WYPOMINKI ROCZNE

2016/2017

Godz. 9.40

 

       Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych: Bpa Jana Chrapka, Bpa Edwarda Materskiego, Bpa Stefana Siczka; kapłanów: Ks. Stanisława Głąbińskiego, Ks. Antoniego Mąkosa, Ks. Józefa Gałana, wszystkich zmarłych kapłanów pracujących w naszej parafii i pochodzących z naszej parafii; O. Alberta Ostatka i wszystkich zmarłych Ojców i Braci Paulinów; S. Kazimierę Kulesza i wszystkie Siostry Zakonne pochodzące z naszej parafii; Fundatorów, Budowniczych i Dobrodziejów naszego Sanktuarium.

 

       Modlitwie Kościoła polecamy także naszych zmarłych:

 

Stara Błotnica - 9.40

 

Helenę i Franciszka Katus, Tadeusza, Stefana i Marię Pietrzak, Urszulę i Marię Piotrowskich, Katarzynę i Franciszka Katus, Mariannę i Kajetana Sobień; Mariannę i Jerzego Kucharczyk; Wandę Sokalską; Janinę i Józefa Boczek; Mariana, Marcina i Walerię Jagodzińskich; Jerzego, Kazimierę i Antoniego Dziupińskich; Tadeusza, Jana i Stefanię Pirosz; Marię i Mariana Wiatrak; Kazimierę i Antoniego Dziupińskich; Cecylię i Aleksandra Kołtunowicz, Jana Sobień; Helenę i Jana Kusak;

 

Chruściechów - 9.40

 

Rafała Więckowskiego; Janinę i Zygmunta Dźwigulskich, Katarzynę i Władysława Karolewskich, Marię i Kamila Gall; Sławomira i Julię Wolskich, Antoniego, Juliannę, Barbarę i Wiktora Kwatków; Jana Dudek; Jana, Agatę i Władysława Kacperkiewicz, Paulinę i Andrzeja Pieńkowskich, Czesława Leśniaka;

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czyżówka - 9.40

 

Zmarłych z rodziny Jasińskich; Bronisławę, Stanisława, Józefę i Piotra Górków, Katarzynę i Piotra Domińskich; Jana i Katarzynę Gołębiowskich, Jerzego Malczewskiego;

 

Jakubów - 9.40

 

Mariannę i Jana Kowalczyk; Reginę, Tadeusza, Mariannę, Hieronima i Marka Mizerskich; Helenę i Franciszka Katus; zmarłych z rodziny Feruś i Małkowskich; Stanisławę, Ryszarda i Jana Jasińskich; Henryka Pałczyńskiego; Marcina Pirosz; Teodozję, Jana i Zdzisława Skomorowskich, Adelę Sambor; Stanisławę i Stanisława Nagrodzkich; Zofię i Stanisława Więckowskich; Jadwigę Skomorowską i Andrzeja Kalitę; Annę i Bronisława Pirosz; Teofilę i Edwarda Gniadek; Józefę, Mieczysława i Natalię Cichulskich; Franciszkę, Michała i Adama Fedorowicz, Katarzynę Berend;

 

Stary Kadłub - 9.40

 

Natalię i Henryka Michalak; Helenę i Mieczysława Michalak; Annę, Zofię i Bartłomieja Filipczaków, Natalię i Antoniego Kołtunowiczów; Helenę, Kazimierę i Józefa Kośla; Mariannę, Józefa i Juliannę Błaszczyk; Juliannę i Władysława Delesków; Jerzego, Mirosława, Walentego, Mariannę i Helenę Kaszuba, Zofię, Stanisława, Wacława i Kazimierę Komorowskich; Kazimierza i Teresę Królikowskich; Bogusława Piotrowskiego; Władysława i Mariannę Michalak, Józefa i Mariannę Patynowskich; Mariana i Łukasza Sęk; Mariusza Sęk; Władysława i Bronisławę Kołtunowicz, Stanisława i Martę Barwickich; Romana Kołtunowicz; Adama, Annę, Mieczysława, Mariannę i Józefa Wasiaków, Katarzynę Kaczor; Józefę i Władysława Michalak; Mariannę, Władysława i Jana Karasek; Krystynę Błaszczyk; Mariannę i Feliksa Sęk;

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyręba - 9.40

 

Adama Smolagę i Jana Pałczyńskiego;

 

 

Stary Kiełbów - 9.40

 

