Witaj na stronie parafii
w Starej Błotnicy

    Historia
      Kościół
      Wnętrze kościoła
    Obraz
    Parafia
    Zakon Paulinów
    Duszpasterze
    Kapłani w historii parafii
    Powołania z parafii
    Grupy duszpasterskie
    Wydarzenia w parafii
    Pielgrzymki w Sanktuarium
    Cmentarz
    Informacje
    Ogłoszenia duszpasterskie
    Intencje mszalne
    Dziękczynienie za św. Jana Pawła
    Zdjęcia
    Pieśń
    Pierwsze Soboty Miesišca
    Prośby i podziękowania
    Homilia 21.VIII.1977 r.
    Fundacje dla Sanktuarium
    Kontakt

 
 Linki:
    Film o Sanktuarium
    Metryki parafialne
      Księgi w parafii
      Szukajwarchiwach.pl
      Familysearch.org
    Paulini
    Jasna Góra
    Powołanie do Paulinów
    Paulini o powołaniu
    Czytania
    Diecezja Radomska
    Święty Jan Paweł II
    SP im. Jana Pawła II
    Strona Gminy Stara Błotnica

 

S a n k t u a r i u m
M a t k i   B o ż e j   P o c i e s z e n i a
w   S t a r e j   B ł o t n i c y

KSIĘGI METRYKALNE PARAFII STARA BŁOTNICA

    Księgi metrykalne parafii Stara Błotnica znajdują się w Archiwum Państwowym w Radomiu (dostępne w internecie) i w kancelarii parafii Stara Błotnica. Księgi metrykalne najnowsze (do 100 lat) podlegają ochronie danych osobowych, stąd jest utrudniony dostęp do tych danych dla osób trzecich. Parafia jest otwarta i w miarę możliwości chętnie pomoże poszukiwaczom drzewa genealogicznego swojej rodziny w odszukiwaniu swoich przodków. Na bieżąco są prowadzone prace wpisywania ksiąg metrykalnych do programu komputerowego "Parafia Ewid", co ułatwi odszukiwanie osób należących do parafii Stara Błotnica.

    Księgi metrykalne parafii Stara Błotnica spisane są w języku polskim, a część w języku rosyjskim. Osoby, które podjęły trud tłumaczenia metryk z języka rosyjskiego prosimy o udostępnienie swojej pracy kancelarii parafialnej, abyśmy mogli łatwiej przepisywać metryki na program komputerowy i udostępniać je zainteresowanym.

Księgi metrykalne

  1.Księgi w kancelarii parafii Stara Błotnica - wykaz

   2.Państwowe Archiwum w Radomiu - skany

   3.Familysearch.org - skany