WYPOMINKI ROCZNE

2017/2018

Godz. 9.40

 

       Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych: Bpa Jana Chrapka, Bpa Edwarda Materskiego, Bpa Stefana Siczka; Bpa Zygmunta Zimowskiego, kapłanów: Ks. Stanisława Głąbińskiego, Ks. Antoniego Mąkosa, Ks. Józefa Gałana, wszystkich zmarłych kapłanów pracujących w naszej parafii i pochodzących z naszej parafii; O. Alberta Ostatka i wszystkich zmarłych Ojców i Braci Paulinów; S. Kazimierę Kulesza i wszystkie Siostry Zakonne pochodzące z naszej parafii; Fundatorów, Budowniczych i Dobrodziejów naszego Sanktuarium.

 

Modlitwie Kościoła polecamy także naszych zmarłych:

 

Stara Błotnica - 9.40

 

Stanisława, Mariannę i Józefa Szymańskich; Helenę i Jana Kusak; Cecylię i Aleksandra Kołtunowicz, Jana Sobień; Stanisława, Annę i Stanisława Kopyckich; Michała, Sławomira i, Stanisława; Barbarę Kocon; Janinę i Józefa Boczków; Marię i Mariana Wiatrak; Jerzego, Kazimierę i Antoniego Dziupińskich; Jana, Stefanię i Tadeusza Pirosz; Krystynę, Tadeusza i Zbigniewa Pietrzak, Helenę i Franciszka Katus; Wandę Sokalską;

 

Chruściechów - 9.40

 

Janinę i Zygmunta Dźwigulskich, Marię i Kamila Gall, Władysława i Katarzynę Karolewskich; Rafała Więckowskiego, Jana Dudkę; Julię, Sławomira, Helenę i Henryka Wolskich, Juliannę, Antoniego, Halinkę, Barbarę i Wiktora Kwatków;

 

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

 

 

 

 

 

 

 

 

Czyżówka - 9.40

 

Irenę i Mieczysława Jach; Józefa, Jana i Mariannę Szymańskich, Mariannę i Franciszka Bubków; zmarłych z rodziny Jasińskich; Mariannę, Józefa i Konstantego Zalewskich, Helenę i Andrzeja Grochalów, Zdzisława Gniadek; Wandę, Mariana i Zygmunta Kwiatkowskich; Jana, Weronikę i Stanisława Solarskich; Bronisławę, Józefę, Stanisława i Piotra Górków; Katarzynę i Piotra Domińskich;

 

Jakubów - 9.40

 

Stanisławę i Stanisława Nagrodzkich, Teodozję, Jana i Zdzisława Skomorowskich;  Adelę i Jana Sambor; Adelę Ruta, Mariana Popowicz, Katarzynę, Stanisława i Czesława Kiliańskich; Reginę, Tadeusza, Mariannę, Hieronima i Marka Mizerskich; Józefa, Mieczysława i Natalię Cichulskich; Mariannę i Jana Kowalczyk; Józefa i Józefę Piotrowskich; Edwarda, Annę i Bronisława Pirosz; Zofię i Stanisława  Więckowskich; Michała, Adama i Franciszkę Federowicz, Katarzynę Berent; Paulinę ; Teofilę i Edwarda Gniadek; Henryka Pałczyńskiego; zmarłych z rodziny Feruś i Małkowskich;

 

Stary Kadłub - 9.40

 

Helenę i Mieczysława Michalak; Ignacego Karpińskiego; Mariannę i Jana  Gaca; Józefa, Mariannę i Juliannę Błaszczyk, Jana i Martę Piwowar; Mariusza, Mariannę i Feliksa Sęk; Mirosława, Jerzego, Walentego, Mariannę i Helenę Kaszuba, Kazimierę, Wacława, Zofię i Stanisława Komorowskich, Mariannę Barcikowską, Karola Krzesińskiego; Adama, Annę, Mieczysława, Mariannę i Józefa Wasiak, Katarzynę Kaczor; Romana, Bronisławę i Władysława Kołtunowicz; Kazimierza i Teresę Królikowskich; Józefę i Władysława Michalak; Mariannę, Władysława, Jana, Paulinę i Franciszka Karasek; Mariana i Łukasza Sęk; Krystynę Błaszczyk;

 

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

 

 

 

Wyręba - 9.40

 

Adama Smolagę, Jana Pałczyńskiego; Stanisława i Janinę Popiel;

 

Stary Kiełbów - 9.40

 

