WYPOMINKI ROCZNE

2014/2015

Godz. 11.40

 

Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych: Bpa Jana Chrapka, Bpa Edwarda Materskiego, Bpa Stefana Siczka; kapłanów: Ks. Stanisława Głąbińskiego, Ks. Antoniego Mąkosa, Ks. Józefa Gałana, wszystkich zmarłych kapłanów pracujących w naszej parafii i pochodzących z naszej parafii; O. Alberta Ostatka i wszystkich zmarłych Ojców i Braci Paulinów; S. Kazimierę Kulesza i wszystkie Siostry Zakonne pochodzące z naszej parafii; Fundatorów, Budowniczych i Dobrodziejów naszego Sanktuarium.

       Modlitwie Kościoła polecamy także naszych zmarłych:

Stara Błotnica 11.40

Andrzeja, Władysławę, Hipolita i Andrzeja Mnich; Janinę i Józefa Boczek, Józefę i Stanisława Kozłowskich; Jana i Kamilę Kopyckich; Mariana, Marcina i Walerię Jagodzińskich; Julię i Jakuba Mnich, Jana Bąka; Walerię i Jana Kaszuba, Stefanię i Jana Karasek; Janinę i Antoniego Kucharczyk; Stanisława, Stanisławę i Mariana Adamczyk; Stanisława i Zofię Dziubińskich, Kazimierza i Cecylię Wieczorek; Mariannę i Jana Adamczyk, Juliannę i Piotra Szymańskich, Wiktorię i Józefa Kiełbasa; Paulinę i Franciszka Wołczyńskich; Cecylię i Aleksandrę Kołtunowicz, Jana Sobień; Józefa, Paulinę, Józefa i Jadwigę Pirosz, Elżbietę i Antoniego Michalskich;

Chruściechów 11.40

Zofię, Bolesława Kacperkiewicz i dziadków; Eligiusza Okoń i Małgorzatę Oszczak; Stefanię i Antoniego Dameckich, Edwarda Gniadka i zmarłych z rodziny; zmarłych z rodziny Bartosiaków; Mariannę i Zygmunta Majewskich; Jana, Agatę i Władysława Kacperkiewicz, Czesława Leśniak; Jana i Julię Mrozowicz, Andrzeja Karolewskiego;

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

Czyżówka 11.40

Wiesława Szymańskiego; Helenę i Andrzeja Grochala, Marię i Konstantego Zalewskich; Genowefę i Stanisława Boczek; Mariana Boczek, Stefana i Jana Olczak, Kazimierę i Wacława Szymczak; Sabinę i Józefa Górka, Stanisława Żurawskiego, Stanisława Królikowskiego; Władysławę Jurczak, Kazimierę i Józefa Filipczaków; Joannę, Józefa i Piotra Wesołowskich, dziadków Kotowskich; Jana i Paulinę Wieteska, Tadeusza i Amelię Kolbus; Józefa, Mariannę i Jana Szymańskich; Mariannę i Franciszka Bubków; Józefa, Helenę i Władysława Nowakowskich, Krystynę i Stefana Kornafel; zmarłych z rodzin Nowocieniów i Gregorków; Zuzannę i Stanisława Krawczyków, zmarłych z rodzin Krawczyk i Jurczak, Kazimierza Kucharczyka;

Jakubów 11.40

Zofię i Józefa Jaskulskich; Mariannę Kowalczyk, Janinę, Wacława i Edwarda Michalskich, Stanisława Mrozowicza; Stanisławę i Stanisława Nagrodzkich, Mieczysława Sosnowskiego;

Stary Kadłub 11.40

Aleksandra, Stefanię i Jana Kalbarczyk; Adolfę Łagowską; Stefanie i Jana Karasiewicz; Zofię i Stanisława Zygarskich; Leokadię i Antoniego Pawłowskich; Mieczysława Michalaka, Stanisławę i Bronisława Karasek; Mariannę i Władysława Szymańskich; Stanisława i Antoninę Wągrockich, Stanisława Michalaka; Stanisława Kozdrach; Andrzeja Barwickiego, Adama i Teodorę Szymańskich; Zdzisława i Zofię Klimkiewicz; Franciszka i Helenę Szymańskich; Annę i Jana Filipczak, Adama i Julię Jurczak;

Wyręba 11.40

Natalię, Wacława i Zdzisława Pałczyński; Adama i Zofię Bojanowicz;

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

Stary Kiełbów 11.40

Wiesława Różańskiego; Jana i Marię Kucharczyk; Jana, Zofię i Zdzisława Traczyk; Zdzisława Kopyckiego; Antoniego i Annę Żurowskich; Jana i Helenę Jaśkiewicz, Jana i Mariannę Bojanowicz;  Walentego i Zofię Tkaczyk, Jana i Paulinę Jasińskich, Wacława Łupińskiego; Stanisława i Zenobię Traczyk; Wacława, Józefa i Antoninę Wdowczyk; Helenę i Franciszka Szymańskich; Stanisławę i Jana Wiatrak, Cecylię Brzeską, Janinę i Wiktora Wójcik; Józefa, Franciszka Mariannę i Bronisławę Zych, Stanisława i Stanisławę Sołtys; Mariannę i Stanisława Kołodziejczyk, Jana i Karolinę Korczak;

