WYPOMINKI ROCZNE

2017/2018

Godz. 11.40

 

Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych: Bpa Jana Chrapka, Bpa Edwarda Materskiego, Bpa Stefana Siczka; Bpa Zygmunta Zimowskiego, kapłanów: Ks. Stanisława Głąbińskiego, Ks. Antoniego Mąkosa, Ks. Józefa Gałana, wszystkich zmarłych kapłanów pracujących w naszej parafii i pochodzących z naszej parafii; O. Alberta Ostatka i wszystkich zmarłych Ojców i Braci Paulinów; S. Kazimierę Kulesza i wszystkie Siostry Zakonne pochodzące z naszej parafii; Fundatorów, Budowniczych i Dobrodziejów naszego Sanktuarium.

      

Modlitwie Kościoła polecamy także naszych zmarłych:

 

Stara Błotnica - 11.40

 

Mariannę Rusicką; Stanisławę i Bolesława Szczęsnych; Jana i Kamilę Kopyckich; Jerzego, Mariannę i Jana Adamczyk, Juliannę i Jana Piotrowskich; Andrzeja, Władysława,  Hipolita i Andrzeja Mnich; Piotra, Juliannę i Genowefę Szymańskich, Wiktorię, Józefa Kiełbasów; Genowefę i Jana Górków; Stanisława, Stanisławę i Mariana Adamczyków; Julię i Jakuba Mnichów, Jana Bąka, Jana i Helenę Starostów; Kazimierza i Cecylię Wieczorek; Dziadków Jagodzińskich i Jedrzejczaków; Mariana, Walerię, Marcina Jagodzińskich; Jadwigę, Józefa, Paulinę i Józefa Pirosz, Elżbietę i Antoniego Michalskich; Wacława, Stanisława i Mariannę Kwatek; Stanisława Zawadzkiego; Janinę i Antoniego Kucharczyk;

 

Chruściechów - 11.40

 

Jana Łęckiego, Mariannę i Stanisława  Zjawińskich; Stanisława Sytę; Janinę i Tadeusza Mariańskich; Stefanię i Antoniego Dameckich, Edwarda Gniadka; Jana Piechocińskiego; Jana Kacperkiewicza, Czesława Leśniaka, Agatę i Władysława Kacperkiewicz; Zofię i Bolesława Kacperkiewicz; Ryszarda Kiliańskiego, Mariannę i Juliana Pełka, Stanisławę i Antoniego Kiliańskich, zmarłych z rodziny Pełków i Grabusińskich;

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

 

Czyżówka - 11.40

                                                                                                                                    

Zmarłych z rodziny Wesołowskich i Kotowskich; Sabinę i Józefa Górków, Stanisława Żórowskiego, Stanisława Królikowskiego; Leokadię i Mariana Błaszczyk, Stanisława Mróz; Władysławę Jurczak, Kazimierę i Józefa Filipczak; Helenę i Jana Starostów, Zofię i Władysława Świerczyńskich; Mariana Boczka, Genowefę i Stanisława Boczków, Stefanię i Jana Olczaków, Kazimierę i Wacława Szymczaków; Paulinę i Jana Wieteska, Amelię i Tadeusza Kolbus; Wiesława Szymańskiego; Paulinę i Edwarda Nowocieniów, zmarłych z rodziny Nowocieniów i Gregorków; Helenę, Józefa i Władysława Nowakowskich, Krystynę  i Stefana Kornafel; Paulinę i Mariana Skomorowskich i Stanisławę Jasińską;

 

Jakubów  - 11.40

 

Jana i Mariannę Matrackich; Marcina Pirosz; Władysława Popiela, Mariannę i Józefa Maj; Zofię i Józefa Jaskólskich, Paulinę Skomorowską; Wacława Michalskiego; Kazimierę Więckowską i Mieczysława Wójcik;

 

Stary Kadłub - 11.40

 

Andrzeja Barwickiego, Teodorę, Adama i Mariannę Szymańskich; Jana i Krystynę Jurczak; Stanisławę i Bronisława Karasek; Antoniego i Leokadię Pawłowskich; Stefanię i Jana Karasiewicz; Stanisławę i Bronisława Karasek; Natalię, Wacława, Zdzisława i Jana Pałczyńskich; Natalię i Bronisława Zygarskich; Adolfę Łagowską; Stanisława i Antoninę Wągrodzkich; Natalię i Henryka Michalak, Wiktorię i Stefana Uliasz, Wiesława, Annę i Józefa Winiarskich; Stanisława i Zofię Zygarskich; Mariannę i Władysława Szymańskich; Zofię i Stanisława Kwiecień;  Zofię i Zdzisława Klimkiewicz; Teresę, Wojciecha, Renatę, Mariannę i Bronisława Zarębów; Jadwigę i Jana Karasek; Janinę, Henryka, Romana i Kazimierę Sałgut; Aleksandra, Stefanię i Jana Kalbarczyk; Radosława, Julię i Adama Jurczak, Annę i Jana Filipczak, Stanislawa Kozdracha;

