyk; Jana Wachowicz, Stanisławę i Jana Deleska; Tadeusza, Michalinę i Stanisława Piotrowskich; z rodziny Burakowskich, Popielów, Sytów, Wójcików i Kilianków;  Mieczysława Zarychtę;    

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

Wólka Pierzchnieńska - 9.40

 

Jana i Helenę Gryz; Józefa i Cecylię Tkaczyk;     

Spoza parafii - 9.40

Ks. Kanonika Zbigniewa Kustera, Stanisława Kustera i z rodzin Kusterów i Wernerów; Ks. Wincentego Wojtaśkiewicz i zmarłych z rodzin Wojtaśkiewicz, Pireckich, Nawalnych i Kopińskich; Walentego Obroślak, Bronisławę Jeska, Jarosława Kulczak i zmarłych z rodziny; Wiesława i Danutę Gierszewskich, zmarłych z rodzin Gierszewskich, Nicgorskich i Mosińskich; Wiesława Winiarskiego, Wiktorię i Stefana Uliasz; Marię i Jana Woźniak, Honoratę i Jana Farion, Stefana i Bernadtkę Zarównych, Dmytro i Michała Josypiw; Marię Grzelak; Janinę i Wacława Michalskich; Zbigniewa Młynarskiego; Halinę i Antoniego Szymańskich; Reginę i Stanisława Kołtunowicz; Aleksandrę i Józefa Małachowskich; Mieczysława Sosnowskiego; Mieczysława Zarychtę; Wandę, Adolfa i Andrzeja Bujanowicz, Jerzego Tkaczyk; Patryka Szatan;

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia,

życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!

Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy;

do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na

tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza,

one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,

a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,

po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa,

o litościwa, o słodka Panno Maryjo!