Witaj na stronie parafii
w Starej Błotnicy

    Historia
      Kościół
      Wnętrze kościoła
    Obraz
    Parafia
    Zakon Paulinów
    Duszpasterze
    Kapłani w historii parafii
    Powołania z parafii
    Grupy duszpasterskie
    Wydarzenia w parafii
    Pielgrzymki w Sanktuarium
    Cmentarz
    Informacje
    Ogłoszenia duszpasterskie
    Intencje mszalne
    Dziękczynienie za św. Jana Pawła
    Zdjęcia
    Pieśń
    Pierwsze Soboty Miesišca
    Prośby i podziękowania
    Homilia 21.VIII.1977 r.
    Fundacje dla Sanktuarium
    Kontakt

 
 Linki:
    Film o Sanktuarium
    Metryki parafialne
      Księgi w parafii
      Szukajwarchiwach.pl
      Familysearch.org
    Paulini
    Jasna Góra
    Powołanie do Paulinów
    Paulini o powołaniu
    Czytania
    Diecezja Radomska
    Święty Jan Paweł II
    SP im. Jana Pawła II
    Strona Gminy Stara Błotnica

 

S a n k t u a r i u m
M a t k i   B o ż e j   P o c i e s z e n i a
w   S t a r e j   B ł o t n i c y

 

KAPŁANI W HISTORII PARAFII STARA BŁOTNICA

Jan PawełŚw. Jan Paweł II

KARD. KAROL WOJTYŁA (ur. 18.05.1920 w Wadowicach, zm. 2.04.2005 w Watykanie) - Namiestnik Pana Naszego Jezusa Chrystusa, 265 następca Księcia Apostołów Świętego Piotra, Najwyższy Kapłan Kościoła Katolickiego, Patriarcha Zachodu, Prymas Italii, Arcybiskup Metropolita Rzymskiej Prowincji Kościelnej, Biskup Rzymu, Suwerenny Władca Państwa Wtykańskiego 1978-2005 r.Profersor zwyczajny, doktor habilitowany, urodzony 18 maja 1920 roku w Wadowicach, wyświęcony na kapłana 1 listopada 1948 roku, mianowany biskupem tytularnym Ombi 4 lipca 1958 roku, konsekrowany na biskupa 28 września 1958 roku, mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim 30 grudnia 1963 roku, otrzymał paliusz 19 października 1964 roku, mianowany kardynałem 29 maja 1967 roku, kreowany 26 czerwca 1967 roku, wybrany głową Kościoła Chrystusowego 16 października 1978 roku, uroczyście objął urząd 22 października 1978 roku. Odszedł do Domu Ojca 2 kwietnia 2005 roku w 27 roku pontyfikatu. Jest papieżem, który odbył najwięcej podróży zagranicznych oraz najwięcej osób wyniósł na ołtarze. Jego proces beatyfikacyjny był jednym z najkrótszych w historii Kościoła, rozpoczął się miesiąc po pogrzebie, a zakończył się sześć lat po śmierci (1.05.2011 r.), zaś proces kanonizacyjny zakończył się trzy lata po beatyfikacji, dziewięć lat po śmierci (27.04.2014 r.). W dniu 21.08.1977 r. ukoronował Cudowny Obraz Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy koronami Papieża Pawła VI.

.

.

.

.