Wacława, Józefa i Antoninę Wdowczyk; Waldemara Milczarskiego, Krystynę, Leona i Jana Traczyk; Łucję, Władysława i Józefa Gryzek, Eugeniusza Stańczyk; Helenę i Franciszka Szymańskich; Zdzisława Kopyckiego; Henrykę Smagowską; Annę, Józefa, Mariana i Ryszarda Traczyk, Edmunda Chmielewskiego, Mariannę Stachowiak, Mariannę i Stanisława Dąbrowskich; Andrzeja, Kazimierę i Józefa Tkaczyk; Antoniego, Romana, Stanisławę i Jana Nowaków;

 

Kobylnik - 9.40

 

Jana, Katarzynę i Marcina Bojanowiczów; Józefę, Jana i Stanisława Walczaków; Janinę i Franciszka Kazanów; Paulinę i Franciszka Krawczyk, zmarłych z rodziny Korczak, Reginę i Mariana Jastrzębskich; Jana i Tadeusza Nagrodzkiego; Walentego, Juliannę i Stefanię Wójcik, Jana, Weronikę i Zygmunta Pośnik; Michała, Tadeusza, Władysława, Jana, Edwarda, Dorotę i Stanisławę Zalewskich, Paulinę, Stanisława, Mariannę i Jana Tkaczyków; Mieczysława Grochalę; Helenę i Mariana Sobień; Janinę i Jana Sobień; Wandę i Adolfa Bujanowicz, Jerzego Tkaczyka; Anetę, Helenę i Mariana Zalewskich; Antoninę i Jana Masiarzów; zmarłych z rodziny Nowakowskich; Mariannę, Floriana i Jerzego Włodarczyk; Mariannę i Franciszka Szczęsnych, Zofię i Józefa Krawczyków; Bolesława Marszałka, zmarłych z rodziny Marszałków i Krawczyków; Henryka, Stanisława i Mariannę Jagieło, Helenę i Józefa Kapusta; Mariannę Kołtunowicz, Tadeusza Szymańskiego; Krzysztofa Wiatrak, Janinę i Feliksa Szatan; Stanisława i Krzysztofa Szatan, zmarłych z rodziny Szatan i Walczak; Jana Szeligę, Stanisława, Franciszka i Stefania Kowalczyk; Barbarę, Stanisławę i Jana Markowskich; Stanisława Kołtunowicz, Kazimierę i Władysława Roguś; Edwarda Gospodarczyka; Antoninę i Józefa Ofiara, Mariannę i Władysława Sikorskich; Eleonorę i Stefana Szatan;

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

Mokrosęk - 9.40

 

Piotra Zalewskiego; Mariannę i Bolesława Górskich; Annę i Józefa Hernik, Irenę, Józefa i Kazimierza Przytuła; Longina Wąsika, Zofię i Walentego Żurawskich, zmarłych z rodziny Herników i Wąsików; Ryszarda i Janinę Bojanowicz; Leokadię, Józefa i Waldemara Kucharczyk, Halinę Woźniak i Agnieszkę Galwas; Rozalię, Konstantego, Annę i Stanisława Zalewskich, Franciszka, Katarzynę, Zofię i Jana Hernik; Wacława, Apolonię i Bonifacego Włodarczyk; Stanisława, Zofię i Roberta Lipiec, Józefa i Józefę Nowakowskich, Helenę i Pawła Podstawek, Antoninę Olszewicz; Stanisława, Stanisławę i Józefa Fijałkowskich, Bronisławę i Jana Sułkowskich, Janinę i Józefa Bednarek; Stanisława, Mariannę i Franciszka Szymczak; Józefa, Weronikę i Jana Olszewicz, Anielę i Jana Dobosz; Józefa, Natalię i Marka Hernik, Jana Kot; Mariannę, Juliana i Krzysztofa Dobrowolskich, Paulinę i Józefa Herników; Katarzynę i Piotra Domińskich;

 

Stary Osów - 9.40

 

Mariannę i Stanisława Michalak, Tadeusza Bystrzyckiego; Krzysztofa Krzesińskiego; Stanisława i Ewę Walczak, Józefa Karaska, Andrzeja Krajewskiego; Janinę i Józefa Szymańskich, Kazimierza Krzoska; Annę, Janinę i Adama Gałkowskich; Wojciecha, Franciszkę, Genowefę i Bronisławę Tkaczyków; Tadeusza, Andrzeja i Annę Bojanowiczów, Józefa i Mariannę Suwalskich, Mariannę i Kazimierza Figurów; Jana i Narcyzę Gałkowskich; Marię i Jana Kaszubów;

 

Ryki - 9.40

 

