SPRAWOZDANIE PRZEORA KLASZTORU, PROBOSZCA PARAFII

I KUSTOSZA SANKTUARIUM

W STAREJ BŁOTNICY

PO ZAKONCZENIU KADENCJI

 

 

 

Na mocy Dekretu Generała Zakonu Paulinów z dnia 9 maja 2017 r. następuje zmiana na urzędzie przeora Klasztoru Paulinów i proboszcza Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Starej Błotnicy z dniem 25.06.2107 r. O. Andrzej Kuster objął urząd przeora klasztoru, proboszcza parafii i kustosza sanktuarium w dniu 26.06.2011 r. Pełnił ten urząd przez dwie 3-letnie kadencje. Prawo zakonne nakazuje po 6 latach zmianę na wszystkich urzędach.

 

Posługa duszpasterska i sanktuaryjna była priorytetem w parafii i w sanktuarium w Starej Błotnicy. Ojcowie Paulini przybywając w 2000 r. do Starej Błotnicy zastali miejsce mało przystosowane do duszpasterstwa parafialnego i sanktuaryjnego. Stąd wszystkie remonty i budowy były podporządkowane lepszemu duszpasterstwu. Duszpasterstwo dzieci i młodzieży odbywało się zarówno w oparciu o dobrą katechizację w szkole, jak i spotkania w kościele ministrantów, lektorów, scholi, kandydatów do bierzmowania, coniedzielną mszę dla dzieci o godz. 10.00, wyjazdy dzieci i młodzieży na wycieczki. Cztery razy w roku odbywały się dni skupienia dla narzeczonych. W pierwszy piątek miesiąca, czwartek przed i sobota po odwiedzanych było ok. 60 chorych z posługą sakramentalną w domach. Przy łóżkach obłożnie chorych sprawowana była Msza św. Raz w roku odbywała się pielgrzymka chorych do sanktuarium. W każdej wiosce raz w miesiącu spotykały się  na modlitwie Kółka Żywego Różańca. W  coniedzielnej Mszy św. brało udział prawie 50% parafian, około 20% przyjmowało Komunię św.  Wierni mieli dostęp do konfesjonału przed i podczas każdej Mszy św. zarówno w dni powszednie, jak i w niedziele. Liturgia sprawowana była pobożnie i dostojnie. W kancelarii parafialnej wierni spotykali się z usłużnością i życzliwością.

 

Podczas zarządzania parafią przez O. Andrzeja miały miejsce następujące wydarzenia duszpasterskie:

 

1)   2012 r. – 35 lecie koronacji Cudownego Obrazu.

2)   Peregrynacja po rodzinach parafii Obrazu Matki Bożej Pocieszenia z racji 35-lecia koronacji.

3)   2015 r. – sprowadzenie Relikwii św. Jana Pawła II.

4)   Trzecia niedziela sierpnia – regionalna pielgrzymka chorych do Starej Błotnicy.

5)   Odpusty parafialne: Święto Matki Kościoła, Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia) i Narodzenia NMP (8 września).

6)   Wprowadzenie Nowenny do Matki Bożej Pocieszenia 21 każdego miesiąca (dzień koronacji).

7)   Obchody Święta Niepodległości 11 listopada. W 2015 r. poświęcenie pomnika ofiar okupantów rosyjskich i niemieckich przy rondzie przed kościołem.

8)   Nadanie przez Radę Gminy nazwy ronda przed kościołem „Rondo ks. Jana Głąbińskiego” – zasłużonego proboszcza Starej Błotnicy.

9)      Comiesięczne odwiedziny ok. 60 chorych w pierwszy piątek, czwartek przed i sobota po pierwszym piątku miesiąca. Odprawienie Mszy św. w domach obłożnie chorych.

10)  Pierwsza niedziela września – piesza pielgrzymka  z Radomia i ze Starego Gozdu.

11)  Jubileusz Miłosierdzia w 2016 r. – kościół stacyjny Diecezji Radomskiej.