gołębiowskiBp Piotr Gołębiowski

Bp PIOTR GOŁĘBIOWSKI (ur. 10.06.1902 Jedlińsk, zm. 2.11.1980 Nałęczów). Teolog i duszpasterz. Wyświęcony na kapłana w 1924 r. w Sandomierzu. Dalsze studia odbywał na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie w 1925 r. uzyskał doktorat z filozofii i w 1928 z teologii. Od 1929 r. profesor w Seminarium i do 1941 r. pełnił funkcję ojca duchownego w Sandomierzu. Na własną prośbę przeszedł do pracy duszpasterskiej w Baćkowicach (1941). Dziewiąty rektor kościoła Św. Trójcy w Radomiu (1945) i proboszcz w Koprzywnicy (1947). Od 1950 r. ponownie profesor teologii moralnej w Seminarium w Sandomierzu. W 1957 r. został biskupem sufraganem w diecezji sandomierskiej. W 1968 r. został mianowany administratorem apostolskim. Przyczynił się do ożywienia życia religijnego w diecezji. Przeprowadził koronacje łaskami słynących obrazów (1968 w Studziannie, 1974 w Wysokim Kole i w 1977 w Błotnicy). Organizował tygodnie biblijne, powołaniowe, misyjne, charytatywne, ekumeniczne i trzeźwościowe. Założył studium teologii rodziny w Szewnej k. Ostrowca Świętokrzyskiego. W 1968 r. zorganizował 1050-lecie diecezji i następnie 1000-lecie Sandomierza. Udaremnił próby rozłamu w diecezji, odzyskując kościół parafialny w Wierzbicy. Ogłosił drukiem ponad 650 kazań, artykułów i pism teologicznych. Od 1994 r. toczy się proces beatyfikacyjny biskupa Piotra, któremu od tej chwili przysługuje tytuł sługi Bożego. Uzdrowiony w Błotnicy.

Wizytacja Kaninczna Ks. Bpa Piotra Gołębioweskiego w Starej Błotnicy 1961 r.

Proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Bpa Piotra Gołębiowskiego

.

.

chrapekBp JAN CHRAPEK

Bp JAN CHRAPEK (ur. 18.07.1948 Józefin (obecnie Wola Skolankowska), zm.18.10.2001 Stare Siekluki). Biskup radomski. Powołany ze Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Studia na KUL w Lublinie i w Louvain (Belgia). Prefekt Seminarium Michaelitów w Krakowie. Rektor kościoła SS. Maria ad Rupes w Castel Sant'Elia koło Rzymu. Redaktor naczelny tygodnika Powściągliwość i praca. Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Dnia 25 III 1992 r. prekonizowany biskupem tytularnym Cataquas i sufraganem drohiczyńskim. Sakrę biskupią przyjął 6 VI 1992 r. Następnie sufragan w diecezji toruńskiej. Autor publikacji z zakresu teologii pastoralnej dotyczących środków społecznego przekazu. Zawołanie herbowe: Quis ut Deus. Przewodniczący Rady Episkopatu Polski do spraw Środków Społecznego Przekazu. Z ramienia Rady Konferencji Episkopatów Europejskich odpowiedzialny za media w Europie Środkowo-Wschodniej. Bezpośredni organizator pielgrzymek Ojca Świętego do Polski w latach 1997 i 1999. Członek Rady Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej. Od 28 VI 1999 r. biskup radomski. Ingres do katedry radomskiej miał miejsce 21 VIII 1999 r. Żarliwy działacz charytatywny. Instalował Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika (Zakon Paulinów) w sanktuarium błotnickim. Zginął w wypadku samochodowym na drodze krajowej nr 7 między Białobrzegami a Radomiem w miejscowości Stare Siekluki.

.

.

.

lorekBp Jan Kanty Lorek

Bp JAN KANTY LOREK (ur. 20.10.1886 Błażejowice pow. Gliwice - zm. 4.01.1967 Sandomierz). Należał do Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Święcenia kapłańskie otrzymał w katedrze krakowskiej 2 lipca 1911 r. Był wychowawcą młodzieży w Krakowie. Duszpasterz polskich robotników w Niemczech (1917-1918). Duszpasterz na Podlasiu i Śląsku. Proboszcz parafii św. Krzyża w Warszawie 1930). Dnia 26 IV 1936 r. mianowany biskupem tytularnym Modra i administratorem apostolskim diecezji sandomierskiej. Sakrę biskupią przyjął 7 VI 1936 r. w Warszawie. Podczas okupacji interweniował u władz niemieckich w sprawach Polaków, rozwinął działalność charytatywną i pomoc dla więźniów obozów koncentracyjnych. Prekonizowany biskupem sandomierskim 12 III 1946 r. Rządy w diecezji objął 19 maja 1946 r. Zasłużony dla rozwoju szkolnictwa chrześcijańskiego i budowy kościołów w diecezji sandomierskiej. W 1963 r. utworzył w Błotnicy sanktuarium maryjne.

Z Wikipedii Ks. Bp Jan Kanty Lorek

.

.

.

.

