WYPOMINKI ROCZNE

2018/2019

Godz. 11.40

 

Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych: Bpa Jana Chrapka, Bpa Edwarda Materskiego, Bpa Stefana Siczka; Bpa Zygmunta Zimowskiego, kapłanów: Ks. Stanisława Głąbińskiego, Ks. Antoniego Mąkosa, Ks. Józefa Gałana, wszystkich zmarłych kapłanów pracujących w naszej parafii i pochodzących z naszej parafii; O. Alberta Ostatka i wszystkich zmarłych Ojców i Braci Paulinów; S. Kazimierę Kulesza, S. Marię Halinę Annę Kusak i wszystkie Siostry Zakonne pochodzące z naszej parafii; Fundatorów, Budowniczych i Dobrodziejów naszego Sanktuarium.

      

Modlitwie Kościoła polecamy także naszych zmarłych:

 

Stara Błotnica - 11.40

 

Piotra, Juliannę i Genowefę Szymańskich, Józefa i Wiktorię Kiełbasów; Stefanię, Jana i Tadeusza Pirosz; Zofię  i Stanisława Kołtunowicz; Marię i Michała Stachowiak; Ks. Jana Jarosińskiego; Stanisława i Stanisławę Cicheckich, Krystynę i Zbigniewa Sobania; Andrzeja, Hipolita, Władysława i Andrzeja Mnich, S. Hipolitę Mnich, zmarłych z rodziny Sarbów; Julię, Jakuba Mnichów; Paulinę, Józefa, Jadwigę, Józefa Piroszów, Elżbietę i Antoniego Michalskich; Jana, Kamilę Kopyckich; Mariana, Walerię, Marcina Jagodzińskich; Stanisława, Stanisławę i Mariana Adamczyków; Genowefę, Jana Górków; Jerzego, Mariannę i Jana Adamczyków, Juliannę i Jana Piotrowskich; zmarłych z rodziny Kołtunowicz; Janinę i Antoniego Kucharczyk;

 

Chruściechów - 11.40

 

 

Mariannę i Stanisława Zjawińskich, Jana Łęckiego; Szczepana i Marię Jagiełło; Jana Piechocińskiego, Leokadię i Adama Karolewskich; Zofię i Bolesława Kacperkiewicz; Stefanię i Antoniego Dameckich, Edwarda Gniadek; Janinę i Zygmunta Dźwigulskich, Mariana i Kamila Gall, Władysława i Katarzynę Karolewskich; Ryszarda, Stanisławę i Antoniego Kiliańskich, Mariannę i Juliana Pełka, Romana Zjawińskiego, zmarłych z rodziny Pełków i Grabusińskich;

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

Czyżówka - 11.40

 

Zmarłych z rodziny Nowocieniów i Gregorków; Paulinę i Mariana Skomorowskich, Stanisławę Jasińską; Cecylię, Józefa i Krzysztofa Kaleta; Sabinę i Józefa Górków Stanisława Żurowskiego, Stanisława Królikowskiego; Władysławę Jurczak, Kazimierę i Jozefa Filipczak;

Wandę, Mariana i Zygmunta Kwiatkowskich; Helenę, Józefa i Władysława Nowakowskich, Stefana i Krystynę Kornafel; Leokadię i Mariana Błaszczyk; zmarłych z rodziny Kaczmarków; Mariana Boczka, Stefanię i Jana Olczak, Kazimierę i Wacława Szymczak; zmarłych z rodziny Wesołowskich i dziadków Kotowskich; Jana i Mariannę Filipowicz, Stanisławę i Marię Jasińskich, Mariana Michalaka; Marię, Konstantego i Józefa Zalewskich, Helenę i Andrzeja Grochalów, Zdzisława Gniadka; Wiesława Szymańskiego; Genowefę i Stanisława Boczek; Jana i Weronikę Rabczyńskich, Franciszka, Juliannę i Andrzeja Kalworczyków; Paulinę, Jana i Amelię i Tadeusza Kolbus;

 

Dębowica – 11.40

 

Jana Kaletę, Bernadetę i Justynę Lipiec, Annę Kaleta;

 

Jakubów  - 11.40

 

Jana, Stanisławę i Ryszarda Jasińskich; Edwarda, Annę i Bronisława Piroszów; Teodozję, Jana i Zdzisława Skomorowskich, Adelę, Jana i Adama Sambor; Władysława Popiel, Mariannę i Józefa Maj; Jana i Mariannę Matrackich, Jana i Antoninę Marciniak; Jana i Władysławę Feruś, zmarłych z rodziny Małkowskich; Marcina Pirosz;

 

Stary Kadłub - 11.40

 

