WYPOMINKI ROCZNE

2019/2020

Godz. 9.40

 

       Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych: Bpa Jana Chrapka, Bpa Edwarda Materskiego, Bpa Stefana Siczka; Bpa Zygmunta Zimowskiego, kapłanów: Ks. Stanisława Głąbińskiego, Ks. Antoniego Mąkosa, Ks. Józefa Gałana, wszystkich zmarłych kapłanów pracujących w naszej parafii i pochodzących z naszej parafii; O. Alberta Ostatka i wszystkich zmarłych Ojców i Braci Paulinów; S. Kazimierę Kulesza, S. Marię Halinę Annę Kusak i wszystkie Siostry Zakonne pochodzące z naszej parafii; Fundatorów, Budowniczych i Dobrodziejów naszego Sanktuarium.

 

Modlitwie Kościoła polecamy także naszych zmarłych:

 

Stara Błotnica - 9.40

 

 

Marię i Mariana Wiatraków; Czesława Maj; Wandę Sokalską; Mariannę i Stanisława Michalak; Michała, Sławomira, Stanisława i Dariusza Szatan; Helenę i Jana Kusak, Eleonorę i Stefana Szatan; za dziadków Jagodzińskich i Jędrzejczaków; Mariana, Marcina i Walerię Jagodzińskich; Mariannę i Jerzego Kucharczyk; Jerzego, Kazimierę i Antoniego Dziupińskich; Cecylię i Aleksandra Kołtunowicz, Jana Sobienia; Stanisława, Mariannę i Józefa Szymańskich;

 

Chruściechów - 9.40

 

Jana Dudka; Jadwigę Grabusińską, Jana, Mariannę i Krystynę Kwiecińskich; Stanisława Sytę; Władysława i Katarzynę Karolewskich, Janinę i Zygmunta Dźwigólskich, Marię i Kamila Gall; Jana, Agatę i Władysława Kacperkiewicz, Czesława Leśniaka, Andrzeja i Paulinę Pieńkowskich; Rafała Więckowskiego; Sławomira, Juleńkę, Helenę i Henryka Wolskich, Juliannę, Antoniego, Halinkę, Barbarę, Wiktora i Andrzeja Kwatków;

 

 

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

 

 

 

 

 

 

Czyżówka - 9.40

 

 

Zmarłych z rodziny Wesołowskich i dziadków Kotowskich; z rodziny Jasińskich; Jana i Katarzynę Gołębiowskich, Rozalię, Franciszka, Jerzego i Jana Malczewskich; Józefę, Piotra, Bronisławę i Stanisława Górków, Katarzynę i Piotra Domińskich; Paulinę i Edwarda Nowocień;

 

Jakubów - 9.40

 

Mariannę Tkaczyk; Józefa, Jana i Natalię Cichulskich;

Reginę, Tadeusza, Mariannę, Hieronima i Marka Mizerskich, Jerzego Kursę; Zofię, Józefa i Stanisława Jaskólskich; Wacława, Józefę, Stefana, Mariannę i Walentego Michalskich; Mariannę i Jana Kowalczyk; Franciszkę, Michała i Adama Federowicz, Katarzynę Berent; Zofię i Stanisława Więckowskich; Henryka Pałczyńskiego; Teofilę i Edwarda Gniadek; Helenę i Franciszka Katus;

 

Stary Kadłub - 9.40

 

 

Annę Filipczak, Natalię i Antoniego Kołtunowicz, Zofię i Bartłomieja Filipczak; Jana i Jadwigę Karasek; Mariannę Michalak i Józefa Patynowskiego; Adama, Annę, Mieczysława, Mariannę i Józefa Wasiak; Stanisławę  i Bronisława Karasków; Mariannę i Stanisława Michalak, Tadeusza Bystrzyckiego, Józefa i Władysława Michalak; Józefa, Helenę i Kazimierę Kośla; Radosława i Mariana Jurczak, Annę i Jana Filipczak; Stanisława, Mirosława, Jerzego, Walentego i Mariannę Kaszuba, Stanisława, Zofię, Wacława i Kazimierę Komorowskich, Karola Krzesińskiego i Zygmunta Lis; Mariannę, Feliksa i Mariusza Sęk; Mariannę, Władysława i Jana Karasek; Mariana i Łukasza Sęk, Reginę i Stanisława Stawczyków; Eugeniusza i Mariannę Szymańskich; Romana, Bronisławę i Władysława Kołtunowicz; Lucynę i Stanisławę Maj; Helenę i Mieczysława Michalak; Jana i Mariannę Gaca, Ignacego Karpińskiego; Krystynę, Zofię i Feliksa Błaszczyk; Kazimierza i Teresę Królikowskich; Józefa, Mariannę i Juliannę Błaszczyk, Jana i Martę Piwowar;