.

zimowskiAbp Zygmunt Zimowski

ABP ZYGMUNT ZIMOWSKI (ur. 7.04.1949 w Kupieninie - zm. 12.07.2016 w Dąbrowie Tarnowskiej) - polski biskup rzymskokatolicki, arcybiskup ad personam , wysoki urzędnik Kurii Rzymskiej, biskup diecezjalny radomski 2002-2009, od 2009 r. przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, doktor teologii dogmatycznej. Biskupem radomskim został mianowany przez Jana Pawła II w Wielki Czwartek 28 marca 2002 r. Po raz pierwszy przybył do swej nowej diecezji i przebywał w niej w dniach 10-12 kwietnia. Nawiedził wtedy między innymi Sanktuarium Matki Bożej w Błotnicy. Święceń biskupich 25 maja w katedrze radomskiej udzielił mu prefekt Kongregacji Nauki Wiary Joseph Ratzinger (późniejszy Papież Benedykt XVI). W dniu 16 stycznia 2007 r. na Jasnej Górze przyjął konfaternię Zakonu Paulinów. Ksiądz Arcybiskup przyznał wtedy, że sam pochodzi z parafii, która nosi tytuł Królowej Polski, a w kościele jest kopia Obrazu Jasnogórskiego. "Tam uczyłem się maryjności" - powiedział abp Zimowski. Uczynił także osobiste wyznanie: "Dwa miesiące temu odeszła do wieczności moja mama. I ta przynależność do konfraterni od dzisiejszego dnia wypełnia nie pustkę - bo Ona jest blisko mnie - ale tę ziemską lukę, tę ziemską więź". Abp Zimowski podkreślił, że w czasie dzisiejszej Mszy św. prosił także o to, by Matka Boża w swoim Jasnogórskim Wizerunku "od marca znów przyszła do mojej diecezji, i była Matką Pocieszenia i Matką nadziei". Hasło peregrynacji Matki Bożej w Obrazie Nawiedzenia w Diecezji Radomskiej Ksiądz Arcybiskup przyjął zawołanie Kardynała Karola Wojtyły podczas koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Błotnicy "Maryjo, bądź Matką naszych rodzin". Ksiądz Arcybiskup jest wielkim czcicielem Matki Bożej Jasnogórskiej i Błotnickiej. W dniu 14 marca 2009 r. udzielał sakry biskupiej paulinowi O. Stanisławowi Dziubie - biskupowi diecezji Umzimkulu w RPA. Pochowany w katedrze radomskiej 19.07.2016 r.

.

tomasikBp Henryk Tomasik

Bp HENRYK MARIAN TOMASIK (ur. 4.01.1946 w Łukowie) - polski biskup rzymskokatolicki, doktor nauk filozoficznych, biskup pomocniczy siedlecki w latach 1993-2009, biskup diecezjalny radomski od 2009. W dniu 15.01.2014 na Jasnej Górze przyjął konfaternię Zakonu Paulinów. W Uroczystość Odpustową Matki Kościoła 9.06.2014 r. uroczyście wprowadził relikwie Św. Jana Pawła II do Sanktuarium w Starej Błotnicy.

.

.

.

.

.

piotrBp Piotr Turzyński

Bp PIOTR TURZYŃSKI (ur. 28.09.1964 w Radomiu) - polski biskup rzymskokatolicki, doktor habilitowany nauk teologicznych, biskup pomocniczy radomski. Jego dziadkowie pochodzą ze Starego Sopotu z parafii Narodzenia NMP w Starej Błotnicy. Ksiądz Biskup będąc młodym chłopcem spędzał wakacje u dziadków i służył jako ministrant do Mszy św. w kościele parafilanym. W sobotę 17 stycznia 2015 r. papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym dicezji radomskiej. Pierwsze swoje kroski skierował do Starej Błotnicy, aby podziękować Matce Bożej Pocieszenia za to wielkie wyróżnienie i pomodlić się na grobach swoich dziadków. Uczynił to w niedzielę 18 stycznia 2015 r. celebrując Mszę św. o godz. 12.00 i wygłaszając Słowo Boże. W Uroczystość Odpustową NMP Matki Kościoła 25 maja 2015 r. odbył się ingres Księdza Biskupa do Sanktuarium Matki Bożej Błotnickiej.