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek

 

 

 

 

 

 

Wyręba  - 11.40

 

Adama i Zofię Bojanowicz; Mariannę i Józefa Sobień; Józefa i Sławomira Kaszubów;

 

Stary Kiełbów - 11.40

 

Józefę, Bronisława i Jana Jasińskich; Jana, Zofię i Zdzisława Traczyk; Kazimierza i Mariannę Sobień, Stefana i Katarzynę Sobień; Annę i Antoniego Żurowskich; Wiesława Różańskiego; Mariannę i Józefa Krzosek; Sławomira Stachowiak, Krystynę, Leona i Jana Traczyk, Stanisławę i Józefa Stachowiak; Mariannę i Jana Kucharczyków, Zenobię i Stanisława Traczyk, Eugeniusza i Stanisławę Traczyk, Jana, Mariannę i Józefa Szymanowicz; Janinę i Henryka Sałgutów, Mariannę i Jana Grochalów; Walentego i Zofię Tkaczyków, Jana i Paulinę Jasińskich; Mariana i Mariannę Jasińskich; Stanisławę i Jana Wiatrak, Cecylię Brzeską, Janinę i Wiktora Wójcik; Bronisławę, Józefa, Stanisława, Marię i Franciszka Zych; Wacława, Józefa, Józefę i Antoninę Wdowczyk;

 

Kobylnik - 11.40

 

                                                                       

Bronisławę i Antoniego Szczęsnych; Henryka Górkę; Henryka Spólnego, Mariannę i Wojciecha Podsiedlak; Marię i Feliksa Szatanów; Mariana, Jana i Paulinę Skowrońskich; Franciszka i Mariannę Lipiec; Anielę i Jana Zabirzewskich, Jana Sikorskiego; Natalię i Jana Mikulskich; Stefanię, Franciszka, Stanisława Kowalczyków i Jana Szeligę; Jana i Stanisławę Solarskich;

 

Mokrosęk - 11.40

 

Aleksandra i Barbarę Zalewskich; Mariannę, Juliana i Krzysztofa Dobrowolskich, Paulinę i Józefa Herników; Janinę i Józefa Bednarek, Jana i Bronisława Sułkowskich; Bernadetę Baranowską; Genowefę Jurczak, Zofię, Jana, Mariannę i Józefa Szymczaków; Piotra Zalewskiego; Andrzeja, Cecylię i Edwarda Włodarczyk, Wiesława, Mariannę i Józefa Głuszyńskich; Mariannę i Jana Wieteska; zmarłych z rodziny Ostatek i Boczek;

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

Stary Osów - 11.40

 

Mariannę, Stefana i Stanisława Zarychtów; Mariannę, Jana i Henryka Jach; Stanisława i Mariannę Jesionek, Helenę i Franciszka Żurowskich; Alicję i Wacława Piotrowskich; Franciszka, Mariannę i Teresę Bień; Marię i Jana Kaszubów; Krzysztofa Krzesińskiego; Janinę, Józefę, Bolesława i Jana Pałczyńskich, Franciszkę i Franciszka Piotrowskich; Józefę, Adama i Mieczysława Białkowskich, Zofię Boryczka, Mariannę i Jana Paszewskich; Kazimierza Michalaka, Genowefę Mastalerczyk; Annę i Stefana Szewczyków; Annę i Henryka Popielów; Wacława, Genowefę, Jakuba i Annę Zgutka, Władysława i Józefę Stępień, Szczepana Kośca; Annę, Błażeja, Mariannę i Wojciecha Zygarskich, Janinę i Józefa Karasek; Mariana Graneckiego; Bronisławę, Michała i Henryka Karasków; Mariana Graneckiego; Mariannę i Stanisława Kowalczyk;

 

Ryki - 11.40

 