12)  19.03.2017 r. poświęcenie figury św. Józefa i akt oddania parafii Oblubieńcowi NMP.

13)  Pierwsze soboty miesiąca – przygotowanie kół różańcowych do 100 rocznicy objawień fatimskich.

14)  W dniu 13 maja 2017 r. – uroczystości 100-rocznicy Objawień Fatimskich.

15)  Uroczystość św. Pawła Pierwszego Pustelnika 2015 r. – na prośbę O. Przeora Andrzeja Kustera przyjęcie do konfraterni Zakonu Paulinów Ordynariusza Diecezji Radomskiej Ks. Bpa Henryka Tomasika.

16)  Prymicje biskupie Ks. Bpa Piotra Turzyńskiego, którego przodkowie pochodzą z parafii Błotnica.

17)  W 2014 r. uroczystość 30-lecia kapłaństwa Ojca Proboszcza Andrzeja Kustera.

18)  Spotkania młodzieży z regionu w ramach obchodów Światowego Dnia Młodzieży w 2016 r.

19)  Doroczne dożynki gminno-parafialne.

20)  Pielgrzymki rowerowe organizowane przez wójta na Jasną Górę.

21)  19.11.2015 r. – Peregrynacja Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w klasztorach męskich.

22)  Cztery razy w roku dni skupienia dla narzeczonych

23)  Spotkania formacyjne przygotowujące młodzież do bierzmowania.

24)  W dniach 30-31 maja 2017 r. Jerycho Różańcowe.

25)  Obchody jubileuszowe OSP w Starej Błotnicy i Kadłubskiej Woli.

26)  Wprowadzenie Mszy św. o godz. 8.00.

27)  Wyjazdy grup dziecięcych i młodzieżowych na ferie zimowe i letnie wakacje.

28)  Pielgrzymki parafian do Częstochowy, Krakowa, Wadowic, Wysokiego Koła.

29)  Jasełka i inscenizacje w wykonaniu dzieci i młodzieży z okazji świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, dnia papieskiego czy 100 rocznicy Objawień Fatimskich.

30)  Uroczystości kościelne i festyny organizowane przez Stowarzyszenie „Kobiety dla Starej Błotnicy”.

31)  Nadanie Stowarzyszeniu „Kobiety dla Starej Błotnicy” Patronki Matki Bożej Pocieszenia i wyznaczenie święta patronalnego na dzień 21 sierpnia (dzień koronacji Cudownego Obrazu).

32)  Modlitwa w sanktuarium kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy w 2015 r.

33)  Udział ministrantów i lektorów w pierwszych mistrzostwach paulińskiej Służby Liturgicznej Ołtarza w piłkę nożną halową o puchar Generała Zakonu Paulinów w dniach 16-18 czerwca 2017 r. (ministranci ze Starej Błotnicy zajęli drugie miejsce).

34)  Głoszenie misji, rekolekcji i peregrynacji w różnych parafiach.

35)  Przyjmowanie i karmienie pieszych pielgrzymek przechodzących przez parafię Stara Błotnica.

36)  Nocne pielgrzymi organizowane przez Rycerzy Kolumba kobiet i mężczyzn.

37)  Rozprowadzanie chlebków św. Pawła przez dzieci i młodzież. Ofiary na cele duszpasterskie dla dzieci i młodzieży.

38)  Rozprowadzanie zniczy na Wszystkich Świętych, stroików na Boże Narodzenie i Wielkanoc przez dzieci i młodzież. Ofiary na cele duszpasterskie ministrantów i scholi.

 

 

Ojciec Proboszcz Andrzej Kuster wykonał następujące prace budowalno-remontowe w latach 2011-2017

1) Generalny remont starej plebanii (wymiana drzwi, podłogi, instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, melioracyjnej, tynków, zakup pieca CO). Zbudowanie trzech łazienek. Remont strychu plebanii. Założenie 3 zewnętrznych żaluzji i 11 moskitier.

