WYPOMINKI ROCZNE

2014/2015

Godz. 9.40

 

       Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych: Bpa Jana Chrapka, Bpa Edwarda Materskiego, Bpa Stefana Siczka; kapłanów: Ks. Stanisława Głąbińskiego, Ks. Antoniego Mąkosa, Ks. Józefa Gałana, wszystkich zmarłych kapłanów pracujących w naszej parafii i pochodzących z naszej parafii; O. Alberta Ostatka i wszystkich zmarłych Ojców i Braci Paulinów; S. Kazimierę Kulesza i wszystkie Siostry Zakonne pochodzące z naszej parafii; Fundatorów, Budowniczych i Dobrodziejów naszego Sanktuarium.

 

       Modlitwie Kościoła polecamy także naszych zmarłych:

 

Stara Błotnica - 9.40

Jana, Stefanię i Mariannę Pirosz; Józefa, Stanisława i Mariannę Szymańskich; Jerzego, Kazimierę i Antoniego Dziupińskich; Helenę i Jana Kusak; Janinę i Józefa Boczek; Władysława Kamińskiego; Stanisława, Stanisława i Annę Kopyckich; Jerzego, Mariannę i Jana Adamczyk; Julię i Jana Piotrowskich; Walentego, Zofię, Jana, Józefę, Bronisława, Mariana, Zofię Jasińskich, Antoniego, Bronisławę, Bolesława Szczęsnych; Tadeusza Piatrzak, Stefana i Mariannę Pietrzak, Urszulę i Marię Piotrowską, Katarzynę, Franciszka, Helenę i Franciszka Katus, Mariannę i Kajetana Sobień, Józefę Maj; Helenę i Szczepana Kucharczyk, Wacława Karbownickiego; Bronisława i Benedykta Kwiatkowskich, Stanisławę i Kazimierza Sokalskich;

 

Chruściechów - 9.40

Rafała Więckowskiego; Antoniego, Juliannę, Barbarę i Wiktora Kwatek, Julię Wolską; Janinę i Zygmunta Dźwigulski, Marię i Kamila Gall, Katarzynę i Władysława Karolewski;  Jadwigę Grabusińską, Jana i Mariannę Kwiecińskich, Stanisława i Helenę Grabusińskich, Krystynę Kwiecińską;

 

 

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

Czyżówka - 9.40

Stanisława i Bronisławę Górka; zmarłych z rodziny Jasińskich; Jana i Weronikę Rabczyński, Stanisława Solarskiego; Irenę i Mieczysława Jach; Jana i Katarzynę Gołębiowskich, Jerzego Malczewskiego; Annę i Mariana Kaleta; Cecylię, Józefa i Krzysztofa Kaleta, Marię i Romana Sutowskich; Wiesława Szymańskiego;

 

Jakubów - 9.40

Franciszkę, Michała i Adama Fedorowicz, Katarzynę Berend; Reginę, Tadeusza, Mariannę i Hieronima Mizerskich; Teofilę i Edwarda Gniadek; Zofię i Stanisława Więckowskich; Aleksandrę i Franciszka Sambor, Paulinę i Stanisława Dzięgielewskich, Stanisława Bienias; Józefa i Józefę Piotrowskich, Stefana Drogomireckiego; Teodozję, Jana i Zdzisława Skomorowskich; Annę i Bronisława Pirosz; Józefa Cichulskiego; Marcina Pirosz; Helenę i Franciszka Katus; Henryka Pałczyńskiego; Jana i Władysławę Feruś; Janinę, Bolesława, Tomasza i Stanisława Rdzanek; Czesława, Stanisława i Katarzynę Kiliański, Adelę Ruta;

 

Stary Kadłub - 9.40

Wiesława Winiarskiego, Wiktorię i Stefana Uliasz; Mariannę i Stanisława Filipczaków; Mariana i Łukasza Sęk; Radosława Jurczak; Mariusza, Mariannę i Feliksa Sęk; Kazimierza i Teresę Królikowski; Mirosława, Jerzego, Walentego i Mariannę Kaszuba; Zofię, Stanisława, Kazimierę i Wacława Komorowskich; Mariannę, Juliannę i Józefa Błaszczyk; Bronisława, Mariannę, Wojciecha i Renatę Zaręba; Adama, Annę, Mieczysława, Józefa i Mariannę Wasiak, Katarzynę Kaczor; Stanisławę i Bronisława Karasek; Helenę, Kazimierę i Józefa Kośla; Mariannę, Władysława i Jana Karasek, Sylwestra Lewickiego; Bronisławę i Władysława Kołtunowicz, Martę i Stanisława Barwickich; Antoniego, Natalię, Tadeusza, Józefa, Feliksa Kołtunowicz, Bartłomieja, Zofię i Annę Filipczak, Ignacego Karpińskiego, Jana Gac; Aleksandra Jach i Jana Pałczyńskiego;

