WYPOMINKI ROCZNE

2019/2020

Godz. 11.40

 

Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych: Bpa Jana Chrapka, Bpa Edwarda Materskiego, Bpa Stefana Siczka; Bpa Zygmunta Zimowskiego, kapłanów: Ks. Stanisława Głąbińskiego, Ks. Antoniego Mąkosa, Ks. Józefa Gałana, wszystkich zmarłych kapłanów pracujących w naszej parafii i pochodzących z naszej parafii; O. Alberta Ostatka i wszystkich zmarłych Ojców i Braci Paulinów; S. Kazimierę Kulesza, S. Marię Halinę Annę Kusak i wszystkie Siostry Zakonne pochodzące z naszej parafii; Fundatorów, Budowniczych i Dobrodziejów naszego Sanktuarium.

      

Modlitwie Kościoła polecamy także naszych zmarłych:

 

Stara Błotnica - 11.40

 

Piotra, Juliannę i Genowefę Szymańskich, Józefa i Wiktorię Kiełbasów ; Genowefę i Jana Górków; Jana, Stefanię i Tadeusza Pirosz; Stanisława Solarskiego, Stanisława, Stanisławę i Mariana Adamczyk; Jerzego Adamczyk i zmarłych z rodziny Adamczyków; Bolesława i Stanisławę Szczęsnych; Cecylię i Aleksandra Kołtunowicz, Małgorzatę Kocińską; Jadwigę, Annę, Józefa, Paulinę i Józefa Pirosz; Janinę i Józefa Boczków; Jana Tempińskiego; Janinę i Antoniego Kucharczyk; Andrzeja, S. Andrzeję, Władysławę, Hipolita i Andrzeja Mnich, za zmarłych z rodziny Sarbów; Julię i Jakuba Mnich; Jana i Kamilę Kopyckich; Krystynę, Tadeusza i Zbigniewa Pietrzak;

 

Chruściechów - 11.40

 

Leokadię i Adama Karolewskich, Jana Piechocińskiego; Bolesława i Stanisławę Juszyńskich; Stanisławę, Antoniego i Ryszarda Kiliańskich, Mariannę i Juliana Pełka, Romana Zjawińskiego; Jana Łęckiego, Mariannę i Stanisława Zjawińskich; Stefanię i Antoniego Dameckich, Wiktorię i Edwarda Gniadek; Zofię i Bolesława Kacperkiewicz oraz dziadków;

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

 

Czyżówka - 11.40

 

Zmarłych z rodziny Wesołowskich i dziadków Kotowskich; Paulinę i Jana Wieteska, Amelię i Tadeusza Kolbus; Jana i Weronikę Rabczyńskich, Franciszka i Juliannę Kalbarczyk; Paulinę i Stanisława Kaczmarek; Władysławę Jurczak Kazimierę i Józefa Filipczak; Mariana, Genowefę i Stanisława Boczków, Stefanię i Jana Olczak, Kazimierę i Wacława Szymczak; Józefa i Sabinę Górków, Stanisława Żurawskiego, Stanisława Królikowskiego; Wiesława Szymańskiego i Pawła Kowalik; Krystynę i Stefana Kornafel, Józefa Nowakowskiego i dziadków; Mariannę, Jana i Józefa Szymańskich;

Dębowica – 11.40

 

Justynę i Bernadetę Lipiec, Annę i Jana Kaleta;

 

Jakubów  - 11.40

 

Edwarda, Bronisława i Annę; Mieczysława Wójcik, Kazimierę i Józefa Więckowskich; Jana i Antoniego Marciniak, Jana i Mariannę Matrackich; Stanisława i Stanisławę Nagrodzkich; Teodozję, Jana i Zdzisława Skomorowskich, Adelę, Jana i Adama Sambor; Marcina Pirosz; Władysława Popiel, Mariannę i Józefa Maj;

 

Stary Kadłub - 11.40

 