2) Umeblowanie kuchni (szafy, stół, taborety, pułki, lodówka, grzejnik elektryczny, piec gazowy, wywietrznik, zmywarka, zlewozmywak, mikrofalówka, ekspres do kawy, garnki, talerze, sztućce, miksery, roboty, zastawy stołowe i inne).

3)  Umeblowanie refektarza (stoły, krzesła, obrusy, zastawy stołowe, szafy, komoda).

4) Umeblowanie schowka kuchennego (lodówka, zamrażarka, regały, odkurzacz, sprzęt do sprzątania).

5) Umeblowanie 3 łazienek (toalety, umywalki, lustra,  prysznice, pralka).

6) Umeblowanie pokoi dla zakonników i pokoju gościnnego (szafy, łóżka, stoliki, krzesła, kanapy, regały, pościel).

7) Odnowienie dwóch obrazów Matki Bożej Pocieszenia na plebanii, zakup nowych ram.  

8) Doprowadzenie do plebanii nowego przyłącza elektrycznego pod ziemią i nowego przyłącza telefoniczno-internetowego. Rozprowadzenie łącza internetowego i anteny satelitarnej po pokojach.

9) W 2016 r. demontaż starego ogrzewania i podłączenie plebanii do ogrzewania gazowego w nowym klasztorze oraz odmalowanie wszystkich pomieszczeń.

10)     Zrobienie nowego przyłącza wodnego i kanalizacji do plebanii i klasztoru.

11)     Przejęcie w darowiźnie od Wspólnoty Wiejskiej działki z domem drewnianym. Remont tego domu i przysposobienie go na tymczasowe zamieszkanie zakonników. Zakup i instalacja pieca CO i instalacji CO. W 2016 r. zburzenie domu i zrobienie w tym miejscu parkingu. Wyłożenie parkingu 50  paletami kamienia.

12)     Przebudowa starych garaży na dom duszpasterski z mieszkaniami dla zakonników na pierwszym piętrze. Zakup nowych drzwi i okien z 4 zewnętrznymi żaluzjami i 6 moskitierami . Dobudowa klatki schodowej. Założenie nowej instalacji elektrycznej, telekomunikacyjnej, internetowej, wodnej, kanalizacyjnej, CO z piecem gazowym oraz butlą gazową na parkingu. Zrobienie nowego przyłącza wodnego i kanalizacyjnego do domu duszpasterskiego.

13)     Uposażenie domu duszpasterskiego w nowe: lodówkę, garnki, zmywarkę, mikrofalówkę, zastawy stołowe, sztućce, obrusy, stoły, krzesła, szafy i wiele innego wyposażenia kuchni. Wybudowanie i uposażenie dwóch łazienek (toalety, umywalki, kabina prysznicowa, pralka, suszarki, lustra). Umeblowanie pokoi dla zakonników (szafy, łóżka, stoliki, krzesła, wieszaki). Otynkowanie i wymalowanie ścian zewnętrznych. Odnowienie figury Matki Bożej Niepokalanej i przeniesienie na ścianę domu duszpasterskiego. Założenie instalacji telefonicznej i internetowej w domu pielgrzyma.

14)     Umeblowanie kancelarii parafialnej (szafa, stoliki, fotel, krzesła, komputer, drukarka laserowa z kilkoma pojemnikami zapasowymi tonera). Uposażenie kancelarii parafialnej w program komputerowy Ewid, przeniesienie kartoteki parafialnej i wielu ksiąg metrykalnych na program komputerowy, wydrukowanie nowej kartoteki parafialnej. Rozbudowa strony internetowej parafii, sanktuarium i klasztoru.   

15)     Wykarczowanie krzaków i drzew wokół plebanii, posadzenie nowych, zrobienie trawników, posianie trawy. Budowa nowej 130 m drogi dojazdowej do klasztoru: położenie krawężników, utwardzenie nawierzchni, obsadzenie drzewami.

16)     Zakupienie 71 gazonów z tujami i kwiatami.