Antoninę i Stanisława Wągrodzkich; Natalię, Wacława Zdzisława i Jana Pałczyńskich, Mariannę Szymańską; Zofię i Zdzisława Klimkiewiczów; Stanisławę i Bronisława Karasek; Natalię i Bronisława Zygarskich; Radosława i Mariana Jurczak, Annę i Jana Filipczak; Jadwigę i Jana Karasek, dziadków Paulinę i Franciszka Karasek; Teresę, Renatę Wojciecha, Bronisława i Mariannę Zaręba; Andrzeja Barwickiego, Mariannę, Teodorę i Adama Szymańskich; Zofię i Stanisława Zygalskich; Adolfę Łagowską; Stefanię, Jana i Aleksandra Kalbarczyk; Stanisława Kozdracha; Zofię , Floriana i Edwarda Jurczak;

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek

 

Wyręba  - 11.40

 

Adama, Jana, Józefa i Zofię Bojanowicz, Mariannę Szymanowicz; Mariannę i Józefa Sobień, Jana Chmielewskiego; Stanisława, Janinę i Mariana Popielów;

 

Stary Kiełbów - 11.40

 

Sławomira Stachowiaka, Krystynę, Leona i Jana Traczyk; Antoniego, Stanisławę  i Romana Nowaków; Mariannę i Kazimierza Sobień; Zdzisława Kopyckiego; Walentego i Zofię Tkaczyków, Jana i Paulinę Jasińskich; Józefę Duda; Mariana i Mariannę Jasińskich; Marię i Jana Kucharczyk, Zenobię i Stanisława Traczyk; Janinę i Henryka Sałgutów, Mariannę i Jana Grochalów; Wiesława Różańskiego; Jana, Zofię i Zdzisława Traczyk; Mariannę i Józefa Krzosek; Annę i Antoniego Żurowskich; Stanisławę i Eugeniusza Traczyk; Wacława, Józefa i Antoninę Wdowczyk, Wiesława i Helenę Olszewskich, Stanisławę i Jana Wiatrak, Cecylię Brzeską, Janinę i Wiktora Wójcik;

 

 

Kobylnik - 11.40

 

Katarzynę, Marcina i Jana Bojanowiczów;  Józefa, Mariannę i Stanisława Gościnnych; zmarłych z rodziny Majów i Jakubiaków; rodzicow Walczaków i Lipców; Natalię i Jana Mikulskich; Franciszka i Mariannę Lipiec; Adelę Marszałek; Mariannę i Jana Pajek; Marię i Feliksa Szatan; Mariannę i Wojciecha Podsiedlak, Henryka Spólnego; Jana i Stanisławę Solarskich; Henryka Górkę;

 

                                                                       

Mokrosęk - 11.40

 

Janinę i Józefa Bednarek, Bronisławę i Jana Sułkowskich; Stanisława, Stanisławę i Józefa Fijałkowskich, Bronisławę i Jana Sułkowskich, Janinę i Józefa Bednarek; Longina, Zofię, Walentego, Weronikę i Jozefa; zmarłych z rodziny Ostatek i Boczek; Stanisławę i Józefa Rdzanek; Aleksandra i Barbarę Zalewskich; Andrzeja, Cecylię i Edwarda Włodarczyk; Mariannę i Jana Wieteska; Genowefę Jurczak, Zofię, Jana, Mariannę i Józefa Szymczaków;

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

Stary Osów - 11.40

 

Annę, Błażeja, Mariannę i Wojciecha Zygarskich, Janinę i Józefa Karasek; Mariannę, Jana i Henryka Jach; Mariannę, Stefana i Stanisława Zarychtów; Józefa i Marię Ślarzyńskich; Jana, Mariannę, Stanisława i Marię Jesionek, Franciszka i Helenę Żurowskich; Janinę i Jozefa Szymańskich, Kazimierza Krzosek; Genowefę, Wacława, Jakuba i Annę Zgutka, Władysława i Józefę Stępień, Szczepana Kośca; Marię i Jana Kaszubów; Krzysztofa Krzesińskiego; Kazimierza Michalaka, Genowefę Mastalerczyk; Bolesława, Janinę, Jana i Józefę Pałczyńskich, Franciszka i Franciszkę Piotrowskich; Stefana i Annę Szewczyków, Henryka i Annę Popielów; Henryka Karasek i jego rodziców Bronisławę i Michała; Władysławę i Wacława Jakubiak, Mieczysława Kuszewskiego, Józefę Kaszuba; Józefę, Adama i Mieczysława Białkowskich, Zofię Boryczka, Mariannę i Jana Paszewskich; Mariannę i Stanisława Kowalczyk;

 

Ryki - 11.40

 

