WYPOMINKI ROCZNE

2018/2019

Godz. 9.40

 

       Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych: Bpa Jana Chrapka, Bpa Edwarda Materskiego, Bpa Stefana Siczka; Bpa Zygmunta Zimowskiego, kapłanów: Ks. Stanisława Głąbińskiego, Ks. Antoniego Mąkosa, Ks. Józefa Gałana, wszystkich zmarłych kapłanów pracujących w naszej parafii i pochodzących z naszej parafii; O. Alberta Ostatka i wszystkich zmarłych Ojców i Braci Paulinów; S. Kazimierę Kulesza, S. Marię Halinę Annę Kusak i wszystkie Siostry Zakonne pochodzące z naszej parafii; Fundatorów, Budowniczych i Dobrodziejów naszego Sanktuarium.

 

Modlitwie Kościoła polecamy także naszych zmarłych:

 

Stara Błotnica - 9.40

 

Marię i Mariana Wiatrak; Mariannę i Jerzego Kucharczyk; Cecylię i Aleksandra Kołtunowicz, Jana Sobień; Helenę i Jana Kusak, Siostrę Halinę Kusak, Eleonorę i Stefana Szatan; Wandę Sokalską; Jerzego, Kazimierę i Antoniego Dziupińskich; Janinę i Józefa Boczek; Władysława Kamińskiego; Helenę i Franciszka Katus, Zbigniewa, Krystynę i Tadeusza Pietrzak; Wacława Karbownickiego, Helenę i Szczepana Kucharczyk; Leona, Krystynę i Barbarę Karbownickich; Michała Sławomira, Stanisława i Dariusza Szatan; Zdzisława Kucharczyk; Stanisława, Józefa i Mariana Szymańskich; Mariannę, Stanisława Gróżdż; Stanisławę i Bolesława Szczęsnych;

 

Chruściechów - 9.40

 

Jadwigę Grabusińską, Jana, Mariannę i Krystynę Kwiecińskich; Mariana Wożniaka; Rafała Więckowskiego; Juleńkę, Sławomira, Helenę i Henryka Wolskich, Juliannę, Antoniego, Halinkę, Barbarę i Wiktora Kwatków; Julię i Jana Mrozowicz, Andrzeja Karolewskiego; Jana Dudka;

 

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

 

 

 

 

 

 

Czyżówka - 9.40

 

Zmarłych z rodziny Jasińskich; Bronisławę, Stanisława, Józefę i Piotra Górka, Katarzynę i Piotra Domińskich; Bronisławę Grochala, Adama Warchoł; Irenę i Mieczysława Jach, Martę i Jana Piwowar; Józefa, Mariannę i Jana Szymańskich; Jana, Katarzynę Gołębiowskich i Jerzego Malczewskiego;

 

 

Jakubów - 9.40

 

Józefa, Natalię i Mieczysława Cichulskich; Zofię, Józefa i Stanisława Jaskólskich, Paulinę Skomorowską; Reginę, Tadeusza, Mariannę, Hieronima i Marka Mizerskich; Wacława Michalskiego; Mariannę Tkaczyk; Teofilę i Edwarda Gniadek; Stanisława i Zofię Więckowskich; Kazimierę Więckowską, Mieczysława Wójcik; Mariana Popowicz, Adelę Ruta, Katarzynę, Czesława i Stanisława Kiliańskich; Michała, Franciszka i Adama Federowicz, Katarzynę Berent; Jana i Mariannę Kowalczyk; Stanisława i Stanisławę Nagrodzkich;

 

Stary Kadłub - 9.40

 

Bronisławę, Władysława, Martę i Stanisława Barwickich; Romana Kołtunowicza; Józefę i Władysława Michalak; Helenę, Kazimierę i Józefa Kośla; Mariannę, Władysława i Jana Karasków; Mariannę, Feliksa i Mariusza Sęk; Krystynę, Zofię i Feliksa Błaszczyk; Mariannę i Jana Gaca, Ignacego Karpińskiego;  Mariannę, Józefa i Juliannę Błaszczyków; Stanisława, Jerzego i Mirosława Kaszuba, Stanisława, Zofię, Wacława i Kazimierę Komorowskich, Mariannę Barcikowską; Mariana i Łukasza Sęków, Reginę i Stanisława Stawczyków; Adama, Annę, Mieczysława, Józefa i Mariannę Wasiak, Katarzynę Kaczor; Annę, Zofię i Bartłomieja Filipczak, Natalię i Antoniego Kołtunowiczów;  Kazimierza i Teresę Królikowskich; Aleksandra Jach, Jana Pałczyńskiego; Mariannę, Władysława i Mariannę Szymańskich;  Helenę i Mieczysława Michalak;

 

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

 

 

Wyręba - 9.40

 

Adama Smolagę, Jana Pałczyńskiego;

 

Stary Kiełbów - 9.40

 

Waldemara Milczarskiego; Józefa i Jadwigę Bednarczyk; Lucynę, Władysława i Józefa Gryz, Eugeniusza Stańczyk;

