Porządek Kolęd

 

27.12.2019 r. Piątek – od godz. 9.00

Stara Błotnica

1.Czyżówka nr 43,42,40,37, 3-15……..do ronda.

    2. od nr 51 – od ronda do ronda – do nr 45

    3. nr 44, 42 – 69

    4. nr 70-87

 

28.12.2019 r. Sobota – od godz. 9.00

    1.  Wólka Pierzchnieńska od nr 61-73

    2.  Stary Kadłub nr 53-44 i

         Wyręba – 46, 56, 79, 60, 59, 76-74

    3. Stary Osów nr 1-20

    4. Stary Osów nr 21-40

 

30.12.2019 r. Poniedziałek – od godz. 9.00

1. Siemiradz nr 1-15

2. Siemiradz nr 30-16

3. Kadłubska Wola nr 10-29,60,59,58

4. Kadłubska Wola nr 33-70

 

2.01.2020 r. Czwartek – od godz. 9.00

1. Mokrosęk nr 1-13

2. Mokrosęk nr 14-34

3. Mokrosęk nr 35-55

4. Ryki od nr 4 -15, 21, 19, 20, 18

 

3.01.2020 r Piątek – od godz. 9.00

1. Ryki od nr 36, 24,25, 37, 22 – 27, 32, 28, 2, 29,30

2. Stary Sopot

3. Jakubów

4. Wólka Kadłubska

 

4.01.2020 r. Sobota – od godz.. 9.00

1. Chruściechów nr 1-41

2. Chruściechów nr 25-48

3. Kobylnik nr 1-22a

4. Kobylinik nr 24-32,71,70,33-45

 

 

 

 

7.01.2020 r. Wtorek – od. godz. 9.00

1. Kobylnik nr 67-57, 46-53

2. Stary Kiełbów nr 16,13,12,1-4,50,49,6-11

 

8.01.2020 r. Środa – od godz. 9.00

1. Stary Kiełbów nr 27,26,44,25,48,47,45,46,23,22,43,21,20,19,18,17

2. Stary Kiełbów nr 29-42

 

9.01.2020 r. Czwartek – od godz. 9.00

1. Czyżówka nr 3a,1-19

2. Czyżówka nr 35-24,38,22a,23,22,21,20

 

10.01.2020 r. Piątek – od godz. 9.00

1. Stary Kadłub, Kolonia nr 1-7,75,8-15

2. Stary Kadłub nr 17,18,19,29,72,20-25,74,27,28

 

11.01.2020 r. Sobota – od godz. 9.00

1. Stary Kadłub nr 33-37a, 34,32-30, 38,44a,40, 39, 41, 43, 43a