WYPOMINKI ROCZNE

2016/2017

Godz. 11.40

 

Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych: Bpa Jana Chrapka, Bpa Edwarda Materskiego, Bpa Stefana Siczka; kapłanów: Ks. Stanisława Głąbińskiego, Ks. Antoniego Mąkosa, Ks. Józefa Gałana, wszystkich zmarłych kapłanów pracujących w naszej parafii i pochodzących z naszej parafii; O. Alberta Ostatka i wszystkich zmarłych Ojców i Braci Paulinów; S. Kazimierę Kulesza i wszystkie Siostry Zakonne pochodzące z naszej parafii; Fundatorów, Budowniczych i Dobrodziejów naszego Sanktuarium.

               

Modlitwie Kościoła polecamy także naszych zmarłych:

 

Stara Błotnica - 11.40

 

Helenę i Jana Gryz; Stanisława Zawadzkiego; Jana i Kamilę Kopyckich; Stanisława, Józefa i Mariannę Szymańskich; Kazimierza i Cecylię Wieczorek; Janinę i Antoniego Kucharczyk; Stanisławę i Bolesława Szczęsnych; Mariannę Rusiecką; Andrzeja, Władysławę, Hipolita i Andrzeja Mnich, zmarłych z rodziny Sarba; Józefa, Jadwigę, Józefa i Paulinę Pirosz, Elżbietę i Antoniego Michalskich; Jerzego, Mariannę i Jana Adamczyk, Juliannę i Jana Piotrowskich; Piotra, Juliannę i Genowefę Szymańskich, Jana i Mariannę Adamczyk; Julię i Jakuba Mnich, Jana Bąka; Michała, Sławomira i Stanisława Szatan; Stanisława, Stanisławę i Mariana Adamczyków;

 

Chruściechów - 11.40

 

Jana Łęckiego, Mariannę i Stanisława Zjawińskich; Stefanię i Antoniego Dameckich, Edwarda Gniadek; Julię i Jana Mrozowicz, Andrzeja Karolewskiego; Stanisława Sytę; Ryszarda Kiliańskiego; Mariannę i Juliana Pełka, Stanisławę i Antoniego Kiliańskich;

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

 

 

 

 

 

Czyżówka - 11.40

 

Genowefę i Stanisława Boczek; Władysławę Jurczak, Kazimierę i Józefa Filipczak; zmarłych z rodziny Nowocieniów i Gregorków; Wiesława Szymańskiego; Jana i Paulinę Wieteska, Tadeusza i Amelię Kolbus; Zuzannę i Stanisława Krawczyk, Kazimierza Kucharczyk, zmarłych z rodziny Krawczyk i Jurczak; Jana i Weronikę Rabczyńskich, Stanisława Solarskiego; Józefa, Helenę i Władysława Nowakowskich, Krystynę i Stefana Kornafel; Mariannę, Jana i Józefa Szymańskich, Mariannę i Franciszka Bubków; Mariana Boczek, Stefanię i Jana Olczak, Kazimierę i Wacława Szymczak; zmarłych z rodziny Wesołowskich i Kotowskich; Sabinę i Józefa Górków, Stanisława Żówawskiego, Stanisława Królikowskiego; Mariana i Paulinę Skomorowskich, Stanisławę Jasińską; Irenę i Mieczysława Jach i zmarłych z rodziny; Mariannę, Konstantego i Józefa Zalewskich, Helenę i Andrzeja Grochalów, Zdzisława Gniadka;

                                                                                                                                          

Jakubów  - 11.40

 

Jana i Mariannę Matrackich; Władysława Popiela, Mariannę i Józefa Maj;

 

Stary Kadłub - 11.40

 