.

.

.

.

.

gozdzkiBp Bernard Gozdzki

Bp BERNARD GOZDZKI (? Gózd parafia Błotnica - ok. 21.03.1725). Sufragan poznański (1722-1725). Kanonik poznański dnia 6 VII 1722 r. prekonizowany biskupem tytularnym Izauropolis i sufraganem poznańskim. Wikariusz generalny i oficjał poznański. Pochodzący z Gozdu, miejscowości leżącej w granicach ówczesnej parafii błotnickiej, Bernard Gozdzki, biskup sufragan poznański, był przed przyjęciem sakry biskupiej proboszczem błotnickim i oficjałem poznańskim.

.

.

.

.

.

.

załuski andrzejBp Andrzej Stanisław Załuski

Bp ANDRZEJ STANISŁAW ZAŁUSKI (ur. 2.12.1695 Jedlanka k. Jedlińska zm. 16.12.1758 Kielce). Biskup płocki, biskup chełmiński, administrator apostolski diecezji pomezańskiej, biskup krakowski. Studiował w Gdańsku i Rzymie. Wielki kanclerz koronny (1735). Ufundował seminarium w Pułtusku. Rządy w Krakowie objął w 1747 r. Opiekun i protektor jezuitów. Dobrodziej hospicjum polskiego św. Stanisława w Rzymie. Mecenas sztuki, w tym opiekun malarza Tadeusza Konicza. Fundator (wraz z bratem) słynnej Biblioteki Załuskich. Budowniczy kościoła w Jedlińsku. Czciciel Matki Bożej Błotnickiej.

.

.

.

.

.

.

załuski józefBp Józef Andrzej Załuski

Bp JÓZEF ANDRZEJ ZAŁUSKI (ur. 12.08.1702 Jedlanka k. Jedlińska, zm. 7.01.1774 Warszawa). Biskup kijowski, mecenas nauki i literatury, wydawca, historyk, bibliograf, członek kilku europejskich towarzystw naukowych. Kształcił się w Szczuczynie, Warszawie, Piotrkowie, Gdańsku i Paryżu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1727 r. Stronnik króla Stanisława Leszczyńskiego, z którym przebywał we Francji. Kanclerz królowej. Od 1752 r. był opatem komendatoryjnym w Wąchocku. Od 1759 r. był biskupem kijowskim. Przeciwnik króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Występował przeciw dysydentom i ingerencji Rosji w sprawy Polski, za co zesłany był do Kaługi (1767-1773). Założyciel (wraz z bratem) pierwszej polskiej biblioteki narodowej im. Załuskich. Współzałożyciel Towarzystwa Literatów. Konsekrował kościół w Jedlińsku. O tym, że został uzdrowiony w Błotnicy, świadczy brat - biskup Andrzej Stanisław.

.

.

.

.

.

skórkowskiBp Karol Syryusz Skórkowski

Bp KAROL SARYUSZ SKÓRKOWSKI (ur. 2.11.1768 Jankowice, zm. 25.01.1851 Opawa). W 1787 r. wstąpił do Seminarium Misjonarzy w Krakowie. W 1790 r. przeniósł się do Seminarium Misjonarzy w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1792 r. W 1794 r. został wybrany na komisarza cywilno-duchownego w Komisji Porządkowej na powiat radomski. Był proboszczem w Błotnicy. W 1795 r. mianowany kanonikiem kapituły krakowskiej. Od 1811 r. poseł Sejmu Księstwa Warszawskiego. Od 1812 r. prałat i kustosz kapituły krakowskiej. Członek Rady Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego. W 1816 r. zrezygnował z parafii w Błotnicy. W 1817 r. został doktorem praw na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dnia 27 VII 1829 r, prekonizowany biskupem krakowskim. Sakrę biskupią przyjął 24 I 1830 r. w Warszawie. Entuzjastycznie poparł wybuch Powstania Listopadowego. W 1831 r. władze carskie nałożyły areszt domowy na bpa Karola. Za poparcie Powstania Listopadowego dnia 30 V 1835 r. został usunięty przez władze rosyjskie z Krakowa. Do śmierci rezydował w Opawie, w kościele Franciszkanów, pod nadzorem policji. Po śmierci rodzina sprowadziła serce biskupa Karola do kościoła klasztornego w Wielkiej Woli, do grobu jego rodziców. Myślano wówczas o wszczęciu procesu beatyfikacyjnego. Dnia 7 X 1913 r. prochy biskupa Skórkowskiego zostały przeniesione do katedry wawelskiej.

