Witaj na stronie parafii
w Starej Błotnicy

    Historia
      Kościół
      Wnętrze kościoła
    Obraz
    Parafia
    Zakon Paulinów
    Duszpasterze
    Kapłani w historii parafii
    Powołania z parafii
    Grupy duszpasterskie
    Wydarzenia w parafii
    Pielgrzymki w Sanktuarium
    Cmentarz
    Informacje
    Ogłoszenia duszpasterskie
    Intencje mszalne
    Dziękczynienie za św. Jana Pawła
    Zdjęcia
    Pieśń
    Pierwsze Soboty Miesišca
    Prośby i podziękowania
    Homilia 21.VIII.1977 r.
    Fundacje dla Sanktuarium
    Kontakt

 
 Linki:
    Film o Sanktuarium
    Metryki parafialne
      Księgi w parafii
      Szukajwarchiwach.pl
      Familysearch.org
    Paulini
    Jasna Góra
    Powołanie do Paulinów
    Paulini o powołaniu
    Czytania
    Diecezja Radomska
    Święty Jan Paweł II
    SP im. Jana Pawła II
    Strona Gminy Stara Błotnica

 

S a n k t u a r i u m
M a t k i   B o ż e j   P o c i e s z e n i a
w   S t a r e j   B ł o t n i c y

 

PARAFIA NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W STAREJ BŁOTNICY

    Rys historyczny: Najstarsza wzmianka o Błotnicy pochodzi z 1237 r., kiedy to w dokumen­cie księcia mazowieckiego Bolesława Konradowica wymieniony jest rycerz Bogusz z Błotnicy. Parafia powstała na pewno przed 1403 r. Niektórzy sugerują nawet, że mogła istnieć już w drugiej połowie XIV w. Z tego bowiem okresu pochodził pierwotny kościół drewniany pw. św. Piotra Apostoła, fundacji Błotnickich herbu Doliwa. Obecny murowany kościół rozpoczęto budować w 1759 r. staraniem ks. Sebastiana Skórkowskiego, proboszcza Jankowic i Błotnicy. Pierwszy etap zakończył się z chwilą śmierci proboszcza w 1781 r. Prace wznowiono dopiero w 1852 r. stara­niem ks. Teofila Jakubowskiego. Projekt restauracji i przebudowy kościoła przygotował w latach 1850-1852 arch. Antoni Kacper Wąsowski z Radomia. W 1868 r. bp Michał Józef Juszyński kon­sekrował kościół i nadał mu nowy tytuł Narodzenia NMP. Od końca XIX w. do 1913 r. staraniem ks. Adolfa Machnickiego budowano północną wieżę i kończono wnętrze. Kościół jest oriento­wany, w stylu późnego baroku, trójnawowy, sześcioprzęsłowy, typu bazylikowego. Świątynia po­siada dwie wieże na planie kwadratu. Wewnątrz ma szerokie filary z pilastrami, w zwieńczeniach pilastrów znajdują się ciekawe elementy dekoracyjne. Sklepienia kolebkowe schodzące do okien, które są wysoko ponad dachem naw bocznych. W całym kościele znajduje się gzyms, a dach pokryty jest blachą. Polichromia wykonana została przez art. malarza Kazimierza Alchimowicza w latach 1909-1910. W głównym ołtarzu znajduje się namalowany na desce obraz Matki Bożej Pocieszenia. Jest to wizerunek typu bizantyjskiej Hodegetrii, odmiana nazywana Peribleptos, po­wstały w kręgu szkoły włoskiej. Nie jest pewna data jego powstania. Niektórzy badacze sugerują, że powstał już pod koniec XIV w. Najbardziej prawdopodobna jest jednak druga połowa XVI w. Na pewno od XVII w. istnieją niezbite dowody na kult obrazu. Czczony jest do dziś pod tytułami Matka Boska Błotnicka, Pani i Królowa Ziemi Radomskiej, Matka Boża Pocieszenia. W 1868 r. nałożono na obraz srebrne sukienki, a bp Józef Michał Juszyński nakazał przenieść obraz z bocz­nej kaplicy do nawy głównej, gdyż napływ pątników wskazywał na żywy kult. Bp Jan Kanty Lo­rek ogłosił 25 lutego 1963 r. kościół w Błotnicy sanktuarium maryjnym diecezji sandomierskiej. Dzięki staraniom bp. Piotra Gołębiowskiego papież Paweł VI zezwolił na koronację obrazu. W la­tach siedemdziesiątych XX w. prowadzono prace restauracyjne pod kierunkiem prof. Karola Dą­browskiego z Warszawy, w wyniku których odkryto dawną warstwę z nieco innym wizerunkiem Matki Bożej. 21 sierpnia 1977 r. dokonała się uroczysta koronacja wizerunku Ma­ryi. Głównym koronatorem - w zastępstwie chorego prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego - był kard. Karol Wojtyła. Obraz w Błotnicy był ostatnim koronowanym przez krakowskiego kardynała przed jego wyborem na Stolicę Piotrową. W dniu 8 września 2000 r. do Starej Błotnicy przybyli Ojcowie Paulini. Zakonnikom z Jasnej Góry Ks. Bp Jan Chrapek powierzył posługę w parafii i w Sanktuarium. W dniu 9 czerwca 2014 r. w Uroczystość Matki Kościoła Ks. Bp Henryk Tomasik uroczyście wprowadził relikwie św. Jana Pawła II do błotnickiego sanktuarium. Staraniem O. Andrzeja Kustera, proboszcza parafii, kustosza sanktuarium i przeora klasztoru dokonano renowacji kościoła i odnowy otoczenia świątyni. Rozpoczęto także budowę klasztoru paulinów z fundacji Zarządu Generalnego Zakonu Paulinów.;  
     Do parafii należą wioski i przysiółki: Stara Błotnica, Chruściechów, Czyżówka, Dębowica, Jakubów, Stary Kadłub, Wólka Kadłubska (Rogolin numery 81-85), Stary Kiełbów, Kobylnik, Mokrosęk, Stary Osów, Wólka Pierzchnieńska, Ryki, Siemiradz, Stary Sopot, Kadłubska Wola.