Antoniego, Stanisławę, Romana i Franciszka Nowaków; Annę Józefa, Mariana i Ryszarda Traczyk, Mieczysława Stachowiak, Edmunda Chmielewskigo, Marię i Stanisława Dąbrowskich; Zdzisława Kopyckiego; Andrzeja, Kazimierę i Józefa Tkaczyk; Helenę i Franciszka Szymańskich; Lucynę, Józefa i Władysława Gryz, Eugeniusza Stańczyk; Waldemara Milczarskiego; Henrykę Smagowską;

 

Kobylnik - 9.40

 

Paulinę i Franciszka Krawczyk, zmarłych z rodziny Korczak, Reginę i Mariana Jastrzębskich; Eleonorę i  Stefana Szatan; Mariannę i Franciszka Szczęsnych, Zofię i Józefa Krawczyków; Henryka, Stanisława i Mariannę Jagieło,  Józefa i Helenę Kapusta; Mieczysława Grochala; Mariannę Kołtunowicz, Tadeusza Szymańskiego; Jana, Katarzynę i Marcina Bojanowiczów; Stanisława Kołtunowicz; Stanisława i Krzysztofa Szatan, zmarłych z rodziny Szatan i Walczak; Janinę i Jana Sobień; Józefę, Jana i Stanisława Walczaków; Jana i Antoninę Masiarzów; Adelę Marszałek; Barbarę, Stanisławę i Jana Markowskich; Stefanię, Juliannę i Walentego Wójcik, Zygmunta, Jana i Weronikę Pośnik; Krzysztofa Wiatrak, Janinę i Feliksa Szatan; Józefa, Mariannę i Stanisława Gościnnych; Helenę i Mariana Sobień; Mariannę i Jana Pajek; Anetę, Helenę i Mariana Zalewskich; Bolesława Marszałka, za zmarłych z rodziny Krawczyków i Marszałków, Stefana Jopka i za zmarłych z rodziny Jopków; Wandę i Adolfa Bujanowicz, Aleksandrę, Jerzego i Mariana Tkaczyk; Stanisława, Marcelego, Piotra i Zofię Rabczyńskich; Edwarda Gospodarczyk; Bronisławę, Piotra i Feliksa Sobień; Zmarlych z rodziny Nowakowskich i dziadków Palusińskich; Michała, Tadeusza, Jana, Władysława, Edwarda, Dorotę i Stanisławę Zalewskich, Paulinę, Stanisława, Mariannę i Jana Tkaczyków; Mariana i Władysława Sikorskich, Antoninę i Józefa  Ofiara;

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

 

 

Mokrosęk - 9.40

 

Stanisława, Mariannę i Franciszka Szymczak; Wacława, Apolonię i Bonifacego Włodarczyk; Rozalię, Konstantego, Annę i Stanisława Zalewskich, Franciszka, Katarzynę, Zofię i Jana Hernik; Annę i Józefa Hernik; Kazimierza, Irenę i Józefa Przytuła; Józefa, Józefę i Mariana Nowakowskich; Mariannę i Bolesława Górskich; Józefa, Weronikę i Jana Olszewicz, Anielę i Jana Dobosz; Stanisława, Zofię i Roberta Lipiec, Pawła i Helenę Podstawek, Antoninę Olszewicz, Józefa i Józefę Nowakowskich; Stanisława, Stanisławę i Józefa Fijałkowskich, Bronisławę i Jana Sułkowskich, Janinę i Józefa Bednarek; Henryka Celej; Annę Chojecką, Piotra i Katarzynę Domińskich; Leokadię, Józefa i Waldemara Kucharczyk, Halinę Woźniak, Agnieszkę Galwas, Feliksa Bednarczyk; Janinę i Ryszarda Bojanowicz; Józefa i Natalię Hernik, Jana Kot;

 

Stary Osów - 9.40

 

Janinę i Józefa Szymańskich, Kazimierza Krzoska; Bronisława, Genowefę i Jana Tkaczyk; Tadeusza, Andrzeja i Annę  Bojanowiczów, Józefa i Mariannę Suwalskich, Mariannę i Kazimierza Figurów; Narcyzę i Jana Gałkowskich; Mariannę i Stanisława Michalak; Annę, Janinę i Adama Gałkowskich;

 

Ryki - 9.40

 

Wiesława Sobień, Zofię, Pawła i Józefa Olszewskich, Władysławę i Wacława Machaj; Krzysztofa i Stanisława Sobolewskich, Helenę, Michała i Henryka Pawłowskich; Stefana, Genowefę, Jana i Zofię Matysiak; Mariannę, Franciszka, Eugeniusza, Janinę, Anielę i Józefa Jagiełło, Zofię, Stanisława i Wacława Popowicz, Józefa Jesionek, Wandę Żydek; Władysława, Helenę i Wacławę  Zych; zmarłych z rodziny Świsłowskich; Mariannę i Stanisława Michalskich; Krystynę, Kazimierza i Teresę Sobolewskich; Janinę i Bronisława Szymańskich;

