Stara Błotnica, 25.06. 2017 r.                            

 

                                                                                  Jego Ekscelencja

                                                                                  Najprzewielebniejszy Generał

                                                                                  Zakonu Paulinów

                                                                                  O. dr Arnold Chrapkowski

                                                                                  na Jasnej Górze

                                                                                  w Częstochowie

 

            Najprzewielebniejszy Ojcze Generale!

Rada Parafialna parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Starej Błotnicy, jako przedstawiciele wszystkich wiernych naszej wspólnoty, chcemy najserdeczniej podziękować za dar obecności na naszej ziemi Zakonu Paulinów.

Mieliśmy szczęście do dobrych duszpasterzy w naszej parafii. Wśród nich wyróżnił się Ojciec Przeor i Proboszcz Andrzej Kuster. Można odnieść do niego znaną sentencję: zastał Błotnicę drewnianą a pozostawia murowaną. Zarówno w sensie dosłownym jak i przenośnym.

Nie jesteśmy w stanie wyrazić naszej wdzięczności za to wszystko, co Ojciec Andrzej Kuster dokonał przez te sześć lat na płaszczyźnie duszpasterskiej, sanktuaryjnej, organizacyjnej i budowlanej. Ojciec Proboszcz posiada wielkie talenty dane mu przez Boga, które potrafi wykorzystywać w służbie Chrystusowi, Jego Matce, Kościołowi i Zakonowi Paulinów. Wszystko co czynił w naszej parafii, robił to nie z przymusu, ani dla własnej korzyści, ale z wewnętrznego przekonania, kierując się wiarą i miłością Boga, Maryi, Kościoła i Zakonu. Przez sześć lat doświadczaliśmy troski Ojca Andrzeja o wzrost wiary w naszej parafii. Byliśmy zbudowani pobożnym sprawowaniem Mszy św. i innych sakramentów świętych, zwłaszcza sakramentu pokuty. Nie rozstawał się z konfesjonałem i do tego zachęcał swoich współbraci. Wszystkie uroczystości były dobrze przygotowane i sprawowane z największym uwielbieniem Chrystusa i Jego Matki. Wprowadził Nowennę do Matki Bożej Pocieszenia 21 dnia każdego miesiąca, nawiązując do dnia koronacji cudownego Obrazu. Ojciec Andrzej sprowadził do naszego sanktuarium relikwie koronata Obrazu Matki Bożej Błotnickiej – św. Jana Pawła II (pierwszego stopnia). Jego troska obejmowała wszystkich wiernych, a wśród nich grupy parafialne takie jak: chór, schola, ministranci, asysta, rada parafialna, Stowarzyszenie Kobiet dla Starej Błotnicy, kółka różańcowe. Aby grupy te mogły odbywać spotkania duszpasterskie, przebudował stare garaże, na piękną salę duszpasterską. Wspierał wyjazdy dzieci i młodzieży na duszpasterskie ferie, czy wakacje. Wiele zawdzięczają Ojcu proboszczowi chorzy naszej parafii w liczbie około sześćdziesięciu, których on sam i inni ojcowie co miesiąc odwiedzają z posługą sakramentalną w domach, a przy łóżku obłożnie chorych sprawują Eucharystię. Coroczna wizyta duszpasterska w naszych domach odbywała się bez pośpiechu z należytym uszanowaniem każdego domostwa, w który ojcowie wnosili Boże błogosławieństwo. W kancelarii parafialnej spotykaliśmy się z wielką życzliwością, a na plebanii z gościnnością. Aby nasz kościół był godnym mieszkaniem Chrystusa i Jego Matki, a i nam wiernym dobrze było w domu Bożym, Ojciec Andrzej dokonał wielu remontów, zakupów i udoskonaleń. Pojawiło się wiele szat liturgicznych, zostały odnowione i zakupione naczynia liturgiczne, odrestaurowano chrzcielnice, konfesjonały, 8 stacji Drogi Krzyżowej, obrazów i innych przedmiotów kultu. Ojciec Andrzej wymienił wszystkie drzwi w kościele, założył kraty i alarmy dla bezpieczeństwa świątyni, założył nowe oświetlenie wewnątrz i na zewnątrz kościoła, zbudował ołtarz polowy i parkingi, które zostały wyłożone kostką lub kamieniem, położył nowe chodniki wokół kościoła. Odnowił krzyże misyjne i figury przy kościele. Kościół upiększył nowymi witrażami. W głównej nawie wymienił wszystkie okna. Zadbał o ogrzewanie kościoła. Całość zaaranżował w sposób piękny i estetyczny.

Ojciec Przeor utrzymywał stały i przyjazny kontakt z władzami naszej gminy i tutejszej szkoły. Udział władz gminy jak i dzieci i młodzieży w różnych uroczystościach jest stałą praktyką. Dla potrzeb duszpasterskich i potrzeb zakonników zbudował pomieszczenia duszpasterskie przystosowując je także na mieszkania dla współbraci. Zburzył drewniane zabudowania, wybudował klasztor, garaże i pomieszczenia gospodarcze. Ojciec Proboszcz zadbał także o cmentarz parafialny usuwając z niego drzewa zagrażające bezpieczeństwu ludzi i nagrobkom. Powstały nowe chodniki. Wszystkie remonty, prace i zakupy były finansowane na bieżąco z ofiar naszych i pielgrzymów (klasztor z pomocą Zakonu Paulinów). Widząc zaangażowanie naszego Proboszcza w parafii nie szczędziliśmy ofiar. Ojciec Andrzej nie zmarnował tych datków, dobrze je zainwestował w kościół i duszpasterstwo.  

Jak to bywa w rodzinie, zdarzały się jakieś nieporozumienia, które były wynikiem braku informacji, insynuacjami, czy nawet intrygami. Mamy nadzieję, że odejdą one w niepamięć a nasz Proboszcz będzie zawsze miło wspominał naszą parafię, gdzie pozostawił tyle kapłańskiego serca.

Raz jeszcze dziękujemy Najprzewielebniejszemu Ojcu Generałowi za posłanie do naszej parafii Ojca Andrzeja Kustera, którego wspieramy naszą modlitwą i żywimy wielką nadzieją, że Zakon Paulinów nie przestanie posyłać nam tak dobrych kapłanów. Ze swej strony chcemy wspierać naszych duszpasterzy w tych inicjatywach, które zostały podjęte w naszej parafii.   

 

                                                                       Łączymy wyrazy szacunku

Rada Parafialna Parafii

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

w Starej Błotnicy

 

Zarząd Rady Parafialnej

 

Przewodniczący Rady:

 

Członkowie: