SPRAWOZDANIE ZA 2015 r. i po KOLEDZIE 2016 r.

 

1.  Nasza parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Starej Błotnicy liczy 2491 mieszkańców, w tym 2485 katolików i jedno kilkuletnie dziecko nieochrzczone.

2.  Kobiet w parafii jest 1257, zaś mężczyzn 1234, czyli tylko 23 kobiet więcej.

3.  Małżeństw w parafii jest 582.

4.  Mężczyzn i chłopców nieżonatych 604. Kobiet i dziewczyn niezamężnych  467.

5.  Rozwiedzionych mężczyzn jest 14, i kobiet też 14.

6.  Żyjących w konkubinacie są 3 pary.

7.  Synów jest 583, córek 453.

8.  Ze względu na wiek:

a)  Do jednego roku – 28 dzieci

b) Jeden rok – 18 dzieci

c)  2 do 6 lat – 138 dzieci

d) 7 do 13 lat – 207 dzieci

e)  14 do 19 lat – 212 młodzieży

f)   20 do 25 lat – 278 młodzieży

g) 26 do 40 lat – 580 osób w pełni sił

h) 41 do 60 lat – 585 osób dorosłych

i)    61 do 80 lat – 355 osób starszych

j)   81 do 90 lat – 85 dziadków

k)  Powyżej 90 lat – 5 osób w podeszłym wieku (Helena Starosta 93 lata, Stanisława Szczęsna 92 lata, Leokadia Szatan 91 lat, Jan Tkaczyk 91 lat, Stanisława Jasińska 91 lat)

9.  Z powyższego wynika, że nasza parafia za 20 lat mocno się zestarzeje. Liczba ludności spadnie o około 300 osób. Większość z nas umiera w przedziale wiekowym 61 do 80 roku życia.

10.   W 2015 roku zostało ochrzczonych 28 dzieci (15 chłopców i 13 dziewczynek). Zmarło 27 osób (14 mężczyzn i 13 kobiet). Ślub wzięło 12 par. Do Pierwszej Komunii świętej przystąpiło 25 dzieci (16 chłopców i 9 dziewczynek). Bierzmowania w zeszłym roku nie było.

11.    Liczba rodzin w naszej parafii wynosi 851 licząc także jako oddzielną rodzinę przebywającą w domu babcię czy dziadka.

12.   Wejść kolędowych było 609. Przyjęło nas 574 rodziny, nie zastaliśmy 32 rodziny, a 3 odmówiły nas przyjęcia (są innego wyznania).

13.   Spotkaliśmy się po kolędzie z 1688 parafianami, natomiast nie było po kolędzie 797 osób. Główna przyczyna to praca, szkoła, studia lub wyjazd poza granice Polski za pracą. 

14.   Ojcowie chodzący po kolędzie spotykali się z wielką życzliwością parafian i gościnnością. Bóg zapłać za przywożenie nas do poszczególnych wiosek i podwożenie. Gospodyniom dziękujemy za smaczne posiłki i dbanie o to, aby ojcowie nie byli głodni.

15.   Wierni poruszali różne problemy funkcjonowania naszej parafii. Z pozytywnych podkreślali duże zaangażowanie Ojców w pracy duszpasterskiej i sanktuaryjnej. Ojca Jacka można zawsze zastać w kancelarii i w konfesjonale. Dzięki O. Sebastianowi Msze dla dzieci gromadzą wiele maluchów a wokół ołtarza coraz więcej jest ministrantów. Chorzy i osoby w podeszłym wieku dziękowali za comiesięczną posługę sakramentalną O. Jarosława. Bardzo wysoko wierni nadal oceniają zaangażowanie Ojca Proboszcza w trosce o kościół, zaplecze duszpasterskie, parkingi i budowę klasztoru. Niewiele było negatywnych uwag. Może tylko to, aby wyraźniej mówić kazania. Wierni sugerowali także, aby przenieść w inne miejsce gablotę przed kościołem i zrobić dużą tablicę od strony ulicy informującą o Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia.

16.   W większości wierni pozytywnie oceniają praktykę angażowania się w sprzątanie kościoła i zbiórki na ogrzewanie kościoła i wywóz śmieci. Dzięki temu zaangażowaniu kościół nasz jest czysty i schludny, a u pielgrzymów budzi podziw. Przypominamy, że jeśli ktoś jest przeszkodzony w danym dniu sprzątania kościoła, może zamienić się z sąsiadem lub złożyć ofiarę komuś, kto zastąpi w tym obowiązku.

17.   Goszcząc w waszych domach modliliśmy się z wami i błogosławiliśmy wasze rodziny i dobytek. Staraliśmy się poznać problemy, z którymi borykacie się na każdy dzień. Dzieliliśmy z wami wasze radości i smutki.   

18.   Jak ogłaszaliśmy, ofiary zebrane po kolędzie pragniemy przeznaczyć na wymianę okien w kościele. Także tym razem nie zawiedliśmy się na parafianach. Ofiarność wiernych jeszcze bardziej wzrosła. Jak mówiliście „ofiara choćby na jedną szybkę”. Zebraliśmy 37 tyś zł. Wymiana górnych okien będzie wynosić 5500 zł. od okna (usunięcie starego, montaż nowego i wykończenie). Ofiar z kolędy wystarczy na prawie 7 okien. Państwo Bojanowicz ze Starego Sopotu zadeklarowali się ufundować dodatkowo jedno okno. Pozostaną jeszcze do sfinansowania 3 górne okna. Pragnę poinformować parafian, że okna są już zamówione i na wiosnę planowana jest wymiana górnych okien.

19.   Wszystkie dochody i wydatki parafii i klasztoru są wpisywane do ksiąg finansowych i regularnie sprawdzane zarówno przez władze diecezjalne jak i zakonne.