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

Wyręba - 9.40

Adama Smolagę, Jana i Mariannę Pałczyńskich;

 

Stary Kiełbów - 9.40

 

Helenę i Franciszka Szymańskich; Andrzeja,  Kazimierę i Józefa Tkaczyk; Jana Dumińskiego, Wacława Jasińskiego; Henrykę Smagowską; Annę, Józefa, Mariana, Ryszarda i Waldemara Traczyków, Mieczysława Stachowiaka, Mariannę i Stanisława Dąbrowskich, Edmunda Chmielewskiego; Lucynę, Władysława i Józefa Gryzek, Eugeniusza Stańczyk; Józefa i Jadwigę Bednarczyków;

 

Kobylnik - 9.40

 

Jadwigę i Stanisława Kołtunowicz; Mariannę Kołtunowicz i Tadeusza Szymańskiego; Wacławę, Bolesława, Adama i Ewę Marszałków; Stanisława, Krzysztofa i zmarłych z rodziny Szatan i Walczak; Bronisławę, Piotra i Feliksa Sobień, Pawła Górkę; Mieczysława; Jana Grochalę; Helenę i Mariana Sobień; Krzysztofa Wiatrak, Janinę i Feliksa Szatan; Jana i Janinę Sobień; Henryka, Stanisława i Mariannę Jagieło; Antoniego i Jana Masiarz; Barbarę, Stanisławę i Jana Markowskich; Jana i Stanisławę Solarskich; Władysława i Mariannę Sikorskich, Antoninę i Józefa Ofiarów; zmarłych z rodziny Nagrodzkich i Delesków; Mariannę i Franciszka Szczęsnych, Zofię i Józefa Krawczyków; Janinę i Franciszka Kazana; Walentego, Juliannę i Stefanię Wójcik, Zygmunta, Jana i Weronikę Pośnik; Mariannę i Jana Pajek; Paulinę i Franciszka Krawczyk, Reginę i Mariana Jastrzębskich, zmarłych z rodziny Korczak; Wandę i Adolfa Bujanowicz, Jerzego Tkaczyka; Adelę Marszałek; Marcelego, Stanisława i zmarłych z rodziny Rabczyńskich; Helenę i Józefa Kapusta; Anetę, Helenę i Mariana Zalewskich; Leokadię, Michała i Tadeusza Zalewskich, Paulinę i Stanisława Tkaczyków;

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

Mokrosęk - 9.40

 

Mariannę, Juliana i Krzysztofa Dobrowolskich; Paulinę, Józefa, Annę i Michała Herników; Rozalię, Konstantego, Annę i Stanisława Zalewskich, Franciszka, Katarzynę, Zofię i Jana Hernik; Zofię, Roberta i Stanisława Lipiec, Helenę i Pawła Podstawek, Antoninę Olszewicz, Józefa i Józefę Nowakowskich; Józefę, Józefa i Mariana Nowakowskich; Józefa, Weronikę i Jana Olszewicz, Anielę i Jana Dobosz; Annę i Józefa Hernik, Irenę, Józefa i Kazimierza Przytuła; Stanisława Szymczak; Mariannę i Bolesława Górskich; Juliannę i Ludwika Szymczak; Wacława, Apolonię i Bonifacego Włodarczyk; Wojciecha, Janinę i Ryszarda Bojanowicz; Piotra Zalewskiego; Leokadię, Józefa i Waldemara Kucharczyk, Halinę Woźniak, Agnieszkę Galwas, Feliksę Bednarczyk;

 

Stary Osów - 9.40

Tadeusza i Annę Dawidowskich; Bronisława, Genowefę, Jana Tkaczyk;

 

Ryki - 9.40

 

Władysława, Helenę i Wacława Zych; Wiesława Sobień, Zofię, Pawła i Józefa Olszewskich; Mariannę i Stanisława Michalskich; Mariannę i Stanisława Michalskich; Mariannę Michalczewską, Józefę i Franciszka Kusak; Władysławę i Wacława Machaj; Stefana, Genowefę, Jana i Zofię Matysiak; Mariannę, Franciszka, Eugeniusza, Janinę, Anielę i Józefa Jagiełło, Zofię, Stanisława i Wacława Popowicz, Janinę i Józefa Jesionek, Wandę Żydek; Franciszkę, Helenę i Janusza Tkaczyk, Jana i Julię Cwyl, Franciszkę Tkaczyk; Teresę, Krystynę i Kazimierza Sobolewskich; Krzysztofa i Stanisława Sobolewskich, Helenę, Michała i Henryka Pawłowskich; Janinę i Bronisława Szymańskich;

 

Siemiradz - 9.40

 