Jana, Stefanię i Aleksandra Karbarczyk; Mariannę i Stanisława Kozdrachów; Teresę, Renatę, Wojciecha, Mariana i Bronisława Zarębów; Zofię, Floriana i Edwarda Jurczak; Natalię, Wacława, Zdzisława i Jana Pałczyńskich, Mariannę i Eugeniusza Szymańskich; Bronisława i Stanisławę Karasek; Natalię i Bronisława Zygarskich, Mieczysława Rylskiego; Stefanię i Jana Karasków; Zofię i Stanisława Zygarskich; Antoninę i Stanisława Wągrodzkich; Zofię i Zdzisława Klimkiewicz; Adolfę Łagowską; Andrzeja Barwickiego, Mariannę, Teodorę i Adama Szymańskich; Aleksandra Jach, Jana Pałczyńskiego; Czesława, Antoniego i Helenę Zarychta, Adama i Mariana Adach, Janinę Burakowską, Stanisławę Falińską; Józefę i Annę Tomczyk, Mariannę Klimkowicz; Jana Fijałkowskiego, Zofię i Stanisława Gruszczyńskich, Krystynę i Henryka Mliczkowskich; Adama i Zofię Bojanowicz; Mariana, Stanisława i Janinę Popielów;

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek

 

Wyręba  - 11.40

 

Stary Kiełbów - 11.40

 

 

Krystynę, Leona i Jana Traczyk, Sławomira, Stanisławę i Józefa Stachowiak; Annę i Antoniego Żurowskich; Marię i Jana Kucharczyk, zmarłych rodziny Kucharczyków; Zenobię i Stanisława Traczyk, zmarłych z rodziny Traczyków; Wacława, Józefa i Antoninę Wdowczyk, Jana, Wiesława i Helenę Olszewskich; Józefę Duda; Jana, Józefę i Bronisława Jasińskich; Jana, Zofię i Zdzisława Traczyk; Mariannę i Jana Grochalów, Janinę i Henryka Sałgutów; Antoniego, Stanisławę i Romana Nowaków; Mariannę, Kazimierza, Stefana i Katarzynę Sobień; Zdzisława Kopyckiego; Bronisławę, Józefa, Stanisława, Marię i Franciszka Zych; Mariannę, Stanisława i Jana Kołodziejczyk, Karolinę Korczak; Walentego i Zofię Tkaczyków, Jana i Paulinę Jasińskich; Mariannę i Jozefa Krzosek; Stanisławę i Jana Wiatrak, Cecylię Brzeską, Janinę i Wiktora Wójcik; Mariana i Mariannę Jasińskich;

Kobylnik - 11.40

 

Jana Szeligę, Stefanię, Franciszka i Stanisława Kowalczyk; Mariana, Jana i Paulinę Skowrońskich; Katarzynę, Marcina i Jana Bojanowiczów; Marię, Feliksa, Kazimierza i Jadwigę Szatan; Antoniego i Bronisławę Szczęsnych; Stanisławę, Jozefa, Ludwika, Lucynę, Janinę i zmarłych z rodziny Majów; Jana i Józefę Walczak, Genowefę i Edwarda Lipiec; Józefa Gościnnego; Jana Zalewskiego; Mariannę i Wojciecha Podsiedlak, Henryka Spólnego; Franciszka i Mariannę Lipiec; Anielę i Jana Zabirzewskich, Jana Sikorskiego;

                                                                       

Mokrosęk - 11.40

 

Stanisława i Józefę Bednarek; Stanisława, Stanisławę i Józefa Fijałkowskich, Janinę i Józefa Bednarek, Bronisławę i Jana Sułkowskich; Genowefę Jurczak, Zofię, Jana, Mariannę i Józefa Szymczaków; Jana i Mariannę Wieteska; zmarłych z rodziny Ostatków i Boczek; Józefę i Franciszka Bednarek; Janinę i Stanisława Szymczak; Janinę i Jozefa Bednarek, Bronisławę i Jana Sułkowskich; Mariannę, Józefa, Wiesława i Krystynę Głuszyńskich; Andrzeja, Cecylię i Edwarda Włodarczyk; Janinę i Stanisława Szymczak; Romana, Józefę, Walentego i Józefa Piwowarczyk;