Annę, Józefa, Mariana i Ryszarda Traczyk, Mieczysława Stachowiak, Edmunda Chmielewskiego, Mariannę i Stanisława Dąbrowskich; Andrzeja, Kazimierę i Józefa Tkaczyk; Helenę i Franciszka Szymańskich; Henrykę Smagowską; Bronisławę, Józefa i Stanisława Zych; Jana Dumińskiego; Józefę i Bronisława Jasińskich;

 

Kobylnik - 9.40

 

Henryka, Stanisława i Mariannę Jagieło, Józefa i Helenę Kapustów; Stanisława i Krzysztofa Szatan, zmarłych z rodziny Szatan i Walczak; Stefanię, Franciszka i Stanisława Kowalczyk, Jana Szeligę; Stanisława Kołtunowicz; Helenę i Mariana Sobień; Janinę i Franciszka Kazana; Juliannę, Stefanię i Walentego Wójcików, Zygmunta, Jana i Weronikę Pośnik; Bolesława Marszałek, zmarłych z rodziny Marszałków i Krawczyków; Paulinę i Franciszka Krawczyk, Reginę i Mariana Jastrzębskich, zmarłych z rodziny Korczak; zmarłych z rodziny Nowakowskich; Michała, Tadeusza, Jana, Edwarda, Władysława, Stanisławę i Dorotę Zalewskich, Stanisława, Paulinę, Mariannę i Jana Tkaczyków; Marcelego, Stanisława, Piotra i Zofię Rabczyńskich, Andrzeja Walczaka; Wandę i Adolfa Bujanowicz, Jerzego Tkaczyka; Mieczysława Grochalę; Bronisławę, Piotra i Feliksa Sobień, Pawła Górkę; Krzysztofa Wiatraka, Janinę i Feliksa Szatan, Jana i Janinę Sobień; Barbarę, Stanisławę i Jana Markowskich; Mariannę Kołtunowicz, Tadeusza Szymańskiego; Anetę, Helenę i Mariana Zalewskich; Franciszka i Mariannę Szczęsnych, Józefa i Zofię Krawczyków; Józefę, Jana i Stanisława Walczak; Anielę i Jana Zabirzewskich; Mariannę i Władysława Sikorskich, Antoninę i Józefa Ofiara; Mariana, Jana i Paulinę Skowrońskich;

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

Mokrosęk - 9.40

 

Mariannę, Juliana i Krzysztofa Dobrowolskich, Paulinę i Józefa Herników; Stanisława, Zofię i Roberta Lipiec, Antoninę Olszewicz, Pawła i Helenę Podstawek, Józefa i Józefę Nowakowskich; Rozalię, Konstantego, Annę i Stanisława Zalewskich, Franciszka, Katarzynę, Zofię i Jana Hernik; Stanisława, Mariannę i Franciszka Szymczak; Józefa, Weronikę, Jana Olszewicz, Jana i Anielę Dobosz; Kazimierza, Irenę i Józefa Przytułów, Annę i Józefa Hernik; Janinę i Ryszarda Bojanowiczów; Jana, Agatę i Władysława Kacperkiewicz, Paulinę i Andrzeja Pieńkowskich, Czesława Leśniaka, Piotra Zalewskiego; Leokadię, Józefa i Waldemara Kucharczyk, Halinę Woźniak, Agnieszkę Galwas, Feliksę Bednarczyk; Józefa, Józefę i Mariana Nowakowskich; Mariannę i Bolesława Górskich; Wacława, Apolonię i Bonifacego Włodarczyk; Stanisława i Józefa Bednarek; Janinę i Stanisława Szymczak; Natalię, Józefa i Marka Hernik, Jana Kota i Wacława Szatan;

 

Stary Osów - 9.40

 

Mariannę i Stanisława Michalak; Jana i Narcyzę Gałkowskich; Adama, Janinę i Annę Gałkowskich; Józefa Karasek; Jana, Bronisława i Genowefę Tkaczyk; Tadeusza, Andrzeja i Annę Bojanowiczów, Józefa i Mariannę Suwalskich, Mariannę i Kazimierza Figurów; Alicję i Wacława Piórowskich;

 

Ryki - 9.40

 

Mariannę, Franciszka, Eugeniusza, Janinę, Anielę i Józefa Jagiełło, Zofię, Stanisława i Wacława Popowicz, Janinę i Józefa Jesionek, Wandę Żydek; Antoniego, Władysławę,  Antoninę i Ignacego Różańskich; Janinę i Bronisława Szymańskich; Helenę, Jana, Stanisława i Krzysztofa Gniadek; Władysławę i Wacława Machaj;  Wacława Zych, Pawła Kozdrę; Stefana, Genowefę, Zofię i Jana Matysiak; Wiesława Sobień, Pawła, Zofię i Józefa Olszewskich; Kazimierza, Krystynę i Teresę Sobolewskich; zmarłych z rodziny Świsłowskich; Krzysztofa i Stanisława Sobolewskich, Helenę, Michała i Henryka Pawłowskich; Mariannę Michalczewską, Józefę i Franciszka Kusak; Stanisława Kacprzaka, Anielę i Feliksa Gniadek; Władysława, Helenę Zych; Stanisława Kacprzaka, Annę i Feliksa Gniadek;