Stanisława Kacprzaka; zmarłych z rodziny Świsłowskich; Wiesława Sobień, Pawła i Zofię Olszewskich; Mariannę i Stanisława Michalskich; Władysława i Wacława Machaj; Teresę i Kazimierza Sobolewskich; Stefana, Genowefę, Zofię i Jana Matysiak; Krzysztofa i Stanisława Sobolewskich, Helenę, Michała i Henryka Pawłowskich; Władysława, Helenę i Wacława Zych; Mariannę, Franciszka, Eugeniusza, Janinę, Anielę i Józefa Jagiełło, Zofię, Stanisława i Wacława Popowicz, Wandę Żydek, Józefa Jesionek; Mariannę Michalczewską, Józefę i Franciszka Kusak; Stanisława i Antoninę Wąsik; Bronisława i Janinę Szymańskich; zmarłych z rodziny Różańskich; Waldemara Frączek;

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

Siemiradz - 9.40

 

Janinę i Mieczysława Kalbarz; Stanisława i Jana Haberko; Marię, Józefa i Aleksandra Woźniak, Henryka Natorę; Jana i Genowefę Jurczak; Marię i Jana Kocon;

 

Stary Sopot - 9.40

 

Jana, Annę i Ludwika Jurczaków i zmarłych z rodziny; Józefę i Stanisława Kozłowskich; Feliksę i Józefa Jarosińskich, Stanisława Chudzika; Zofię i Stanisława Kołtunowicz, zmarłych z rodziny Kołtunowiczów i Ogińskich, Stanisława Ostatka, zmarłych z rodziny Ostatków i Rdzanków;

 

Kadłubska Wola - 9.40

 

Wandę i Józefa Podgórskich; Mariana, Stanisława i Janinę Popiel, Franciszka i Marię Szczepanowskich; Annę i Jana Woźniak; Stanisława Starostę; Edwarda Ogieńskiego; Mariannę Bąk; Zofię i Stanisława Gruszczyńskich, Jana Fijałkowskiego, Krystynę i Henryka Mliczkowskich; Stefana i Helenę Zarychtów, Stanisława i Mariannę Tokarskich; Barbarę Kocon; Zdzisława Bienias; Irenę i Mieczysława Smolaga; Jana, Stanisławę i Ryszarda Drużdżel, Helenę, Stanisława, Kazimierza, Leszka i Helenę Kopyckich, Władysława Markowicz; Krystynę i Józefa Prasek; Zygmunta i Franciszkę Walkiewicz, Józefa i Mariannę Żurawskich; Helenę i Stanisława Budzik, Annę Filipczak; Tadeusza, Helenę i Jana Kazanów; Helenę i Władysława Tkaczyk;

 

Wólka Kadłubska - 9.40

 

Jana Wachowicz, Jana i Stanisławę Deleska; zmarłych z rodziny Burakowskich, Popielów, Sytów, Wójcików i Kilijanków; Stefanię i Wawrzyńca Kacprzyków;

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wólka Pierzchnieńska - 9.40

 

Józefa i Cecylię Tkaczyk;

 

Spoza parafii - 9.40

 

Ks. Kanonika Zbigniewa Kustera, Stanisława Kustera i z rodzin Kusterów i Wernerów; Ks. Wincentego Wojtaśkiewicz i zmarłych z rodzin Wojtaśkiewicz, Pireckich, Nawalnych i Kopińskich; Walentego Obroślak, Bronisławę Jeska, Jarosława Kulczak i zmarłych z rodziny; zmarłych z rodziny Kowalskich, Kalwów, Kostka, Krawczykowskich, Konczak, Gulów i Guzera; Wiesława i Danutę Gierszewskich, zmarłych z rodzin Gierszewskich, Nicgorskich i Mosińskich; zmarłych z rodziny Konieczków i Plaugów; Wiesława, Annę i Józefa Winiarskich, Wiktorię i Stefana Uliasz; Marię i Jana Woźniak, Honoratę i Jana Farion, Stefana i Bernadtkę Zarównych, Dmytro i Michała Josypiw; zmarłych z rodziny Nowocieniów; Stanisława Kaczorek; Reginę i Stanisława Kołtunowicz; zmarłych z rodziny Zgieb i Dąbrowiczów; Janinę i Wacława Michalskich; Jadwigę i Tadeusza Gołębiowskich; Mieczysława Sosnowskiego; Stanisława i Władysławę Jeżaków; zmarłych z rodziny Tomczyk i Klimkowicz; Patryka Szatan; Janinę, Bolesława, Tomasza i Stanisława Rdzanek, Antoninę Kardak; Zofię i Stanisława Siek; Antoniego i Marię Brzeskich; za dusze w czyśćcu cierpiące;

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia,

życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!

Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy;

do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na

tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza,

one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,

a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,

po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa,

o litościwa, o słodka Panno Maryjo!