WIZYTA DUSZPASTERSKA (KOLĘDA)

2018 r.

Stara Błotnica: rozpoczęcie godz. 1000 (w sobotę godz. 900)

A.   27.12.2017 r. środa – od Czyżówki nr 43, 40 i 37, potem Błotnica nr 3 do Błotnica nr 15.

B.   28.12.2017 r. czwartek – od nr 16 do nr 34 i 51.

C.    29.12.2017 r. piątek – od 32, 37 do nr 50.

D.   30.12.2017 r. sobota – od nr 55 do nr 70, oraz 83 i 84.

E.    02.01.2018 r. wtorek – od nr 86, 72, 73, 81, 74 do nr 80, 76, 77, 87, 78 do nr 82.

Wólka Pierzchnieńska: rozpoczęcie godz. 1000

A.   27.12.2017 r. środa – od nr 61 do nr 73.

Stary Osów: rozpoczęcie godz. 1000

A.   27.12.2017 r. środa – od nr 1 do nr 11.

B.   28.12.2017 r. czwartek – od nr 12 do nr 27.

C.    29.12.2017 r. piątek – od nr 28 do nr 40.

Mokrosęk: rozpoczęcie godz. 1000

A.   27.12.2017 r. środa – od nr 1c do nr 12.

B.   28.12.2017 r. czwartek – od nr 31 do nr 13.

C.    29.12.2017 r. piątek – od nr 54a do nr 34.

Kadłubska Wola: rozpoczęcie godz. 1000 (w sobotę o godz. 900)

A.   28.12.2017 r. czwartek – od nr 1a do nr 22.

B.   29.12.2017 r. piątek – od nr 62, 24a, 23 do nr 59.

C.    30.12.2017 r. sobota – od nr 70, 44, do nr 41 i od nr 53 do nr 45 i  nr 56.

 

 

 

Chruściechów: rozpoczęcie godz. 900

A.   30.12.2017 r. sobota – od nr 25 do nr 17 i od nr 4 do nr 8 i od nr 16 do nr 10, 46 i 48.

B.   30.12.2017 r. sobota – od nr 41, 40, 42, 38a do nr 26 i nr 2 i 1.

Wólka Kadłubska: rozpoczęcie godz. 1000

A.   2.01.2018 r. wtorek – od nr 81 do nr 85.

 

Kobylnik: rozpoczęcie godz. 1000

A.   03.01.2018 r. środa – od nr 1 do nr 22a.

B.   04.01.2018 r. czwartek – od nr 24 do nr 32, 71, 70, 33 do nr 45.

C.    05.01.2018 r. piątek – od nr 67 do nr 57 i od nr 46 do nr 53.

Stary Kiełbów: rozpoczęcie godz. 1000

A.   03.01.2018 r. środa – od nr 1, 2, 3, 49, 50, 4 do nr 16.

B.   04.01.2018 r. czwartek – od nr 27 do nr 17 i między nimi duże numery 44, 48, 47, 47a, 45, 43, 46.

C.    05.01.2018 r. piątek – od nr 29 do nr 42.

Czyżówka: rozpoczęcie godz. 1000

A.   04.01.2018 r. czwartek – od nr 1 do nr 19.

Czyżówka - Dębowica: rozpoczęcie godz. 1000

A.   05.01.2018 r. piątek – od nr 35 do nr 24a, 38, 22 do 20.

Stary Kadłub: rozpoczęcie godz. 1000

A.   8.01.2018 r. poniedziałek – od nr 1 do 7, 75, 8 do nr 15.

B.   9.01.2018 r. wtorek – nr 17, 18, 19, 29, 72, 20  do nr 25a, 74, 27 i 28.

C.    10.01.2018 r. środa – od nr 33 do 37a, 32 do nr 30, 38, 44a, 40, 43, 43a, 41 i 39.

Stary Kadłub i Wyręba: rozpoczęcie godz. 1000

D.   11.01.2018 r. czwartek – Stary Kadłub od nr 53 do nr 44 i Wyręba od nr 46 do nr 56, 79, 60, 59, 76 do 74.

Siemiradz: rozpoczęcie godz. 1000

A.   8.01.2018 r. poniedziałek – od nr 1 do nr 15.

B.   8.01.2018 r. poniedziałek – od nr 30 do nr 16.

Ryki: rozpoczęcie godz. 1000

A.   11.01.2018 r. czwartek – od nr 4 do nr 15, 21,19,20,18.

B.   12.01.2018 r. piątek – od nr 36, 24, 25, 37, 22 do nr 27, 32, 28, 2, 29 i 30.

Stary Sopot: rozpoczęcie godz. 1000  (w sobotę godz. 900)

A.   12.01.2018 r. piątek – od nr 1 do nr 9 i nr 21.

B.   13.01.2018 r. sobota – od nr 22, 11 do nr 20, 18 i 17.

Jakubów: rozpoczęcie godz. 900

A.   13.01.2018 r. sobota – od nr 1 do nr 12.

B.   13.01.2018 r. sobota – od nr 13 do nr 28.