.

.

jakubKs. Jakub

KS. JAKUB (?). Proboszcz parafii (1403-1428).

.

.

.

.

.

.

siemiradzkiKs. Ludwik Siemiradzki

KS. LUDWIK SIEMIRADZKI - W 1728 r. występuje w aktach ks. Ludwik Siemiradzki, prepozyt błotnicki i kanonik katedry krakowskiej, pochodzący z pobliskiego Siemiradza.

.

.

.

.

.

.

skórkowskiKs. Sebastian Saryusz Skórkowski

KS. SEBASTIAN SARYUSZ SKÓRKOWSKI - Drewniany kościół w Błotnicy istniał jeszcze w 1759 r, w czasie rozpoczęcia prac przy budowie obecnej świątyni, której budowniczym był Józef Krępski, architekt ze Śląska. Blaszany dach na świątyni wykonał Antoni Leystel, zapewne też ze Śląska. Inicjatorem barokowej świątyni był ks. Sebastian Saryusz Skórkowski, który majątek odziedziczony po rodzicach przeznaczył na ten cel. Ks. Sebastian był kanonikiem katedry liwskiej, scholastykiem i prepozytem białaczowskim, oficjałem sądu foralnego w Skrzynnie oraz prepozytem (proboszczem) w Błotnicy i kuratorem parafii w Jankowicach, w których zmarł w wieku 63 lat. Został przewieziony i pochowany przy pilastrze prezbiterium świątyni błotnickiej w dniu 14 stycznia 1782 r. Pierwsza faza budowy świątyni trwała 23 lata, czyli do chwili śmierci ks. Sebastiana. W tym czasie postawiono mury i wieże frontowe do wysokości korony, które nakryto modrzewiową więźbą i gontem.

.

.

.

.

jakubowskiKs. Teofil Jakubowski

KS. TEOFIL JAKUBOWSKI - Przez 70 lat trwała przerwa w budowie. Dopiero w 1852 r. prace nad rozbudową i neobarokizacją świątyni podjął ks. Teofil Jakubowski. Do czasu konsekracji kościoła dokonanej przez biskupa Józefa Michała Juszyńskiego w 1868 r., kościół pokryto sklepieniami i gzymsami oraz założono dachy z blachy żelaznej, wybudowano chór muzyczny i ukończono budowę wieży południowej. Prace te były prowadzone według projektów architekta Antoniego Kaspra Wąsowskiego (1818-1897) z Radomia, budowniczego guberni radomskiej. Dalsze zabiegi porządkujące wnętrze świątyni zostały przerwane w 1888 r. śmiercią ks. Teofila Jakubowskiego. Pochowany na cmentarzu w Starej Błotnicy.

.

.

.

.

dąbrowskiKs. Jan Dąbrowski

KS. JAN DĄBROWSKI - (ur. 1848, zm. 24.06.1917) Kanonik Kolegiaty Opatowskiej, proboszcz parafii błotnickiej. Pochowany pod prezbiterium kościoła w Starej Błotnicy.

.

.

.

.

.

.

machnickiKs. Adolf Machnicki

KS. ADOLF MACHNICKI - Na lata 1888-1913 przypada trzecia faza budowy kościoła, która polegała na ukończeniu północnej wieży świątyni i na nadaniu ostatecznego kształtu bryle kościoła oraz na kunsztownym wystroju i wyposażeniu wnętrza. Prace te poprowadził ks. Adolf Machnicki.

.

.

.

.

.

.