 

Wyręba - 9.40

Adama Smolagę, Jana Pałczyńskiego, Bogusława Piotrowskiego;

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

Stary Kiełbów - 9.40

Józefa i Zofię Szymańskich; Zofię Dobrowolską, Leokadię, Mariana i Józefa Krzosek; Łucję, Władysława i Józefa Gryz; Józefa Bednarczyk, Mariannę i Józefa Jasińskich; Jana Dumińskiego; Sławomira Stachowiak, Krystynę, Leona i Jana Traczyk; Andrzeja, Kazimierę i Józefa Tkaczyk; Waldemara Milczanowskiego; Henrykę Smagowską; Józefa, Annę i Mariana Traczyk, Edmunda Chmielewskiego, Mieczysławę Stachowiaka, Marię i Stanisława Dąbrowskich;

 

Kobylnik - 9.40

Jana i Antoninę Masiarz; Stanisława i Krzysztofa Szatan, zmarłych z rodzin Szatan i Walczak; Paulinę i Franciszka Krawczyk; Mieczysława Grochalę; Anetę, Helenę i Mariana Zalewskich; Jana i Janinę Sobień; Jana i Mariannę Pajków; Bolesława Marszałka, zmarłych z rodzin Marszałek, Krawczyk i dusze w czyśćcu cierpiące; Stefanię, Juliannę i Walentego Wójcik, Zygmunta i Jana Pośnik; Jana i Natalię Mikulskich; Helenę i Jana Łopata; Eleonorę, Stefana i Mariana Szatan; Janinę i Franciszka Kazan; Henryka, Mariannę i Stanisława Jagiełło; Krzysztofa Wiatraka, Janinę i Feliksa Szatan; Mariannę, Franciszka, Mariana i Jana Szczęsny, Zofię i Józefa Krawczyk; Jana, Marcina i Katarzynę Bojanowicz; Mariana, Jana i Paulinę Skowrońskich; Józefę i Jana Walczak; Mariana, Mariannę i Kazimierza Nowakowskich; Barbarę, Stanisławę i Jana Markowskich; Barbarę, Stanisławę i Jana Markowskich; Helenę i Mariana Sobień; Stanisława i Mariannę Sobień; Mariannę i Władysława Sikorskich, Antoninę i Józefa Ofiara; Michała, Władysława, Jana, Edwarda, Tadeusza i Dorotę Zalewskich, Paulinę, Stanisława, Mariannę i Jana Tkaczyk; Stanisława Kołtunowicz, Kazimierę i Władysława Rogusiów, Mariannę i Jana Gniadków, Romana i Piotra Ługowskich, Krystynę Zakrzewską ;

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

 

 

 

 

 

Mokrosęk - 9.40

Wacława, Apolonię i Bonifacego Włodarczyk; Józefę i Józefa Nowakowskich; Edwarda i Cecylię Włodarczyk; Zofię, Walentego, Weronikę, Józefa, Cecylię, Jana, Eleonorę, Antoniego; Leokadię i Józefa Kucharczyk, Waldemara Kucharczyk, Halinę Woźniak, Agnieszkę Galwas, Mariannę i Władysława Hernik, Danutę Paplińską; Małgorzatę Piwowarczyk; Mariannę, Juliana i Krzysztofa Dobrowolskich, Paulinę i Józefa Hernik; Stanisława Szymczak, Katarzynę i Piotra Domińskich; zmarłych z rodzin Przytułów i Herników; Stanisławę i Czesława Ostatek; Rozalię, Konstantego, Annę i Stanisława Zalewskich, Franciszka, Katarzynę, Zofię i Jana Hernik; Józefa, Weronikę i Jana Olszewicz, Anielę i Jana Dobosz; Stanisława, Franciszka i Mariannę Szymczak; Janinę i Ryszarda Bojanowicz; Kazimierza Pyrkę; Stanisława, Zofię i Roberta Lipiec, Pawła i Helenę Podstawek, Antoninę Olszewicz; Bronisława i Jana Sułkowskich, Stanisława Fijałkowskiego, Stanisławę i Józefa Fijałkowskich; Józefa i Natalię Hernik, Jana Kota;

 

Stary Osów - 9.40

Helenę i Franciszka Żurowski, Stanisława i Mariannę Jesionek; Stefana i Mariannę Zarychta; Józefa Szymańskiego, Kazimierza Krzoska; Krzysztofa Krzemińskiego; Mariannę, Franciszka i Teresę Bień; Marię i Jana Kaszuba; Tadeusza, Andrzeja i Annę Bojanowicz, Józefa i Mariannę Suwalskich, Mariannę Figura;

 