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

Stary Osów - 11.40

 

 

Annę, Błażeja, Mariannę i Wojciecha Zygarskich, Janinę i Józefa Karasek; Kazimierza Michalaka i Genowefę Mastelarczyk; Janinę, Bolesława i Andrzeja Pałczyńskich;  Mariannę i Józefa Starostów; Annę i Stefana Szewczyk, Annę i Henryka Popiel; Mariannę i Stanisława Kowalczyk; Mariannę, Franciszka i Teresę Bień; Krzysztofa Kwiecień; Janinę i Józefa Szymańskich, Kazimierza Krzoska; Alicję i Wacława Piotrowskich; Mariannę, Mariana, Wojciecha i Kazimierza Dygant; Mariannę, Stefana i Stanisława Zarychta; Jana i Walerię Kaszuba oraz zmarłe rodzeństwo; Jana i Narcyzę Gałkowskich; Stanisława i Mariannę Jesionków, Helenę i Franciszka Żurowskich; Wacława, Genowefę, Jakuba i Annę Zgutka, Władysława i Józefę Stępień, Szczepana Kośca; Genowefę Tkaczyk; Marię i Jana Kaszuba; Józefę, Adama i Mieczysława Białkowskich, Zofię Boryczka, Mariannę i Jana Paszewskich; Mariannę, Jana i Henryka Jachów; Henryka Karaska;

 

 

Ryki - 11.40

 

Mariannę i Szczepana Sieradz, Józefa Polesiaka, Stanisławę i Stanisława  Sołtys,  Andrzeja Wziątka; Anielę,  Dariusza i Adama Michalczewskich; Stanisława Kacprzaka, Annę i Feliksa Gniadków; zmarłych z rodziny Świsłowskich; Mariana Graneckiego;

 

Siemiradz - 11.40

 

Genowefę i Jana Jurczak; zmarłych z rodziny Matysiaków i Sobierajów; Reginę, Mariana, Zofię, Walentego i Stanisławę Jastrzębskich; Edwarda i Natalię Kucharczyk; Stanisława, Mariannę i Wacława Kwatek;

 

 

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

Stary Sopot - 11.40

 

Jana, Annę i Ludwika Jurczaków i zmarłych z rodziny; Mariannę i Józefa Wąsików, Janinę i Mieczysława Lutek, Józefę Ślarzyńską i Wacława Wąsika; Janinę i Aleksego Urbańskich i dziadków; Mariannę i Józefa Turzyńskich, Józefę i Jana Borowieckich, Martę i Franciszka Kusak; Pawła Szymanowicza; Jadwigę i Stanisława Ostatków, Zofię Kołtunowicz i wszystkich zmarłych z rodziny Ostatków i Kołtunowiczów; Stanisława Goździk; Juliannę i Antoniego Jaśkiewiczów; Grzegorza i Stanisława Sikorskich; zmarłych z rodziny Ostatków, Filipczaków i Brodów;

 

Kadłubska Wola - 11.40

 