.

paszkiewiczO. Marian Paszkiewicz (Ks. Stanisław Paszkiewicz)

O. MARIAN PASZKIEWICZ (KS. STANISŁAW PASZKIEWICZ) - (ur. 15.07.1877 r. w Szczuczynie w dicezji sejnenskiej na Litwie, zm. 15.06.1942 r. na Jasnej Górze w Częstochowie, pochowany w krypcie w kaplicy Cudownego Obrazu). Pochodził z rodziny wielodzietnej (5 braci i 7 sióstr). Uczył się w domu prywatnie, potem w Kielcach i w Łodzi. W 1895 r. wstapił do Wyższego Seminarium w Sandomierzu i 21.03.1901 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Po święceniach został mianowny wikariuszem w Starej Błotnicy, gdzie posługiwał 12 lat. Jego staraniem została umeblowana zakrystia, została położona posadzka (terakota) w kościele, zainstalowano ławki i pomalowano kościół, urządził skwer między plebanią i ulicą z figurą Matki Bożej Niepokalanie Poczętej pośrodku z okazji 50-lecia ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP (sprzedał swój rodzinny majątek i przeznaczył na tę figurę), obsadził skwer świerkami, głogami i jesionami. Miał wybitnyi niezwykle dodatni wpływ na bieg życia parafii. Mieszkał w starej organistówce w jednym pokoiku. Po śmierci proboszcza Ks. Adolfa Machnickiego wstąpił do Zakonu Paulinów. Habit pauliński przywdział 2.02.1914 r., pierwszą profesję złożył 1.05.1915 r. , a śluby wieczyste 13.07.1918 r. Do listopada 1921 r. posługiwał na Jasnej Górze. W latach 1921-1924 był przeorem w Krakowie na Skałce. W 1924 r. został mianowany ekonomem w Leśnej Podlaskiej. Na Jasną Górę powrócił w 1927 r. Został mianowany bibliotekarzem jasnogórskim i moderatorem czterech Sodalicji Mariańskich i dyrektorem braci. Na kapitule gebneralnej 16.10.1930 r. został wybrany definitorem generalnym, a po Generale O. Piusem Przeździeckim przejął urząd dyrektora Papieskiego Dzieła Rozkrzewienia Wiary. W 1937 r. został radnym klasztoru jasnogórskiego. W 1940 r. został mianowny przeorem klasztoru w Leśniowie. Na Jasną Górę wrócił 4.08.1941 r. O. Marian Paszkiewicz zmarł na Jasnej Górze 15.06.1942 r. i został pochowany w krypcie pod kaplicą Matki Bożej.

.

piątkowskiKs. Józef Piątkowski

KS. JÓZEF PIĄTKOWSKI - proboszcz w parafii Błotnica od 20.04.1917 r. do 23.08.1939 r.

.

.

.

.

.

.

.

głąbińskiKs. Stanisław Głąbiński

KS. STANISŁAW GŁĄBIŃSKI (ur. ............., zm. ...................). Proboszcz parafii (1.09.1940-6.09.1965). W czasie II wojny światowej wiele osób zawdzięczało uratowanie życia wstawiennictwu Matki Bożej Pocieszenia z Błotnicy. Niezwykłe wprost było ocalenie kościoła, który w 1941 roku władze hitlerowskie postanowiły zniszczyć, aby na tym terenie urządzić wojskowy poligon. Zarządzono ewakuację, również i wsi. Ks. proboszcz dr Stanisław Głąbiński podjął natychmiast starania o ocalenie zabytkowego miejsca pielgrzymkowego. Prośby księdza u miejscowych władz administracyjnych i wojskowych nie dały rezultatu. Również petycje do Orts-Komendy w Radomiu nie przyniosły pomyślnych wyników. Mimo tego ks. proboszcz podjął jeszcze jedną próbę wysyłając list z podaniem do Gubernatora w Krakowie. Tymczasem w całej parafii zanoszono nieustanne modły o ocalenie i ślubowano votum dla Matki Bożej Błotnickiej w postaci monstrancji z napisem: "Przywróć nam Panie nasze siedziby. Matko Błotnicka, wesprzyj tę prośbę. Wysiedleni z parafii Błotnica, 1941 rok". Właśnie tym modlitwom zawdzięcza kościół przetrwanie - był to pierwszy przypadek na terenie Polski; odwołania decyzji zniszczenia "Domu Modlitwy". W czerwcu 1944 roku miało miejsce ocalenie życia 30 polskich zakładników, w tym jednego księdza, za zabitego przez partyzantów Huberta. Całonocna modlitwa przed wsławionym obrazem - zdaniem skazanych - miała zmienić decyzję władz okupacyjnych i przywróciła im wolność. W dniu 11.11.2016 r. na mocy uchwały Rady Gminy Stara Błotnica i staraniem Wójta Marcina Kozdracha uroczyście została nadana nazwa i poświęcone przez Proboszcza O. Andrzeja Kustera rondo przed kościołem imieniem "Ks. Stanisława Głąbińskiego".