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

Siemiradz - 9.40

 

Marię, Józefa i Aleksandra Woźniak, Henryka Natorę; Janinę

i Mieczysława Kalbarz, Stanisława i Jana Haberko;

Stanisława Chudzika; Jana i Genowefę Jurczak;

Annę i Mieczysława Pietraszewskich, Jana Katusa;

Jana Tkaczyk; Janinę i Jana Kwatków;

Mariannę i Jana Koconów; Janinę i Jana Kwatków;

 

 Stary Sopot - 9.40

 

Zofię Kołtunowicz i zmarłych z rodziny Kołtunowiczów i Ogińskich, Stanisława Ostatka i zmarłych z rodziny Ostatków i Rdzanków; Jana, Ludwika i Annę Jurczaków, zmarłych z rodziny Jurczak; Józefa i Feliksę Jarosińskich;

 

Kadłubska Wola - 9.40

 

Annę i Józefa Tomczyk, Mariannę Klimkowicz; Tadeusza Gruszczyńskiego; Zofię i Stanisława Gruszczyńskich, Jana Fijałkowskiego, Krystynę i Henryka Mliczkowskich; Helenę i Stanisława Budzik, Annę Filipczak; Annę i Jana Woźniak; Józefa i Wandę Podgórskich; Zdzisława Bienias; Barbarę Kocon; Danutę i Weronikę Janduła, Barbarę Wasiak; Zygmunta, Franciszka i Mariannę Walkiewicz, Józefa , Mariannę i Helenę Żurowskich; Stefana i Helenę Zarychtów; Bronisławę i Józefa Szymańskich; Irenę i Mieczysława Smolaga; Tadeusza, Helenę i Jana Kazana; Edwarda Ogieńskiego, Władysława i Helenę Tkaczyków; Mieczysława Zarychtę, Jana, Stanisława i Ryszarda Drużdżel, Helenę, i Helenę i Stanislawa, Kazimierza, Leszka i Józefa Kopyckich, Władysława Markowicz; Wiesława, Annę i Jana Rdzanek, Jana, Wojciecha, Mariannę i Henryka Brodów; Mariannę Bąk; Helenę, Władysława, Stanisława, Jana, Mariana, Tadeusza Michalaków, Mariannę i Piotra Bieniasów;

 

 

Wólka Kadłubska - 9.40

 

Zmarłych z rodziny Burakowskich, Popielów, Sytów, Wójcików, Kiljanków i Szczepaniaków; Jana Wachowicz, Jana i Stanisławę Deleska; Tadeusza, Michalinę i Stanisława Piotrowskich; Stefanię i Wawrzyńca Kasprzyków;

 

 

Wólka Pierzchnieńska - 9.40

 

Martę i Stanisława Barwickich; Józefa i Cecylię Tkaczyk;

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

Spoza parafii - 9.40

 

Ks. Wincentego Wojtaśkiewicza  i zmarłych z rodzin Wojtaśkiewiczów, Pireckich, Nawalnych i Kopińskich; Wiesława i Danutę Gierszewskich, zmarłych z rodzin Gierszewskich, Nicgorskich i Mosińskich; Marię i Jana Woźniak, Honoratę i Jana Farion, Stefana i Bernadetkę Zarównych, Dmytro i Michała Josypiw; Stanisławę, Franciszka i zmarłych z rodziny Półrolniczak, Bronisławę i zmarłych z rodziny Jeska, Walentego, Katarzynę, Bolesława i zmarłych z rodziny; Stanisława, Artura i Barbarę Gryz; Tadeusza i Krystynę Pankowskich; Franciszka i Annę Koślów; Teresę, Krystynę i Kazimierza Sobolewskich; Jana i Antoninę Masiarz; Tadeusza Bystrzyckiego; Reginę i Stanisława Kołtunowicz; Zofię i Stanisława Siek; Tadeusza Marjańskiego; Tadeusza Gumowskiego; Janinę i Wacława Michalskich; Mariannę, Władysława i Kazimierza Hernik, Danutę Paplińską, Mariusza Szałaja; Patryka Szatan; Zbigniewa Młynarskiego; Stanisława Zawadzkiego; Mariannę, Floriana i Jerzego Włodarczyk; Stanisławę, Jana i Mariana Moskwa; Stanisława Sytę; Janinę i Bolesława Rdzanek, Antoninę Karolak; Stanisława Kaczorek; Mieczysława Sosnowskiego;

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek

 

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia,

życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!

Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy;

do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na

tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza,

one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,

a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,

po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa,

o litościwa, o słodka Panno Maryjo!