Rozalię, Franciszka Henryka oraz zmarłych z rodziny Gniadków, Nagrodzkich i Kalitów; Mariana Graneckiego; Mariannę i Stanisława Michalskich; Jana i Mariannę Jaskólskich; Zofię i Jana Szatan; Stanisławę i Stanisława Sołtys, Andrzeja Wziątka; Adama, Anielę i Dariusza Michalczewskich; Mariana i Szczepana Sieradz, Józefa Polesiak;

 

Siemiradz - 11.40

 

Reginę, Mariana, Zofię, Walentego i Stanisławę Jastrzębskich; zmarłych z rodziny Golińskich i Siurników; Aleksandra Sochaczewskiego; Edwarda i Natalię  Kucharczyk;

 

 

 

 

Stary Sopot - 11.40

 

Mariannę i Józefa Turzyńskich; Martę i Franciszka Kusak, Józefę i Jana Borowieckich; Janinę i Aleksego Urbańskich, oraz dziadków; Juliannę i Antoniego Wojciechowskich, Mariannę i Ludwika Kucharskich, Feliksę i Józefa Ofiarów; Julię i Antoniego Jaśkiewiczów; Grzegorza i Stanisława Sikorskich; Katarzynę i Antoniego Ostatków; Stanisława Goździka; zmarłych z rodziny Ostatków , Filipczaków i Brodów; Mariannę i Józefa, Wacława Wąsik, Janinę i Mieczysławę Lutków; Pawła Szymanowicza:

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

Kadłubska Wola - 11.40

 

Franciszka i Antoniego Kopyckich; Józefa i Stanisławę Gniadków; Stanisławę, Juliannę i Jakuba Starostów; Annę Kozłowską; Mariannę i Leona Jesionek, Józefę i Józefa Jesionek; Jana, Feliksę i Zofię Drużdżelów; Franciszka i Mariannę Szczepanowskich; Stanisława Starostę; Jana i Janinę Starostów, zmarłych z rodziny; Mariana i Zofię Kopyckich; Piotra i Juliannę Szymańskich, Romana Królikowskiego, Andrzeja, Otylię i Longina Wdowczyków; Edwarda, Mariannę i Władysława Kocon; Stanisławę Neska; Jana i Mariana Filipowicz, Stanisława i Mariana Jasińskich, Mariana Michalaka; Józefa i Stefanię Drabik; Jadwigę i Bronisława Budzik;

 

Wólka Pierzchnieńska – 11.40

 

Balbinę, Józefa i Stanisława Kocon, Adama Popiela; Stanisławę, Bronisława i Mieczysława Marcinkowskich, Annę Korczak;

 

Spoza parafii - 11.40

 

Ks. Wincentego Wojtaśkiewicza  i zmarłych z rodzin Wojtaśkiewiczów, Pireckich, Nawalnych i Kopińskich; Wiesława i Danutę Gierszewskich, zmarłych z rodzin Gierszewskich, Nicgorskich i Mosińskich; Marię i Jana Woźniak, Honoratę i Jana Farion, Stefana i Bernadetkę Zarównych, Dmytro i Michała Josypiw; Jacka, Krystynę, Stanisława i zmarłych z rodziny Rajch, Jarosława, Helenę, Józefa i zmarłych z rodziny Kulczak, Lechosława i zmarłych z rodziny Sulkowskich, Zofię i zmarłych z rodziny Kujawa; Fremencjusza Wilman; Stanisława i Marię Leszczyńskich; Wiktorię, Kazimierza i Stanisława Więckowskich; Józefa i Sławomira Kaszubów, Antoniego Sobień; zmarłych z rodziny Jurczaków, Stępniewskich i Chojnackich; Jana, Katarzynę i Jana Bednarczyk, Jakuba, Mariannę i Stanisława Maj; Stanisława i Stanisławę Milczarskich; Józefa i Stanisławę Drużdżelów, Józefa i Mariannę Kwietniewskich; Mariannę Rusiecką; Jadwigę i Tadeusza Gołębiowskich, Mariannę i Jana Komoroskich; Mariusza i Jana Malinowskich; Tadeusza Komorowskiego; Mariannę, Józefa i Wiesława Głuszyńskich; Tadeusza Jurczak; Jana, Janinę, Marię i Stefanię Dmytro; Tadeusza i Krystynę Sambor; Stanisława i Władysławę Jeżak; Krystynę Rdzanek; Józefa Podstawek, Zofię i Mirosława Dobrowolskich, Leokadię i Mariana Krzosek; Piotra i Paulinę Kucharczyk, Jana i Mariannę Kozakiewicz; Józefa Mikulskiego;

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

 

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia,

życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!

Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy;

do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na

tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza,

one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,

a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,

po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa,

o litościwa, o słodka Panno Maryjo!