Kazimierza, Zofię i Jadwigę  Świsłowskich; Mariannę Michalczewską, Józefę i Franciszka Kusak; Stanisława i Stanisławę Sołtys, Andrzeja Wziątka; Paulinę i Andrzeja Pieńkowskich; Adama, Amelię i Dariusza Michalczewskich;  Mariana Graneckiego; Mariannę i Szczepana Sieradz i Józefa Polesiaka;

 

Siemiradz - 11.40

 

Reginę, Mariana, Zofię, Walentego i Stanisławę Jastrzębskich; zmarłych z rodziny Siurników i Golińskich; zmarłych z rodziny Matysiaków i Sobierajów; Edwarda Kucharczyka;

 

Stary Sopot - 11.40

 

Janinę i Aleksego Urbańskich oraz dziadków; Mariannę i Józefa Turzyńskich, Józefę i Jana Borowieckich, Martę i Franciszka Kusak; Grzegorza i Stanisława Sikorskich; Katarzynę i Antoniego Ostatek, Leonarda Jarosińskiego; zmarłych z rodziny Ostatków, Filipczaków i Brodów; Mariannę, Józefa, Miłosza i Wacława Wąsików, Janinę i Mieczysława Lutków; Juliannę i Antoniego Jaśkiewiczów; Pawła Szymanowicza;

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

Kadłubska Wola - 11.40

 

Bronisławę i Józefa Szymańskich; Antoniego i Franciszkę Kopyckich; Stanisławę, Juliannę i Jakuba Starostów; Mariannę i Jana Filipowicz, Stanisławę i Mariana Jasińskich, Mariana Michalaka; Adama i Władysława Tkaczyk, Edwarda Ogińskiego; Mariana i Zofię Kopyckich; Jana i Stanisławę Solarskich; Jadwigę i Bronisława Budzik; Edwarda, Marię i Władysława Kocon; Piotra i Julię Szymańskich, Otylię, Longina i Andrzeja Wdowczyków, Romana Królikowskiego; Stefanię, Katarzynę, Józefa i Walentego Drabik, Janinę, Antoninę i Wojciecha Gruszczyńskich; Annę Kozłowską; Stanisława, Katarzynę, Mariannę Cybulskich, Józefa, Karolinę, Nikodema i Szczepana Szyderskich, Annę i Stanisława oraz Zofię Kocon, Mariana Gruszczyńskiego, Anielę i Stanisława Drabik, Józefa i Helenę Szyderskich, Józefa, Stefanię, Marię, Jana i Władysława Kondrowskich; Stanisława Neskę;

 

Wólka Pierzchnieńska – 11.40

 

Balbinę, Józefa i Stanisławę Kocon, Adama Popiela;

 

Spoza parafii - 11.40

 

Ks. Wincentego Wojtaśkiewicza  i zmarłych z rodzin: Wojtaśkiewiczów, Pireckich, Nawalnych i Kopińskich; Wiesława i Danutę Gierszewskich, zmarłych z rodzin Gierszewskich, Nicgorskich i Mosińskich; Marię i Jana Woźniak, Honoratę i Jana Farion, Stefana i Bernadtkę Zarównych, Dmytro i Michała Josypiw; zmarłych z rodziny Kowalskich, Kalwów, Kostka, Krawczykowskich, Konczak, Gulów i Guzera; Walentego Obroślak, Bronisławę Jeska, Jarosława Kulczak , Jacka Rajch i zmarłych z rodziny; Stanisława Sytę; Jana i Janinę; Jana i Mariusza Malinowskich; Annę Filipczak, Natalię i Antoniego Kołtunowicz, Zofię i Bartłomieja Filipczak; Tadeusza i Krystynę Sambor; Jadwigę i Tadeusza Gołębiowskich, Mariannę i Jana Komoroskich; Leokadię i Mariana Krzosek, Zofię i Mirosława Dobrowolskich; Tadeusza Jurczaka; Wiktorię, Kazimierza, Wojciecha i Stanisława Więckowskich; Juliannę i Stanisława  Boćkowskich, Janusza i Hannę Boćkowskich, Jana Górnik, Franciszka i Annę Mitrackich, Józefa i Mariannę Boćkowskich, Jana i Karolinę Bieniek; Stanisława i Józefę Bednarek, Franciszka i Józefę Bednarek;

Krystynę Rdzanek; Zbigniewa Młynarskiego; Edwarda Cwyl; Józefa Mikulskiego; Stefana i Mariannę Drogomireckich;

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

 

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia,

życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!

Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy;

do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na

tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza,

one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,

a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,

po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa,

o litościwa, o słodka Panno Maryjo!