PODZIĘKOWANIE PROBOSZCZA

O. ANDRZEJA KUSTERA

STARA BŁOTNICA

18.06.2017 r.

 

Drodzy Parafianie parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny!

Drodzy Pielgrzymi przybywający do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia!

 

       Zgodnie z przepisami Konstytucji Zakonu Paulinów nadszedł czas zakończenia mojego posługiwania, jako Przeora Klasztoru w Starej Błotnicy. Z woli Najprzewielebniejszego Ojca Generała naszego Zakonu kieruję swoje kroki na Jasną Górę do Częstochowy, aby tam dalej służyć Jezusowi i Maryi w Jej Częstochowskim Obrazie.

Jednak zanim odejdę, chciałbym skierować do Was, moi Drodzy, kilka słów podziękowania.

       Od momentu przybycia 26.06.2011 r. Błotnica stała się bliska mojemu sercu. Przywędrowałem mając za sobą doświadczenia duszpasterskie, katechetyczne, proboszczowskie, przełożonego, a także doświadczenie remontów i budowania kościołów i klasztorów. Odchodzę z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, że ani jednego dnia, ani jednego Waszego grosza nie zmarnowałem. Dzieła, które udało mi się w parafii Stara Błotnica i w Sanktuarium Matki Pocieszenia dokonać pozostaną na chwałę Chrystusa i Jego Matki, a także na pożytek parafian i pielgrzymów.

       Bogu Najwyższemu, Matce Bożej Pocieszenia i św. Janowi Pawłowi II oraz Wam wszystkim składam podziękowania, że dane mi było na tym miejscu przez 6 lat posługiwać jako proboszcz parafii, kustosz sanktuarium i przeor klasztoru paulinów.

       Składam serdeczne podziękowania Ordynariuszowi Diecezji Radomskiej J.Eksc. Bpowi Henrykowi Tomasikowi, a także obecnemu Księdzu Dziekanowi i Kanonikowi Grzegorzowi Wójcikowi, oraz wielkiej postaci naszego dekanatu Ks. Prałatowi Henrykowi Ćwiekowi i wszystkim kapłanom w jedlińskim dekanacie za zaufanie i wsparcie, jakie mi udzielali przez cały czas posługiwania w Starej Błotnicy.

       Moje podziękowanie kieruję ku moim zakonnym przełożonym: Najprzewielebniejszemu Ojcu Generałowi Izydorowi Matuszewskiemu i Najprzewielebniejszemu Ojcu Generałowi Arnoldowi Chrapkowskiemu za powierzenie mojej posłudze Starej Błotnicy. Wszystkim współbraciom, którzy przez te 6 lat byli moimi współpracownikami i podwładnymi dziękuję.

       Bóg zapłać władzom Gminy Stara Błotnica z Panem Wójtem Marcinem Kozdrachem na czele, dyrekcji Zespołu Szkół, nauczycielom, wszystkim sołtysom i radnym Rady Parafialnej za wspieranie mnie w różnych inicjatywach i inwestycjach. Ochotniczej Straży Pożarnej z całej parafii składam serdeczne podziękowania za wasz udział nie tylko w ratowaniu ludzkiego życia, zdrowia i mienia, ale także za uświetnianie nabożeństw kościelnych.

       Wam wszystkim: dzieciom, młodzieży, rodzicom i dziadkom, osobom chorym i samotnym składam serdeczne podziękowania za wszelką życzliwość i dobroć, jakiej doświadczałem przez te lata mojego posługiwania w parafii i w sanktuarium.

       Wszystkim dobrodziejom i ofiarodawcom zarówno zamożnym, jak i ofiarującym wdowi grosz składam serdeczne podziękowania. Bez Waszej ofiarności nie udałoby mi się dokonać tak wielkich dzieł w parafii i w sanktuarium.

       Na koniec niech mi będzie wolno wymienić także tych najbliższych współpracowników jak: kucharka Pani Grażyna Pietrzak, organistka Pani Danuta Gospodarczyk, pomoc w kościele i w kiosku Pani Irena Winiarska, kościelny Pan Jan Woźniak, grabarz Pan Edward Komoroski. Bóg zapłać Wam wszystkim za prace na co dzień w kościele i na plebanii.

       Dzisiaj odchodzę od Was z dumą dobrze spełnionego zadania, jakie Bóg i moi przełożeni postawili przede mną. Jednocześnie kieruje mną pokora, że może można by więcej i lepiej. Pokora szczególnie wobec tych, których być może zasmuciłem, zdenerwowałem, a może i nawet zraniłem. Pokornie proszę o wybaczenie. Zachowajcie o mnie dobrą pamięć. A jeśli zechcecie, abym czasami odwiedził Waszą wspólnotę parafialną, poproście moich następców o umożliwienie mi tego.

Kochajcie Boga i Maryję, nadal dbajcie o Waszą parafię, a nowego proboszcza przyjmijcie z wielką życzliwością i wspierajcie pomocą, jak mnie wspieraliście.

 

Zostańcie z Bogiem.

       Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!