17)     Przemianowanie ziemi uprawnej pod zabudowę, sporządzenie planów budowy klasztoru.

18)     Zrobienie wykopów na 2 m pod klasztor, zalanie fundamentów, zasypanie żwirem.

19)     Wybudowanie nowego klasztoru obok plebanii. Pokrycie blaszanym dachem, ocieplenie i otynkowanie ścian na zewnątrz. Założenie instalacji odgromowej. Zamontowanie łapaczy śniegu i podestów na dachu. Zamontowanie wszystkich okien. Założenie podsufitki w nowym budynku klasztoru i pokrycie blachą balkonów i wejścia bocznego do klasztoru.

20)     Zakupienie pieca gazowego do klasztoru i montaż instalacji gazowej. Wytynkowanie kotłowni w nowym klasztorze, położenie instalacji elektrycznej, zamontowanie drzwi. Całkowite uposażenie kotłowni w klasztorze. Montaż częściowy instalacji C.O. w klasztorze i całkowity kanalizacji. Montaż alarmu w klasztorze z funkcją powiadamiania firmy ochraniarskiej.

21)     Zburzenie stodoły, obory, starego budynku gospodarczego. Wybudowanie pomieszczenia socjalnego mieszczącego 3 garaże z dwoma automatycznymi na pilot bramami, kotłownię i magazyn na pierwszym piętrze przedzielony automatyczną żaluzją – odprowadzenie wody deszczowej do rowu. Zamontowanie schodów i wyciągu elektrycznego do magazynu. Zakupienie pieca wielofunkcyjnego do kotłowni. Montaż butli gazowej, przeprowadzenie pod ziemią instalacji grzewczej (rury termoizolacyjne) z kotłowni do klasztoru i plebanii.

22)     Zakup i montaż 4 słupów oświetleniowych z fundamentami (2 na podwórzu klasztornym i 2 na parkingu przed kościołem) wraz z lampami i instalacją elektryczną.

23)     Zakup i instalacja nowych słupów oświetleniowych i nagłośnienia wokół kościoła.

24)     Zbudowanie ogrodzenia podwórza klasztornego. Zakup kamienia-kruszywa (10 zestawów 27 tonowych) na podwórze klasztorne. Zakup i montaż bram przy nowym klasztorze (automatyczna brama na pilot przesuwna 8 m, brama przesuwna 4 m i 2 furtki) wraz z oprzyrządowaniem i instalacją elektryczną.

25)     Demontaż starych 11 okien, zakup nowych i montaż w nawie głównej kościoła.

26)     Demontaż starych okien, zakup nowych i montaż w zakrystii i kaplicy zakonnej.

27)     Nowa szafa wnękowa w zakrystii i zakup wieszaków ściennych do zakrystii. Zakup nowego krzyża do zakrystii wraz ze stojakiem na Wielki Piątek, obrazów biskupa i papieża.

28)     Zamurowanie starego przejścia z zakrystii do prezbiterium.

29)     Generalny remont pomieszczenia przy prezbiterium z przeznaczeniem na tymczasową kaplicę klasztorną. Wyposażenie kaplicy zakonnej w tabernakulum, ołtarz, odnowiony krzyż, obrazy, 3 szafy wnękowe na ornaty i przedmioty kultu, pozostałe przedmioty kultu.

30)     Wybudowanie łazienki obok kaplicy  zakonnej i szamba przy kościele.

31)     Zakup 6 grzejników elektrycznych do kościoła, zakrystii i kaplicy zakonnej.

32)     Wymiana instalacji elektrycznej w prezbiterium.

33)     Wymiana instalacji elektrycznej na strychu kościoła.

34)     Nowe łącze elektryczne do kościoła z bezpiecznikami na słupie przed zakrystią.

35)     Nałożenie płyty marmurowej na ołtarz soborowy i na nowy stolik kredensyjny.

36)     Okrycie cokołów w prezbiterium płytami marmurowymi.

