Witaj na stronie parafii
w Starej Błotnicy

    Historia
      Kościół
      Wnętrze kościoła
    Obraz
    Parafia
    Zakon Paulinów
    Duszpasterze
    Kapłani w historii parafii
    Powołania z parafii
    Grupy duszpasterskie
    Wydarzenia w parafii
    Pielgrzymki w Sanktuarium
    Cmentarz
    Informacje
    Ogłoszenia duszpasterskie
    Intencje mszalne
    Dziękczynienie za św. Jana Pawła
    Zdjęcia
    Pieśń
    Pierwsze Soboty Miesišca
    Prośby i podziękowania
    Homilia 21.VIII.1977 r.
    Fundacje dla Sanktuarium
    Kontakt

 
 Linki:
    Film o Sanktuarium
    Metryki parafialne
      Księgi w parafii
      Szukajwarchiwach.pl
      Familysearch.org
    Paulini
    Jasna Góra
    Powołanie do Paulinów
    Paulini o powołaniu
    Czytania
    Diecezja Radomska
    Święty Jan Paweł II
    SP im. Jana Pawła II
    Strona Gminy Stara Błotnica

 

S a n k t u a r i u m
M a t k i   B o ż e j   P o c i e s z e n i a
w   S t a r e j   B ł o t n i c y

 

PIEŚŃ NA ODSŁONIĘCIE CUDOWNEGO OBRAZU ---> kliknij nuty nuty

O Maryjo witam Cię, o Maryjo kocham Cię,
O Maryjo pobłogosław wszystkie dzieci swe. (3x)

lub

O Maryjo witam Cię, o Maryjo kocham Cię,
O Maryjo proszę Cię, błogosław dzieci swe. (3x)

PIEŚNI NA ODSŁONIĘCIE I ZASŁONIĘCIE CUDOWNEGO OBRAZU

1. O Błotnicka Matko nasza ---> kliknij nuty nuty

Odsłonięcie Cudownego Obrazu

1.O Błotnicka Matko nasza,
Garnie się do Ciebie lud.
A Twa dobroć łaski sprasza
Na codzienny życia trud.
Niech Twa miłość nas otoczy,
Ciesz, uzdrawiaj, króluj nam.
Patrząc w Twoje słodkie oczy,
Pewnie dojdziesz niebios bram.

Ref.
Więc pośród nas, bądź w każdy czas,
Dodawaj sił wśród życia dróg,
Pocieszaj, rządź, serc Panią bądź,
I Matką też, bo tak chciał Bóg.

Zasłonięcie Cudownego Obrazu

2.Już nam obraz Twój przesłania
Wierny Czciciel oczu Twych,
Ale przecież nikt nie wzbrania
Trwać przy Matce w chwilach złych.
Jesteś Matką Pocieszenia,
Więc upraszaj pociech zdrój.
Smutek w radość nam odmieniaj,
By był lżejszy życia znój.

Ref.
Więc pośród nas, bądź w każdy czas,
Dodawaj sił wśród życia dróg,
Pocieszaj, rządź, serc Panią bądź,
I Matką też, bo tak chciał Bóg.


2. Witaj Błotnicka ---> kliknij nuty nuty

Odsłonięcie Cudownego Obrazu

Witaj Błotnicka Matko jedyna
Pokój Ojczyźnie uproś u Syna
Witaj nam, Witaj Niepokalana
Witaj Maryjo Matko kochana.

Zasłonięcie Cudownego Obrazu

Żegnaj Błotnicka Matko jedyna
Pokój Ojczyźnie uproś u Syna
Żegnaj nam, Żegnaj Niepokalana
Żegnaj Maryjo Matko kochana.

3. Matko Błotnicka ---> kliknij nuty nuty

Odsłonięcie Cudownego Obrazu

1. Matko Błotnicka do Ciebie biegniemy,
Szukać pociechy bo we łzach toniemy.
Ref. Zlituj się, zlituj nad sierotami
O Matko nasza opiekuj się nami.

2. Przed Twym Obrazem padniem na kolana,
Błagamy Ciebie, Matko ukochana.
Ref. Zlituj się, zlituj nad sierotami
O Matko nasza opiekuj się nami.

4. Maryjo przed Twym Obrazem ---> kliknij nuty nuty

Zasłonięcie Cudownego Obrazu

1. Maryjo przed Twym Obrazem,
może już ostatnim razem,
Może Cię już nie zobaczę,
Pozwól niech się dziś wypłaczę.

2. Czy mi nie dasz, o com prosił,
Chcesz, bym smutek stąd wynosił ?
Matko, czyż mam w mej potrzebie
Bez pomocy wyjść od Ciebie ?