Ryki - 9.40

Stefana, Genowefę, Zofię i Jana Matysiak; Mariannę, Franciszka, Janinę, Anielę i Józefa Jagiełło, Zofię, Stanisława i Wacława Popowicz; Wandę Żydek i Józefa Jesionek; Stanisława, Antoninę i Edmunda Wąsików; Wacława i Władysławę Machaj; Kazimierza, Zofię i Jadwigę Świsłowskich; Wiesława Sobień, Zofię, Pawła i Józefa Olszewskich; Janinę i Bronisława Szymańskich; Mariannę i Stanisława Michalskich; Krzysztofa i Stanisława Sobolewskich, Helenę, Michała i Henryka Pawłowskich; Mariana Graneckiego; Kazimierza i Teresę Sobolewskich; Władysława, Helenę i Wacława Zych; Pawełka Kozdrę;

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

Siemiradz - 9.40

Janinę i Mieczysława Kalabarz, Stanisława i Jana Haberko; Stanisława Traczyk; Mieczysława Pietraszewskiego, Jana Katus; Mariannę i Jana Kocon; Jana i Genowefę Jurczak; Marię, Józefa i Aleksandra Woźniak, Henryka Natorę i zmarłych z rodziny Natora;

 

Stary Sopot - 9.40

Adama i Antoninę Wolak; Anną i Ludwika Jurczak; zmarłych z rodziny Kołtunowicz; Stanisława Ostatka i zmarłych z rodziny Ostatków i Rdzanków;

 

Kadłubska Wola - 9.40

Mariannę Bąk; Józefa i Annę Tomczyk; Jana, Stanisławę i Ryszarda Drużdżel; Helenę, Stanisława, Kazimierza, Leszka i Helenę Kopyckich; Mieczysława Zarychtę; Mariannę i Leona Jasionek, Józefę i Józefa Jesionek; Helenę, Stanisława, Kazimierza i Stanisława Budzik, Annę Filipczak; Stefana i Helenę Zarychta, Stanisława i Mariannę Tokarskich; Helenę i Władysława Szatan, Jana Domagalskiego; Irenę i Mieczysława Smolagę; Annę i Jana Woźniak; Wandę i Józefa Podgórskich; Zdzisława Bieniasa; Feliksę i Józefa Kocon; Stanisława i Rozalię Kocon, Jana i Marię Bąk; Stanisława Gruszczyńskiego, Stefanię Babisz, Jana Fijałkowskiego, Krystynę i Henryka Mliczkowskich, Janinę i Jana Sadkowskich; Jana Wachowicz, Stanisławę i Jana Delesków; Stanisława Starostę; Bronisławę i Józefa Szymańskich; Mariana, Janinę i Stanisława Popiel; Marię i Franciszka Szczepanowskich; zmarłych z rodziny; Stefanię i Wawrzyńca Kacprzyków; Zygmunta, Franciszkę i Mariannę Walkiewicz, Józefa i Mariannę Żurowskich; Helenę i Jana Kazana; Barbarę Kocon;

 

Wólka Kadłubska - 9.40

Jana Wachowicz, Stanisławę i Jana Delesków; Edwarda, Leokadię, Jana, Mariannę i Tadeusza Burakowskich, Jana Popiela, Jana i Helenę Sytów, Jakuba, Genowefę i Mieczysława Wójcików, Czesława i Mariannę Kilijanków; Tadeusza, Michalinę i Stanisława Piotrowskich; Mariannę i Jana Burakowskich;

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

Wólka Pierzchnieńska - 9.40

Jana i Helenę Gryz

 

Spoza parafii - 9.40

Aleksandrę i Józefa Małachowskich; Jana, Stanisławę i Mariana Moskwa; Juliannę i Jana Makosa, Stefanię i Jana Sekuła; Alicję Napora; Jadwigę i Tadeusza Gołębiowskich; Zbigniewa Młynarskiego; Martę i Jana Piwowar; Stanisława, Artura i Barbarę Gryz; zmarłych z rodzin Majewskich, Kaszewiaków i Frączyków; Stanisława Zawadzkiego; Ks. Kanonika Zbigniewa Kustera, Stanisława Kustera i z rodzin Kusterów i Wernerów; Jana i Genowefę Wójcik, Władysławę i Stanisława Wójcik, Franciszka i Szczepana Skwara, Tadeusza Witkowskiego, Kazimierę Jazłowiecką i Adelę Mojak; Ks. Wincentego Wojtaśkiewicz i zmarłych z rodzin Wojtaśkiewicz, Pireckich, Nawalnych i Kopińskich; Walentego Obroślak, Bronisławę Jeska i zmarłych z rodziny; Wiesława i Danutę Gierszewskich, zmarłych z rodzin Gierszewskich, Nicgorskich i Mosińskich; Janinę i Wacława Michalskich.

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

 

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia,

życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!

Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy;

do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na

tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza,

one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,

a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,

po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa,

o litościwa, o słodka Panno Maryjo!