37)     Odmalowanie prezbiterium.

38)     Zakupienie i umieszczenie w prezbiterium obrazów Jana Chrzciciela (przy chrzcielnicy) i Papieża Franciszka.

39)     Zakupienie figur Mary i Józefa do żłóbka na Boże Narodzenie (naturalnej wielkości).

40)     Umieszczenie na chórze kościoła listwy ozdobnej maskującej.

41)     Sprowadzenie i umieszczenie w kościele na filarach błogosławieństw dla parafii Papieża Benedykta XVI i Papieża Franciszka.

42)     Zakupienie wzmacniacza do mikrofonów bezprzewodowych. Zakup nowego wzmacniacza, rzutnika, laptopa, mikrofonów i innych urządzeń zniszczonych przez wyładowanie atmosferyczne. Położenie nowego okablowania do rzutnika.

43)     Zakupienie miksera dla organistki. Zakupienie miksera, gitary, 2 mikrofonów dla scholi.

44)     Demontaż zepsutej instalacji odsłaniania Cudownego Obrazu, zakup i montaż nowej instalacji. Zrobienie kurtyny zabezpieczającej Cudowny Obraz.

45)     Odkurzanie i czyszczenie całego wnętrza kościoła po wymianie okien przez specjalistyczną firmę.

46)     Zakup i montaż nowych lamp oświetleniowych kościoła nawy głównej i naw bocznych.

47)     Zakup i montaż nowych lamp oświetlenia sufitu nawy głównej w kościele i jednej w prezbiterium.

48)     Zakup i montaż oświetlenia ołtarzy bocznych.

49)     Zakup i montaż dwóch lamp w kruchcie kościoła.

50)     Zakup i montaż 5 lamp zewnętrznych nad drzwiami kościoła.

51)     Wymiana troje drzwi wejściowych do kościoła i pięcioro drzwi do zakrystii i prezbiterium.

52)     Zamontowanie przy zewnętrznych drzwiach kościoła nowej granitowej tablicy.

53)     Budowa ołtarza polowego (tynkowanie, instalacja elektryczna i nagłośnieniowa, nowy wzmacniacz, ołtarz do odprawiania, ambonka, balustrady, obraz Matki Bożej, sztukateria i zespolone szyby).

54)     Zdjęcie starej i położenie nowej kostki 1930 m2 wokół kościoła i na 4 parkingach (opaska wokół kościoła, chodniki, parkingi) wraz z obrzeżami i krawężnikami.

55)     Wyrównanie terenu przed domem pielgrzyma. Położenie częściowo nowej kostki na parkingu przy domu pielgrzyma z chodnikiem do domu pielgrzyma.

56)     Odprowadzenie wody burzowej z parkingów do rowu.

57)     Wymiana końcówek rynien na kościele. Zamontowanie czyszczaków. Zamontowanie łapaczy śniegu na kościele.

58)     Nowa instalacja burzowa wokół kościoła z odprowadzeniem wody do rowu.

59)     Wymiana głośników na wieżach kościoła, montaż nowego wzmacniacza i komputera do dzwonów elektronicznych i melodii.

60)     Wypiaskowanie i pomalowanie metalowych przęseł wokół kościoła.

61)     Odnowienie i wytynkowanie muru przed kościołem.

62)     Otynkowanie murku przy parkingu, położenie betonowych daszków.

63)     Wybudowanie nowych schodów z poręczami ze stali nierdzewnej z ulicy i parkingu do kościoła.

64)     Zasypanie nierówności ziemią (200 wywrotek - tylko koszt paliwa i maszyn) przed ołtarzem polowym i obok kościoła.

65)     Posadzenie ok. 150 tui i 30 drzewek, położenie folii, kory, zasianie trawy.

66)     Budowa kiosku z dewocjonaliami przed kościołem wraz z łazienką. Uposażenie kiosku w stolik, krzesło, szafy i dewocjonalia.

67)     Ustawienie toalety toi toi przed kościołem.