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

 

 

Siemiradz - 9.40

 

Marię, Józefa i Aleksandra Wożniak, Henryka Natorę; Mieczysława i Annę Piertaszewskich, Jana Katus; Jana Tkaczyka; Janinę i Mieczysława Kalbarz, Jana i Staniaława Haberko; Jana i Mariannę Kocon;

 

Stary Sopot - 9.40

 

Stanisława Gożdzika; Pawła Szymanowicza; Jana, Annę i Ludwika Jurczaków, zmarłych z rodziny Jurczaków; Stanisława Kacprzaka; Stanisława Ostatka, zmarłych z rodziny Ostatków i Rdzanków; Józefa i Feliksę Jarosińskich;

 

Kadłubska Wola - 9.40

 

Irenę i Mieczysława Smolaga; Jana, Stanisława i Ryszarda Drużdżel, Stanisława, Helenę, Kazimierza, Leszka, Helenę i Józefa Kopyckich, Władysława Markowicz; Stanisława Starostę; Mariannę Bąk; Jana i Annę Wożniak; Mariannę, Leona, Józefę i Józefa Jesionek; Stefana i Helenę Zarychtów, Stanisława i Mariannę Tokarskich; Helenę i Stanisława Budzik, Annę Filipczak; Tadeusza Gruszczyńskiego; Zygmunta Walkiewicz,  Franciszka Walkiewicz, Józefa, Mariannę i Helenę Żurowskich; Mariannę i Franciszka Szczepanowskich; Zdzisława Bienias; Zofię Kołtunowicz, zmarłych z rodziny Kołtunowiczów i Ogińskich; Mieczysława Zarychtę; Zofię i Stanisława Gruszczyńskich, Jana Fijałkowskiego, Henryka i Krystynę Mliczkowskich, Mariana Gruszczyńskiego; Tadeusza, Helenę i Jana Kazanów; Barbarę Wasiak, Danutę Janduła; Wandę i Józefa Podgórskich;

 

Wólka Kadłubska - 9.40

 

Stefanię i Wawrzyńca Kacprzyków; Jana Wachowicz, Jana i Stanisławę Deleska; zmarłych z rodziny Burakowskich, Popielów, Sytów, Wójcików, Kilianków i Szczepaniaków;

 

 

Wólka Pierzchnieńska - 9.40

 

Józefa i Cecylię Tkaczyk;

 

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

 

 

 

Spoza parafii - 9.40

 

Ks. Wincentego Wojtaśkiewicza  i zmarłych z rodzin: Wojtaśkiewiczów, Pireckich, Nawalnych i Kopińskich; Wiesława i Danutę Gierszewskich, zmarłych z rodzin Gierszewskich, Nicgorskich i Mosińskich; Marię i Jana Woźniak, Honoratę i Jana Farion, Stefana i Bernadetkę Zarównych, Dmytro i Michała Josypiw; zmarłych z rodziny Kowalskich, Kalwów, Kostka, Krawczykowskich, Konczak, Gulów i Guzera; Walentego Obroślak, Bronisławę Jeska, Jarosława Kulczak , Jacka Rajch i zmarłych z rodziny; Stanisława Sytę; Jana i Janinę; za dusze w czyśćcu cierpiące; Mieczysława Sosnowskiego; Mariana Popiela; Mariannę, Floriana i Jerzego Włodarczyk; Stanisława, Artura i Barbarę Gryz; Annę i Józefa Tomczyk, Mariannę Klimkowicz; Janinę i Wacława Michalskich; Aleksandrę i Jozefa Małachowskich; Martę i Stanisława Barwickich, Zofię i Stanisława Siek; Patryka Szatan; Mariannę i Jana Kocon; Tadeusza Bystrzyckiego; Tadeusza Gumowskiego; Mariannę, Władysława i Kazimierza Hernik, Danutę Paplińską, Mariusza  Szałaj; Stanisława Grocholaka; Sylwestra Celej; Janinę, Bolesława, Tomasza i Stanisława Rdzanek, Antoninę Karolak; Stanisława Kaczorek; Reginę i Stanisława Kołtunowicz;

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia,

życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!

Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy;

do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na

tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza,

one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,

a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,

po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa,

o litościwa, o słodka Panno Maryjo!