Stanisławę i Bronisława Karasek; Teresę, Wojciecha, Renatę, Mariannę i Bronisława Zaręba; Stefanię i Jana Karasek; Stanisławę i Bronisława Karasek; Jana i Annę Filipczak, Adama i Julię Jurczak; Janinę i Henryka Sałgut; za zmarłych z rodziny Karasków i Prasków;  Jadwigę i Jana Karasek; Stefana i Jana Karasiewicz; Adolfę Łagowską; Jana, Stefanię i Aleksandra Kalbarczyk; Radosława Jurczak; Zofię i Stanisława Zygarskich; Aleksandra, Jana i Stefanię Kalbarczyk, Krystynę i Tadeusza  Sambor; Andrzeja Barwickiego, Teodorę i Adama Szymańskich; Zofię i Zdzisława Klimkiewicz; Antoninę i Stanisława Wągrodzkich; Władysława i Mariannę Szymańskich; Stanisława i Ignacego Karpińskich, Jana Gaca; Stanisława Kozdracha;

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek

 

 

 

 

Wyręba  - 11.40

 

Zofię i Adama Bojanowicz; Mariannę i Józefa Sobień, Jana Chmielewskiego;

 

Stary Kiełbów - 11.40

 

Józefę, Jana i Bronisława Jasińskich; Jana, Zofię i Zdzisława Traczyk; Annę i Antoniego Żurowskich; Marię i Jana Kucharczyk; Zenobię i Stanisława Traczyk; Wiesława Różańskiego; Mariana Mariannę Jasińskich; Mariannę i Józefa Krzosek; Sławomira Stachowiak, Krystynę, Leona i Jana Traczyk; Bronisławę, Józefa i Stanisława Zych; Jana i Mariannę Grochalów, Henryka i Janinę Sałgutów; Walentego i Zofię Tkaczyków, Jana i Paulinę Jasińskich; Stanisławę i Eugeniusza Traczyk, Mariannę, Jana i Józefa Szymanowicz; Stanisławę i Jana Wiatrak, Cecylię Brzeską, Janinę i Wiktora Wójcik;

 

Kobylnik - 11.40

 

Bronisławę i Antoniego Szczęsnych; Piotra, Zofię i Genowefę Rabczyńskich, Marcelego i Andrzeja Walczak; Marię i Feliksa Szatan; Jana i Mariannę Pajek; Henryka Górkę; Henryka Spólnego, Mariannę i Wojciecha Podsiedlak; Jana i Natalię Mikulskich; Franciszka i Mariannę Lipiec; Mariana, Jana i Paulinę Skowrońskich; Anielę i Jana Zabirzewskich, Jana Sikorskiego; Józefa Gościnnego;

                                                                       

Mokrosęk - 11.40

 

Zmarłych z rodziny Boczków i Ostatków; Bernadetę Baranowską; Janinę i Józefa Bednarek; Stanisława i Józefę Bednarek; Stanisławę i Józefa Rdzanek; Aleksandra, Barbarę i Piotra Zalewskich, Jolantę Gruzińską; Aleksego i Hildę Włodarczyk; Cecylię i Edwarda Włodarczyk; Mariannę i Jana Wieteska; Zbigniewa Młynarskiego;

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stary Osów - 11.40

 

Alicję i Wacława Piotrowskich; Stefana i Mariannę Zarychta; Annę i Stefana Szewczyk, Annę i Henryka Popiel; Bolesława, Janinę, Józefę i Jana Pałczyńskich, Franciszkę i Franciszka Piotrowskich; Kazimierza Michalaka i Genowefę Mastalerczyk; Stanisława i Mariannę Jesionek; Mariannę i Józefa Ślarzyńskich; Józefę, Adama i Mieczysława Białkowskich, Zofię Boryczka, Mariannę i Jana Paszewskich; Mariannę i Stanisława Kowalczyk; Annę, Błażeja, Mariannę i Wojciecha Zygarskich, Janinę i Józefa Karasek i za wszystkich zmarłych z rodziny;

 

Ryki - 11.40

 

Mariannę i Szczepana Sieradz, Józefa Polesiaka; Adama, Anielę i Dariusza Michalczewskich; Mariana Graneckiego; Kazimierza, Zofię i Jadwigę Świsłowskich; Stanisławę i Stanisława Sołtys, Andrzeja Wziątka;

