Witaj na stronie parafii
w Starej Błotnicy

    Historia
      Kościół
      Wnętrze kościoła
    Obraz
    Parafia
    Zakon Paulinów
    Duszpasterze
    Kapłani w historii parafii
    Powołania z parafii
    Grupy duszpasterskie
    Wydarzenia w parafii
    Pielgrzymki w Sanktuarium
    Cmentarz
    Informacje
    Ogłoszenia duszpasterskie
    Intencje mszalne
    Dziękczynienie za św. Jana Pawła
    Zdjęcia
    Pieśń
    Prośby i podziękowania
    Homilia 21.VIII.1977 r.
    Fundacje dla Sanktuarium
    Kontakt

 
 Linki:
    Film o Sanktuarium
    Metryki parafialne
      Księgi w parafii
      Szukajwarchiwach.pl
      Familysearch.org
    Paulini
    Jasna Góra
    Powołanie do Paulinów
    Paulini o powołaniu
    Czytania
    Diecezja Radomska
    Święty Jan Paweł II
    SP im. Jana Pawła II
    Strona Gminy Stara Błotnica

 

S a n k t u a r i u m
M a t k i   B o ż e j   P o c i e s z e n i a
w   S t a r e j   B ł o t n i c y

 

DUSZPASTERZE

urbanekO. mgr Piotr Urbanek - Proboszcz Parafii, Kustosz Sanktuarium, Przeor Klasztoru

Urodzony ... Po świeceniach kapłańskich posługiwał w następujących klasztorach i parafiach:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

25.06.2017 r. - Parafia i Sanktuarium w Starej Błotnicy: proboszcz, przeor klasztoru, kustosz sanktuarium

kopytO. mgr Sylwester Kopyt - duszpasterz, misjonarz, rekolekcjonista

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

gierszewskiO. mgr Sebastian Gierszewski - duszpasterz, katecheta

Urodzony dnia 1.02.1976 r. w Toruniu. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w LO. W sierpniu 1998 r.wstąpił do Zakonu Paulinów i rozpoczął nowicjat w Leśniowie. Po złożeniu pierwszej profesji zakonnej rozpoczął studia filozoficzno - teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie na Skałce. Święcenia kapłańskie przyjął 28.05.2005 roku z rąk Nuncjusza Apostolskiego Ks. Abpa Józefa Kowalczyka na Jasnej Górze w Częstochowie. Po święceniach kapłańskich posługiwał w następujących klasztorach i parafiach:

2005 - 2008 - Parafia św. Marcina w Oporowie

2008 - 2011 - Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Czerwiennym

2011 - 2014 - Parafia św. Wojciecha w Brdowie

2014 - . - Parafia Narodzenia NMP w Starej Błotnicy

.

.

jonaszO. mgr Jonasz Sowiński - duszpasterz, katecheta

.

.

.