68)     Zakup 4 koszy stałych przed kościołem.

69)     Zbudowanie stołu pokrytego płytą granitową i drewnianych siedzeń przed kościołem.

70)     Remont starych i zakup nowych 26 ławek i 4 stolików przed kościołem.

71)     Zrobienie masztów (3 stałych przed kościołem) i 12 przenośnych stojaków na flagi. Zakupienie 70 flag.

72)     Wykonanie w kruchcie obrazów z koronacji Cudownego Obrazu.

73)     Wykonanie 6 gablot z obrazami z koronacji Cudownego Obrazu na parkingu.

74)     Wykonanie stacji różańcowych przy parkingu.

75)     Wykonanie zmiennych plakatów na ścianie plebanii.

76)     Wykonanie nowej gabloty przed kościołem na ogłoszenia parafialne.

77)     Wykonanie dwóch  tablic informacyjnych o Sanktuarium i nabożeństwach przed kościołem.

78)     Wykonanie tablic informacyjnych o dojeździe do Sanktuarium i zamontowanie ich przy skrzyżowaniach i rondach wokół Starej Błotnicy.

79)     Zakupienie 40 krzeseł dla wiernych i pielgrzymów przed kościołem.

80)     Zakupienie 120 krzeseł do kościoła.

81)     Wykonanie stojaków pod baldachim i chorągwie kościelne.

82)     Zakup 1 klęcznika podwójnego ślubnego. Zakup nakrycia na klęcznik. Zakup 1 klęcznika do kaplicy zakonnej.

83)     Odnowienie 8 stacji Drogi Krzyżowej w kościele.

84)     Zakup i montaż krat oddzielających kruchtę w kościele.   

85)     Zakup i montaż w kościele i wokół kościoła 7 kamer wraz z oprzyrządowaniem (nagrywarka, monitor, zasilacze).

86)     Montaż alarmu z funkcją powiadamiania firmy ochraniarskiej.

87)     Rozbiórka organistówki. Zagospodarowanie terenu.

88)     Zakupienie figur św. Józefa (przed klasztorem i druga do klasztoru).

89)     Zakupienie figury Matki Bożej Fatimskiej wraz z feretronem (z okazji 100 rocznicy objawień).

90)     Remont figury Jezusa Miłosiernego i św. Jana Pawła II, krzyża za kościołem.

91)     Postawienie nowego krzyża misyjnego.

92)     Odnowienie figury Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia przed plebanią, odnowienie zadaszenia. Wykonanie oświetlenia figury.

93)     Pozłocenie dwóch starych krzyży w kościele (na tabernakulum i przy ołtarzu soborowym).

94)     Pozłocenie postumentu pod paschał.

95)     Odnowienie lichtarza ołtarzowego.

96)     Zakup trzech foteli (tronów) i 8 ławek dla ministrantów, 1 stopień w prezbiterium.

97)     Każdego roku zakup nowego paschału.

98)     Pozłocenie kielichów mszalnych.

99)     Zakupienie 1, a odnowienie 2 paten do Komunii św.

100) Posrebrzenie zabytkowego lichtarza.

101)    Odnowienie kadzielnicy i dzwonków.

102)    Odnowienie turyferarza i łódki.

103)    Zakupienie dwóch pojemników na hostie.

104)    Zakupienie 2 kociołków na wodę święconą.

105)    Odnowienie dwóch akolitek.

106)    Zakupienie skarbonki do zakrystii.

107)    Zakupienie małego sejfu do zakrystii.

108)    Zakup kompletu lekcjonarzy.

109)    Zakup 2 nowych mszałów.

110)    Zakup stojaków i sznura oddzielającego prezbiterium.

111)    Sprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II z zakup relikwiarza. Zakup i instalacja gabloty na relikwie św. Jana Pawła II. Zakup portretu św. Jana Pawła II.

112)    Całkowita renowacja chrzcielnicy i zrobienie nowej miedzianej barokowej kopuły, nowy z piaskowca postument chrzcielnicy.