 

Siemiradz - 11.40

 

Edwarda Kucharczyka; Reginę, Mariana, Zofię, Walentego i Stanisławę Jastrzębskich; Stanisława i Mariannę Wisiorowskich; Mariannę, Stanisława i Wacława Kwatek i zmarłych z rodziny; Aleksandra Sochaczewskiego;

 

Stary Sopot - 11.40

 

Grzegorza i Stanisława Sikorskich; zmarłych z rodziny Ostatków, Filipczaków i Brodów; Pawła Szymanowicza; Stanisława Goździka; Józefa i Janinę Nowakowskich;

 

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadłubska Wola - 11.40

 

Władysława, Helenę, Mariana, Tadeusza, Stanisława i Jana Michalaków, Piotra i Mariana Bieniasów; Juliana i Helenę Pogodzińskich; Mariannę, Jana i Mariana Filipowiczów, Mariana Jasińskiego, Mariana Michalaka, Jadwigę Lipiec; Mieczysława Zarychtę; Edwarda, Mariannę i Władysława Kocon; Mariannę, Leona, Józefę i Józefa Jesionek; Mariannę i Antoniego Kocoń, Antoninę, Władysława, Jadwigę i Bronisława Budzików; Franciszkę i Antoniego Kopyckich; Stanisławę, Juliannę i Jakuba Starostów; Piotra i Juliannę Szymańskich, Otylię, Andrzeja i Longina Wdowczyków, Romana Królikowskiego; Mariana i Zofię Kopyckich; Stanisława Kocon; Józefa i Bronisławę Szymańskich; Stanisława Neskę; Annę Kozłowską;

 

Spoza parafii - 11.40

 

Ks. Kanonika Zbigniewa Kustera, Stanisława Kustera i z rodzin Kusterów i Wernerów; Ks. Wincentego Wojtaśkiewicz i zmarłych z rodzin Wojtaśkiewicz, Pireckich, Nawalnych i Kopińskich; Walentego Obroślak, Bronisławę Jeska, Jarosława Kulczak i zmarłych z rodziny; zmarłych z rodziny Kowalskich, Kalwów, Kostka, Krawczykowskich, Konczak, Gulów i Guzera; Wiesława i Danutę Gierszewskich, zmarłych z rodzin Gierszewskich, Nicgorskich i Mosińskich; zmarłych z rodziny Konieczków i Plaugów; Jana Dumińskiego; Kazimierza, Wiktorię, Stanisława i Wojciecha Więckowskich; zmarłych z rodziny Makomoskich; Natalię i Feliksa Ziółkowskich; Jana i Mariannę Jaskólskich; Krystynę i Tadeusza Sambor; Józefa Leśnowolskiego; Katarzynę i Antoniego Ostatków; Krystynę Rdzanek; Adelę Marszałek; Tadeusza, Romana, Helenę i Janinę Borzechowskich, Jadwigę i Jana Trześniewskich; Tadeusza Jurczaka; Zofię i Józefa Jaskólskich; Helenę i Franciszka Żurowskich; Annę Chojecką; Władysława i Józefę Gryz; Mariana Popowicza, Adelę, Rutę i zmarłych z rodziny Kiliańskich; Józefa i Sławomira Kaszubów; Jana i Stanisławę Moskwa; Martę i Jana Piwowar, zmarłych z rodziny; Natalię, Wacława, Zdzisława i Jana Pałczyńskich; Aleksandrę i Józefa Małachowskich; Stanisława, Stanisławę i Tadeusza Smolagów; Józefa Mikulskiego; Zofię Mentel, Helenę i Leopolda Surowiec, Alinę Madej i Krzysztofa Kmiecia;

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

 

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia,

życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!

Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy;

do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na

tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza,

one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,

a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,

po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa,

o litościwa, o słodka Panno Maryjo!