Stanisławę, Juliannę i Jakuba Starostów; Mariana i Zofię Kopyckich; Janinę i Stanisława Nesków; Jana, Mariannę, Mariana i Kazimierę Filipowicz, Stanisławę i Mariana Jasińskich, Mariana Michalak; Stefanię i Józefa Drabik; Janinę  i Jana Starostów, zmarłych z rodziny Starostów i Kowalczyków; Edwarda Ogieńskiego; Piotra i Juliannę Szymańskich, Otylię, Andrzeja i Longina Wdowczyków, Romana Królikowskiego; Annę Kozłowską; Irenę,  Mieczysława i Adama Smolaga; Franciszka i Mariannę Szczepanowskich; Edwarda, Władysława i Mariannę Kocon; Franciszkę i Antoniego Kopyckich; Zygmunta, Franciszka i Mariannę Walkiewicz, Józefa, Mariannę i Helenę Żurowskich; Władysława, Helenę, Mariana, Tadeusza, Stanisława i Jana Michalików, Piotra i Mariannę Bieniasów; Stanisława, Katarzynę, Mariannę i Tadeusza Cybulskich, Mariana Gruszczyńskiego, Józefa, Józefa, Karolinę, Nikodema, Szczepana, Helenę i Hanię Szyderskich, Stefanię, Jana, Prokopa i Mariannę Kondrowskich;

 

Wólka Pierzchnieńska – 11.40

 

Balbinę, Józefa i Stanisława Kocon, Adama Popiela; Stanisławę, Bronisława i Mieczysława Marcinkowskich, Annę Korczak; Leokadię, Henryka, Mariannę i Stanisława Popielów; Stanisława, Balbinę i Józefa Kocon, Zygmunta Wojcieszak, Adama Popiel;

 

Spoza parafii - 11.40

Ks. Wincentego Wojtaśkiewicza  i zmarłych z rodzin Wojtaśkiewiczów, Pireckich, Nawalnych i Kopińskich; Wiesława i Danutę Gierszewskich, zmarłych z rodzin Gierszewskich, Nicgorskich i Mosińskich; Jana, Alinę, Wiesława, Józefę i Władysława Kopyt, Helenę, Franciszka, Kazimierza, Barbarę i Tadeusza Myszkowskich, Stefana i Barbarę Olesińskich, Franciszka i Helenę Radzyńskich, Leona Wilczęty, Br. Czesława Ciszka, O. Konrada Komora, O. Jacka Łęskiego, Ks. Piotra Namysła, Ks. Tadeusza Boguckiego,  Czesława, Marka i Jacka Wielogórskich, Dominika Lewczyka, Marię, Władysławę i Stefana Wichiciel, Teresę Górską, Stefanię Warzyszczuk; Antoniego  i Wandę Pieńkowskich, Adama, Janinę, Renatę i Piotra Wantusiak, Zofię, Witolda i Józefa Zarębów, Piotra Walewskiego; Marię i Jana Woźniak, Honoratę i Jana Farion, Stefana i Bernadetkę Zarównych, Dmytro i Michała Josypiw; Jacka, Krystynę, Stanisława i zmarłych z rodziny Rajch, Jarosława, Helenę, Józefa i zmarłych z rodziny Kulczak, Lechosława i zmarłych z rodziny Sulkowskich, Zofię i zmarłych z rodziny Kujawa; Krystynę i Tadeusza Sambor (z parafii Wieniawa); Jana i Mariusza Malinowskich; Tadeusza Jurczaka; Helenę i Józefa Zarychtów z Kaszowa; Leokadię i Mariana Krzosek, Zofię i Mirosława Dobrowolskich; Marię, Józefa i Konstantego Zalewskich, Helenę i Andrzeja Grochala, Zdzisława Gniadek; Aleksandra i Barbarę Zalewskich; Józefa Mikulskiego, Władysława Suwalskiego, Helenę Mikulską; Zbigniewa Młynarskiego; Zofię i Stanisława Sielc; Juliana Krzosek; Aleksandrę i Józefa Małachowskich; Krystynę Rdzanek; Mieczysława i Helenę Sosnowskich; Jadwigę i Tadeusza Gołębiowskich, Mariannę i Jana Komoroskich; Hieronima Radeckiego; Mariannę, Kazimierza, Stefana i Katarzynę Sobień; Helenę i Walentego Włodarczyk;

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia,

życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!

Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy;

do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na

tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza,

one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,

a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,

po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa,

o litościwa, o słodka Panno Maryjo!