Witaj na stronie parafii
w Starej Błotnicy

    Historia
      Kościół
      Wnętrze kościoła
    Obraz
    Parafia
    Zakon Paulinów
    Duszpasterze
    Kapłani w historii parafii
    Powołania z parafii
    Grupy duszpasterskie
    Wydarzenia w parafii
    Pielgrzymki w Sanktuarium
    Cmentarz
    Informacje
    Ogłoszenia duszpasterskie
    Intencje mszalne
    Dziękczynienie za św. Jana Pawła
    Zdjęcia
    Pieśń
    Pierwsze Soboty Miesišca
    Prośby i podziękowania
    Homilia 21.VIII.1977 r.
    Fundacje dla Sanktuarium
    Kontakt

 
 Linki:
    Film o Sanktuarium
    Metryki parafialne
      Księgi w parafii
      Szukajwarchiwach.pl
      Familysearch.org
    Paulini
    Jasna Góra
    Powołanie do Paulinów
    Paulini o powołaniu
    Czytania
    Diecezja Radomska
    Święty Jan Paweł II
    SP im. Jana Pawła II
    Strona Gminy Stara Błotnica

 

S a n k t u a r i u m
M a t k i   B o ż e j   P o c i e s z e n i a
w   S t a r e j   B ł o t n i c y

 

SANKTUARIUM W STAREJ BŁOTNICY

    "U stóp krzyża stała Jego Matka - tak jak stoi w tylu sanktuariach całej ziemi. Pamiętam sanktuarium w Błotnicy koło Radomia i koronację Matki Bożej - właśnie w roku 1977. [...] Bracia i siostry z Radomia i całej tej ziemi! Budujmy wspólną przyszłość naszej Ojczyzny wedle prawa Bożego, wedle tej odwiecznej Miłości, która się nie przedawnia w żadnej epoce, wedle Chrystusowej Ewangelii."

Jan Paweł II, papież

(z homilii wygłoszonej w czasie Mszy św.
 4 czerwca 1991 r. na lotnisku w Radomiu)    Stara Błotnica, położona w odległości 20 km na północny zachód od Radomia, 4 km na zachód od drogi E77, jest jedną z najdawniejszych miejscowości Ziemi Radomskiej. W okresie I Rzeczpospolitej Ziemia Radomska stanowiła północną część województwa sandomierskiego, należącego do Małopolski. W odległości kilku kilometrów na północ od Błotnicy biegła jej granica z Mazowszem, a ściślej z Zapilczem - terytorium leżącym na południe od Pilicy. Pamiątką granicznych zwad, brania jeńców są nazwy okolicznych miejscowości: Bierwce, Branica, Grodzisko i Zawady. Sam kościół w Błotnicy wznosi się na średniowiecznym grodzisku. A Zapilcze, jak przystało na pogranicze, do dziś porośnięte jest Puszczą Stromiecką. Warto wiedzieć, iż na tym odcinku granica historyczna pokrywa się z zasięgami dialektów małopolskiego i mazowieckiego.
    W czasach I Rzeczpospolitej Błotnica znajdowała się na pograniczu również jeśli chodzi o podział terytorialny Kościoła. Leżała na wschodnim krańcu archidiecezji gnieźnieńskiej, wchodzącym między Pilicę i Radomierzę (Radomkę). Tymczasem reszta Ziemi Radomskiej - wraz z większością Małopolski - to wówczas diecezja krakowska. W latach 1805-1818 całość dawnej Ziemi Radomskiej wchodzi w skład nowej diecezji kieleckiej. Następnie powstaje diecezja sandomierska, która - od 1981 jako sandomiersko-radomska - istnieje do roku 1992. Obecnie Błotnica należy do dekanatu jedlińskiego w diecezji radomskiej.

Łukasz Zaborowski


PRACE NAUKOWE, KSIĄŻKI I INNE OPRACOWANIA SANKTUARIUM W STAREJ BŁOTNICY

    1."Atrakcyjność Starej Błotnicy jako miejsca kultu maryjnego"

Jolanta Jurczak

.
 .
(praca wykonana pod kierunkiem dr Marii Gagackiej w Katedrze Turystyki i Rekreacji
 Radom 2007)


    2."Odpust 8 września 1868 r."

Ks. Józef Kloczkowski

("Przegląd Katolicki" Nr 47 z 19 listopada 1868 r. ss.747-751
 i "Przegląd Katolicki" Nr 48 z 26 listopada 1868 r. ss.763-765)


    3."Liber actuum ecclesiae Błotnicensis ab Anno 1805"

Patryk Biegański

www.patrykbieganski.com

(egzemplarz roboczy)
(skany w galerii)


    4."Sanktuarium Ziemi Radomskiej Matki Boskiej Pocieszenia w Błotnicy"

Ks. dr Stanisław Makarewicz

(broszurka
 Radom )