Witaj na stronie parafii
w Starej Błotnicy

    Historia
      Kościół
      Wnętrze kościoła
    Obraz
    Parafia
    Zakon Paulinów
    Duszpasterze
    Kapłani w historii parafii
    Powołania z parafii
    Grupy duszpasterskie
    Wydarzenia w parafii
    Pielgrzymki w Sanktuarium
    Cmentarz
    Informacje
    Ogłoszenia duszpasterskie
    Intencje mszalne
    Dziękczynienie za św. Jana Pawła
    Zdjęcia
    Pieśń
    Pierwsze Soboty Miesišca
    Prośby i podziękowania
    Homilia 21.VIII.1977 r.
    Fundacje dla Sanktuarium
    Kontakt

 
 Linki:
    Film o Sanktuarium
    Metryki parafialne
      Księgi w parafii
      Szukajwarchiwach.pl
      Familysearch.org
    Paulini
    Jasna Góra
    Powołanie do Paulinów
    Paulini o powołaniu
    Czytania
    Diecezja Radomska
    Święty Jan Paweł II
    SP im. Jana Pawła II
    Strona Gminy Stara Błotnica

 

S a n k t u a r i u m
M a t k i   B o ż e j   P o c i e s z e n i a
w   S t a r e j   B ł o t n i c y

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO UDZIELENIA SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBU


CHRZEST:
* akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
* wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
* dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, rok urodzenia)
* zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o możliwości pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA:
* metryka chrztu dziecka
* zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej

BIERZMOWANIE:
* metryka chrztu
* zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
* zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania
* w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

MAŁŻEŃSTWO:
* aktualne (tj. z datą do 3 miesięcy wstecz) metryki chrztu
* dowody osobiste
* ostatnie świadectwa katechizacji ze szkoły
* zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
* zaświadczenie z Urzędy Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
* przynajmniej na 3 miesiące przed ślubem zgłosić się do kancelarii celem przygotowania aktu ślubu, omówienia dnia i godziny ślubu

POGRZEB KATOLICKI:
* akt zgonu
* zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafia lub w szpitalu wystawia je kapelan szpitala
* zgoda własnej parafii, jeśli pogrzeb odbywa się na terenie innej parafii