Kobylnik 11.40

Feliksa i Marię Szatan; Piotra, Zofię, Genowefę i Marcelego Rabczyńskich; Henryka Spólnego, Mariannę i Wojciecha Podsiedlak, Mariannę Gaca; Tadeusza i Stanisława Sobień; zmarłych z rodziny Majów; Franciszka i Mariannę Lipiec; Mariannę Kołtunowicz i Tadeusza Szymańskiego; Józefa Gościnnego; Jana i Anielę Zabirzewskich, Jana Sikorskiego;

Mokrosęk 11.40

Barbarę, Aleksandra i Piotra Zalewskich, Jolantę Gusińską; Stanisława i Józefę Bednarek; Piotra Zalewskiego; Janinę i Józefa Bednarek; Mariannę i Jana Wieteska;

Stary Osów 11.40

Mariannę i Jana Kowalczyk; Jana i Narcyzę Gałkowskich; Kazimierza Michalaka, Genowefę Mastalerczyk; Annę i Stefana Szewczyk, Annę i Henryka Popiel z Rogolina; Józefa i Mariannę Starosta; Mariannę i Stanisława Kowalczyk; Annę i Błażeja Zygarski; Wojciecha, Franciszkę, Genowefę i Bronisławę Tkaczyk; Wacława i Alicję Piotrowskich; Józefę, Jana i Bolesława Pałczyńskich; Józefę, Adama i Mieczysława Białkowskich, Zofię Boryczka, Mariannę i Jana Paszewskich;

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

Ryki 11.40

Jana i Mariannę Jaskulskich; Józefę i Franciszka Kusak; zmarłych z rodziny Świsłowskich; Stanisławę i Stanislawa Sołtys, Andrzeja Wziątek; Rozalię, Mariannę, Franciszka i Henryka Gniadek, Marka Jaskulskiego; Mariannę i Szczepana Sieradz, Józefa Polesiak; Paulinę i Andrzeja Pieńkowskich; Adama, Anielę i Dariusza Michalczewskich;

Siemiradz 11.40

Mariannę i Stanisława Wisiorowskich; Stanisławę i Stefana Natora; zmarłych z rodzin Siurników i Golińskich; Aleksandra Sochaczewskiego; Wacława, Stanisława i Marię Kwatek; Edwarda Kucharczyk; Janinę i Jana Kwatek;

Stary Sopot 11.40

Grzegorza i Stanisława Sikorskich; zmarłych z rodzin Ostatków, Filipczaków i Brodów; Juliannę i Antoniego Jaśkiewicz; Mariannę, Józefa, Wacława i Miłosza Wasik, Mieczysława Lutek; Pawła Szymanowicza; Janinę i Aleksego Urbańskich i dziadków; Genowefę i Jana Goździk;

Kadłubska Wola 11.40

Władysława i Helenę Michalak, Piotra i Mariannę Bienias z Bukówna; Edwarda, Mariannę i Władysława Kocon; Stanisławę, Juliannę i Jakuba Starosta; Antoniego i Franciszkę Kopyckich; Stanisława Neskę; Piotra i Juliannę Szymańskich, Romana Królikowskiego, Andrzeja i Otylię Wdowczyków; Mariana Jasińskiego, Mariana Michalaka, Marię i Jana Filipowicz, Jadwigę i Antoniego Lipców; Edwarda Ogieńskiego; Mariana i Zofię Kopyckich;

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

 

 

Spoza parafii 11.40

Mariannę, Antoniego, Czesławę i Stanisława Uliasz; Krystynę i Tadeusza Sambor; Stanisława i Władysławę Jeżaków; Krzysztofa Kmiecia; Tadeusza Jurczaka; Stanisława Sytę; Marię i Stanisława Góreckich; Władysława i Józefę Gryz; Krystynę Rdzanek; Stanisławę i Jana Jaroszek; Ks. Kanonika Zbigniewa Kustera, Stanisława Kustera i z rodzin Kusterów i Wernerów; Jana i Genowefę Wójcik, Władysławę i Stanisława Wójcik, Franciszka i Szczepana Skwara, Tadeusza Witkowskiego, Kazimierę Jazłowiecką i Adelę Mojak; Ks. Wincentego Wojtaśkiewicz i zmarłych z rodzin Wojtaśkiewicz, Pireckich, Nawalnych i Kopińskich; Walentego Obroślak, Bronisławę Jeska i zmarłych z rodziny; Wiesława i Danutę Gierszewskich, zmarłych z rodzin Gierszewskich, Nicgorskich i Mosińskich; Józefa Mikulskiego;

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek…

 

 

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia,

życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!

Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy;

do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na

tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza,

one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,

a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,

po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa,

o litościwa, o słodka Panno Maryjo!