.

.

mąkosaKs. Kan. Antoni Mąkosa

KS. KAN ANTONI MĄKOSA (ur. ............., zm. 15.05.1999, pochowany w Skaryszew). Proboszcz parafii (1965-1976).

.

.

.

.

.

.

gałanKs. Kan. Józef Gałan

KS. KAN JÓZEF GAŁAN (ur. ............., zm. 21.06.2002, pochowany w Cecylówka). Proboszcz parafii (1976-1987).

.

.

.

.

.

.

szeflińskiKs. Kan. Sylwester Szefliński

KS. KAN SYLWESTER SZEFLIŃSKI (ur. ............. w ). Proboszcz parafii (1987-2000).

.

.

.

.

.

.

poteralskiO. Jan Poteralski OSPPE

O. JAN POTERALSKI (ur. 14.051965 w Radomsku ). Proboszcz parafii (2000-2003, 2005-2011). Święcenia kapłańskie 13 czerwca 1992 r.

.

.

.

.

.

.

pytelO. Marian Pytel OSPPE

O. MARIAN PYTEL (ur. ). Proboszcz parafii (2003-2005). Święcenia kapłańskie

.

.

.

.

.

.

kusterO. Andrzej Kuster OSPPE

O. ANDRZEJ KUSTER - Proboszcz Parafii, Kustosz Sanktuarium, Przeor Klasztoru. Urodzony 14.11.1957 r. w Opalenicy. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w ZSZ i Technium Budowalnym. W sierpniu 1977 r. wstąpił do Zakonu Paulinów i rozpoczął nowicjat w Leśniowie. Po złożeniu pierwszej profesji zakonnej rozpoczął studia filozoficzno - teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie na Skałce. Świecenia diakonatu przyjął z rak Kardynała Franciszka Macharskiego na Wawelu w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 23.VI.1984 roku z rąk ks. bpa Tadeusza Szwagrzyka na Jasnej Górze w Częstochowie. Po świeceniach kapłańskich posługiwał w następujących klasztorach i parafiach: 21.071984 r.- Parafia i Sanktuarium w Leśnej Podlaskiej: duszpasterz i katecheta; 01.07.1985 r. - Bachledówka (Czerwienne): duszpasterz, katecheta, budowniczy kościoła; 27.07.1987 r. - WSD w Krakowie na Skałce: administrator, generalny remont kuchni klasztornej i zaplecza gospodarczego, odzyskanie i remont Juwenatu z przeznaczeniem na budynek seminaryjny; 20.09.1992 r. - Jasna Góra: spowiednik, posługa pielgrzymom; 04.11.1996 r. - Parafia i Sanktuarium w Leśnej Podlaskiej: duszpasterz; 29.08.1997 r. - Parafia w Wielgomłynach: duszpasterz; 06.07.1998 r. - Parafia w Wieruszowie: duszpasterz; 01.08.1999 r. - Parafia w Oporowie: duszpasterz; 01.07.2000 r. - Parafia św. Barbary w Częstochowie: proboszcz, przeor klasztoru, wicedziekan, kustosz Sanktuarium Zranionej Jasnogórskiej Ikony, całkowity remont kościoła i klasztoru; 01.07.2009 r. - Żarki-Letnisko: dyrektor do środków unijnych i prac remontowych przy parafii św. Barbary w Częstochowie; 26.06.2011 r. do 24.06.2017 r. - Parafia i Sanktuarium w Starej Błotnicy: proboszcz, przeor klasztoru, kustosz sanktuarium, remont kościoła, budowa klasztoru, odnowienie otoczenia kościoła i klasztoru 25.06.2017 r. - Jasna Góra: spowiednik, posługa pielgrzymom.

.

.

.

.

.

.