Witaj na stronie parafii
w Starej Błotnicy

    Historia
      Kościół
      Wnętrze kościoła
    Obraz
    Parafia
    Zakon Paulinów
    Duszpasterze
    Kapłani w historii parafii
    Powołania z parafii
    Grupy duszpasterskie
    Wydarzenia w parafii
    Pielgrzymki w Sanktuarium
    Cmentarz
    Informacje
    Ogłoszenia duszpasterskie
    Intencje mszalne
    Dziękczynienie za św. Jana Pawła
    Zdjęcia
    Pieśń
    Prośby i podziękowania
    Homilia 21.VIII.1977 r.
    Fundacje dla Sanktuarium
    Kontakt

 
 Linki:
    Film o Sanktuarium
    Metryki parafialne
      Księgi w parafii
      Szukajwarchiwach.pl
      Familysearch.org
    Paulini
    Jasna Góra
    Powołanie do Paulinów
    Paulini o powołaniu
    Czytania
    Diecezja Radomska
    Święty Jan Paweł II
    SP im. Jana Pawła II
    Strona Gminy Stara Błotnica

 

S a n k t u a r i u m
M a t k i   B o ż e j   P o c i e s z e n i a
w   S t a r e j   B ł o t n i c y

 

DUSZPASTERZE

urbanekO. mgr Piotr Urbanek - Proboszcz Parafii, Kustosz Sanktuarium, Przeor Klasztoru

Urodzony ... Po świeceniach kapłańskich posługiwał w następujących klasztorach i parafiach:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

25.06.2017 r. - Parafia i Sanktuarium w Starej Błotnicy: proboszcz, przeor klasztoru, kustosz sanktuarium

nawalnyO. Jacek Nawalny - duszpasterz

Urodzony 11.04.1960 r. w Łodzi. Dnia 5.06.1960 r. został ochrzczony w Parafii Ducha Świętego w Łowiczu. W latach 1967-1975 uczęszczał do Szkoły Podstawowej. W tym czasie pobierał naukę muzyki w SOM w Łodzi: teoria, historia, gra na fortepianie. W 1979 matura uwieńczyła naukę w XIII L.O. im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi. Jako licealista śpiewał w chórze parafialnym przy parafii Matki Bożej Bolesnej. Występował także w filharmonii. We wrześniu 1979 rozpoczął studia w WSD w Łodzi, następnie od 1980 r. studia teologii duchowości i modlitwy w PSŻW w Warszawie. Kontynuował nadal muzykę kościelną, chorał gregoriański, dyrygenturę i grę na fortepianie i organach w DOKO w Łodzi. W latach 1980-1987 pełnił funkcję organisty w kościele akademickim Najświętszego Serca Jezusowego i dyrygenta chóru "Ton" przy parafii Najświętszego Imienia Jezus. We wrzesniu 1987 r. wstąpił do Zakonu Paulinów. Po rocznym nowicjacie w Leśniowie 8.09.1988 r. złożył Pierwszą Profesję Zakonną. Do Seminarium Duchownego w Krakowie na Skałce został przyjęty od razu na drugi rok studiów. W dniu 24 lipca 1992 r. złożył Profesję Wieczystą w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. W dniu następnym w bazylice został wyświęcony przez Ks. Bpa Tadeusza Szwagrzyka na diakona. Dnia 12.06.1993 r. w Bazylice Jasnogórskiej przyjął święcenia kapłańskie z rak Ks. Abpa Stanisława Nowaka. Pierwsze miesiące kapłaństwa posługiwał na Jasnej Górze, a następnie w Leśniowie jako spowiednik i wykładowca nowicjuszy oraz organista i katecheta w LO w Żarkach. W 1999 r. wrócił na Jasną Górę, a w 2002 r. ponownie znalazł się w Leśniowie pełniąc funkcję organisty i socjusza magistra nowicjatu. W dniu 6 sierpnia 2005 r. podjął posługę duszpasterską w parafii św. Barbary w Częstochowie. W między czasie posługiwał w Jasnogórskiej Wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym "Kana". Od 2011 r. do 2014 r. ponownie posługuje na Jasnej Górze. Od 27 lipca 2014 r. znajduje się w Starej Błotnicy jako spowiednik, odpowiedzialny za kancelarię parafialną i wykonuje inne obowiązki duszpasterskie.

.

.

gierszewskiO. mgr Sebastian Gierszewski - duszpasterz, katecheta

Urodzony dnia 1.02.1976 r. w Toruniu. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w LO. W sierpniu 1998 r.wstąpił do Zakonu Paulinów i rozpoczął nowicjat w Leśniowie. Po złożeniu pierwszej profesji zakonnej rozpoczął studia filozoficzno - teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie na Skałce. Święcenia kapłańskie przyjął 28.05.2005 roku z rąk Nuncjusza Apostolskiego Ks. Abpa Józefa Kowalczyka na Jasnej Górze w Częstochowie. Po święceniach kapłańskich posługiwał w następujących klasztorach i parafiach:

2005 - 2008 - Parafia św. Marcina w Oporowie

2008 - 2011 - Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Czerwiennym

2011 - 2014 - Parafia św. Wojciecha w Brdowie

2014 - . - Parafia Narodzenia NMP w Starej Błotnicy

.

.

kopaO. mgr Przemysław Kopa - duszpasterz, katecheta

Urodzony dnia 20.07.1983 w Ostrowie Wielkopolskim. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu. W sierpniu 2003 r. wstąpił do Zakonu Paulinów i rozpoczął nowicjat w Leśniowie. Po złożeniu pierwszej profesji zakonnej rozpoczął studia filozoficzno - teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie na Skałce. Święcenia kapłańskie przyjął 29.05.2010 r. roku z rąk Ks. Abpa Stanisława Nowaka na Jasnej Górze w Częstochowie. Po święceniach kapłańskich posługiwał w następujących klasztorach i parafiach:

2010 - 2012 - Parafia św. Mikołaja we Wrocławiu

2012 - 2016 - Parafia Narodzenia NMP w Leśnej Podlasce

2016 - - Parafia Narodzenia NMP w Starej Błotnicy

.

.

.