113)    Zakupienie nowych ornatów w liczbie: 6 białych zwykłych, 6 złotych zwykłych, 9 zielonych zwykłych, 4 czerwone zwykłe, 2 fioletowe zwykłe, 4 złote haftowane, 3 haftowane zielone, 1 biały haftowany, 3 koronacyjne odnowione, 3 złote haftowane odnowione, 2 czerwone haftowane, 1 różowy haftowany,  1 czerwona kapa, stuły (4 białe maryjne, 4 złote, 1 ślubna, 4 zielone, 8 filetowych), 2 welony na monstrancję, 6 komży kapłańskich, 10 obrusów, 5 pasów do ołtarza, 11 pasów do ołtarza odnowionych, 6 korporałów, 55 puryfikaterzy, 60 komży ministranckich,

114)    Zakupienie 3 dywanów do kościoła i jednego chodnika.

115)    Zakupienie wazonów na kwiaty do kościoła.

116)    Zakup 3 burs z wyposażeniem do chorych.

117)    Odnowienie światełek wotywnych w kruchcie.

118)    Zakup 2 nowych stolików w kruchcie.

119)    Renowacja zabytkowego konfesjonału.

120)    Zakupienie 3 nowych konfesjonałów stałych w kościele.

121)    Zakupienie 8 przestawnych konfesjonałów.

122)    Czyszczenie i konserwacja posadzki w kościele, zakup specjalnych maszyn, odkurzaczy i froterek do utrzymania posadzki.

123)    Zakupienie i montaż witraży Ducha Świętego na frontonie kościoła i z życia św. Pawła Pierwszego Pustelnika przy drzwiach wejściowych kościoła.  

124)    Wykarczowanie drzew na cmentarzu zagrażających bezpieczeństwu ludziom i nagrobkom. Położenie 150 m chodnika z kostki.

125)    Za tej kadencji wierni odnowili krzyże przydrożne i figury w miejscowościach: Wyręba, Ryki, Chruściechów i Stary Sopot.

126)    Zakupienie jednego nowego samochodu do klasztoru. Założenie instalacji gazowej do samochodu.

127)    Wypożyczenie samochodu Nissan  na wycieczki dla dzieci i młodzieży.

128)    Zakupienie kosiarki ciągnikowej, 2 kosiarek ręcznych do trawy, 1 podkosiarki, węży do nawadniania. Uposażenie warsztatu w różne nowe narzędzia.

129)    Zakup 2 pomp do wypompowywania wody spod plebani i kościoła.

130)    Zakup i montaż trzepaka na dywany.

131)    Montaż podestów w piwnicy plebanii.

132)    Zakup 4 wycieraczek przed kościołem i 4 w kościele.

133)    Zakup 6 drewnianych donic z tujami przed kościołem.

134)    Montaż nowego przyłącza wodnego wraz ze studzienką przed klasztorem.

135)    Montaż nowego przyłącza elektrycznego do klasztoru.

136)    Wprowadzenie cotygodniowych dyżurów sprzątania kościoła przez 3 kolejne rodziny parafii.

137)    Wprowadzenie zbierania ofiar i produktów żywnościowych przez kolejne wioski na odpusty parafialne.

138)    Wprowadzenie raz w roku zbiórek ofiar w wioskach na ogrzewanie kościoła i wywóz śmieci.

139)    Wprowadzenie tacy w trzecią niedzielę miesiąca na prace remontowo budowlane w kościele i w sanktuarium.

 

Pozwoliliśmy sobie na odczytanie tak obszernego podsumowania, abyśmy wszyscy mogli zdać sobie sprawę, ile zawdzięczamy O. Andrzejowi Kusterowi. Zarówno Parafia, jak i Sanktuarium tak wiele zyskały dzięki O. Andrzejowi. Niechaj zatem na zakończenie Jego urzędowania kieruje naszym sercami wdzięczność i modlitwa w intencji tak wspaniałego duszpasterza.