Zmarłych z rodziny Siurników i Golińskich; Janinę i Mieczysława Kalbarz, Stanisławę i Jana Haberko; Marię Józefa i Aleksandrę Woźniak, Henryka Natorę; Stanisława Traczyk;  Jana Tkaczyk; Jana i Mariannę Kocon; Stanisława Chudzik; Annę i Mieczysława Pietraszewskich, Jana Katus; Marię, Edwarda i Józefa Gruszka;

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

 

 

 

 

 

Stary Sopot - 9.40

 

Martę Kubiak; Feliksę i Józefa Jarosińskich; Mariannę, Stanisława i Grzegorza Sikorskich;

 

Kadłubska Wola - 9.40

 

 

Tadeusza Gruszczyńskiego; Helenę i Stanisława Budzik, Annę Filipczak; Stefana i Helenę Zarychta, Stanisława i Mariannę Tokarskich; Jana, Stanisława i Ryszarda Drużdżel; Wiesława, Annę i Jana Rdzanków, Wojciecha, Jana, Mariannę i Henryka Brodów; Tadeusza, Helenę i Jana Kazanów; Barbarę Kocon, Zdzisława Bienias; Weronikę i Józefa Bienias; Wandę i Józefa Podgórskich; Stanisławę i Józefa; Stanisława Starostę; Paulinę i Antoniego Borowskich; Annę i Jana Woźniak; Mieczysława Zarychtę; Mariannę, Leona, Józefa i Józefę Jesionek; Bronisławę i Józefa Szymańskich; Feliksa, Zofię i Jana Drużdżel;

 

Wólka Kadłubska - 9.40

 

Jana Wachowicz, Stanisławę i Jana Delesków; Stefanię i Wawrzyńca Kacprzyków; zmarłych z rodziny Burakowskich, Popielów, Sytów, Wójcików, Kilijanków i Szczepaniaków;

 

Wólka Pierzchnieńska - 9.40

 

Józefa i Cecylię Tkaczyk;

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

Spoza parafii - 9.40

 

Ks. Wincentego Wojtaśkiewicza  i zmarłych z rodzin Wojtaśkiewiczów, Pireckich, Nawalnych i Kopińskich; Wiesława i Danutę Gierszewskich, zmarłych z rodzin Gierszewskich, Nicgorskich i Mosińskich; Jana, Alinę, Wiesława, Józefę i Władysława Kopyt, Helenę, Franciszka, Kazimierza, Barbarę i Tadeusza Myszkowskich, Stefana i Barbarę Olesińskich, Franciszka i Helenę Radzyńskich, Leona Wilczęty, Br. Czesława Ciszka, O. Konrada Komora, O. Jacka Łęskiego, Ks. Piotra Namysła, Ks. Tadeusza Boguckiego,  Czesława, Marka i Jacka Wielogórskich, Dominika Lewczyka, Marię, Władysławę i Stefana Wichiciel, Teresę Górską, Stefanię Warzyszczuk; Antoniego i Wandę Pieńkowskich, Adama, Janinę, Renatę i Piotra Wantusiak, Zofię, Witolda i Józefa Zarębów, Piotra Walewskiego;  Marię i Jana Woźniak, Honoratę i Jana Farion, Stefana i Bernadetkę Zarównych, Dmytro i Michała Josypiw; Stanisławę, Franciszka i zmarłych z rodziny Półrolniczak, Bronisławę i zmarłych z rodziny Jeska, Walentego, Katarzynę, Bolesława i zmarłych z rodziny; Stanisławę, Artura i Barbarę Gryz; Patryka Szatan; zmarłego Kajetana i Mariannę, Zbigniewa, Jana;  Katarzynę i Antoniego Ostatków, Leonarda i Mieczysława Jarosińskich; Reginę i Stanisława Kołtunowicz; Zdzisława, Stanisława i Genowefę Kucharczyk; Stanisławę i Mariana Jasińskiego, Jana, Mariannę i Mariana Filipowicz; Stanisława i Władysławę Jeżak; Mariannę, Władysława i Kazimierza Hernik, Danutę Paplińsą i Mariusza Szałaj; Zuzannę, Stanisława, Marka i Bogdana Krawczyków, zmarłych z rodziny Krawczyków; Janinę, Bolesława, Stanisława i Tomasza Rdzanek, Antoninę Karolak; Józefę, Jana i Stanisława Walczak; Stanisława Kaczorek; Janinę i Wacława Michalskich; Małgorzatę Kocińską; Martę i Stanisława Barwickich; Mariannę, Floriana i Jerzego Włodarczyk; Tadeusza Gumowskiego; Mariannę Rusiecką i zmarłych z rodziny Rusieckich; Józefa  i Mariannę Kwietniewskich; z rodziny Konieczków, Kociembów, Sęk, Spula, Hęćka i Plaugo;

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek

 

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia,

życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!

Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy;

do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na

tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza,

one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,

a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,

po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa,

o litościwa, o słodka Panno Maryjo!