3. Już Cię żegnam, Matko Boska,
Niech ustąpi wszelka troska,
Bo, gdy będę kochał Ciebie,
Ujrzę Cię po śmierci w niebie.

5. Nadziejo nas utrapionych ---> kliknij nuty nuty

Odsłonięcie i zasłonięcie Cudownego Obrazu

Nadziejo nas utrapionych,
Nieszczęściem uciemiężonych.
Tyś Matką w Błotnickim Obrazie
Ratuj nas w ciężkim razie.

Ref.
Witaj, witaj, witaj Maryjo.
(lub)
Żegnaj, żegnaj, żegnaj Maryjo.


6. Żegnaj ---> kliknij nuty nuty

Zasłonięcie Cudownego Obrazu

1. Żegnaj, żegnaj Najświętsza Panno,
Żegnaj, żegnaj Gwiazdo Zaranna,
Żegnaj, żegnaj Niepokalana,
Żegnaj, żegnaj Matko kochana.

2. Żegnaj, żegnaj Matko Jedyna,
Uproś nam łaskę u Swego Syna,
Żegnaj, żegnaj Niepokalana,
Żegnaj, żegnaj Matko kochana.PIEŚNI DO MATKI BOŻEJ POCIESZENIAMatko Błotnicka, Można Królowo ---> kliknij nuty nuty

1. Matko Błotnicka, Można Królowo,
Ty co pielgrzymi nagradzasz trud.
Wstaw się za nami Nieba Ozdobo,
O miłość Ojca, prosi cię lud.

Ref.
Gwiazdo Przewodnia cierpiącego ludu,
Nasz drogowskazie do niebios bram.
Twoja to miłość, Matko Pocieszenia,
Drogę do Ojca wskazuje nam.

2. Wstawiaj się Matko u Ojca w Niebie,
Niech błogosławi nam w każdy czas.
Niech będzie Panem naszego życia,
O Ty na zawsze Króluj wśród nas.

Ref.
Gwiazdo Przewodnia cierpiącego ludu,
Nasz drogowskazie do niebios bram.
Twoja to miłość, Matko Pocieszenia,
Drogę do Ojca wskazuje nam.

3. Pani Królowo, nieba i ziemi,
Ty pośredniczko rozlicznych łask.
Tyś jest Ozdobą naszej świątyni,
Co Wiarę ojców umacnia w nas.

Ref.
Ref. Gwiazdo Przewodnia cierpiącego ludu,
Nasz drogowskazie do niebios bram.
Twoja to miłość, Matko Pocieszenia,
Drogę do Ojca wskazuje nam.

4. Matko Błotnicka, można Królowo,
Która pocieszasz wierny Ci lud.
Wspieraj w nadziei nieba Ozdobo,
Tu zgromadzonych pielgrzymów trud.

Ref.
Ref. Gwiazdo Przewodnia cierpiącego ludu,
Nasz drogowskazie do niebios bram.
Twoja to miłość, Matko Pocieszenia,
Drogę do Ojca wskazuje nam.

5. Błogosław Matko tych wiernych Twoich,
Którzy miłości Twej uczą nas.
Co choć zajęci sprawami swymi,
Wciąż dla bliźniego znajdują czas.

Ref.
Ref. Gwiazdo Przewodnia cierpiącego ludu,
Nasz drogowskazie do niebios bram.
Twoja to miłość, Matko Pocieszenia,
Drogę do Ojca wskazuje nam.

6. Błogosław także Majowa Jutrzenko,
Ojczyzny żyzne pola i las.
Miłością Twoją wręcz niepojętą,
Otocz opieką każdego z nas.

Ref.
Ref. Gwiazdo Przewodnia cierpiącego ludu,
Nasz drogowskazie do niebios bram.
Twoja to miłość, Matko Pocieszenia,
Drogę do Ojca wskazuje nam.


Matko Pocieszenia ---> kliknij nuty nuty

1. Matko Pocieszenia, nieba, ziemi Pani
Tobie my grzesznicy serca niesiem w dani.
I w opiekę się oddajem, starych Ojców obyczajem,
Hołd Ci niesiem uwielbienia,
Święta Matko Pocieszenia, nie opuszczaj nas.

2.Matko Pocieszenia, szczerą daj nam skruchę,
Uproś nam u Syna łaskę i otuchę
Ucz nas szukać Bożej woli, w każdej sprawie,
W każdej doli, i na straży stój sumienia,
Święta Matko Pocieszenia, nie opuszczaj nas.

3.Matko Pocieszenia, życia strzeż i zdrowia
Od powietrza, wojny, ognia i przednowia
O, przeżegnaj jak kraj długi, nasze prace, nasze pługi,
Strzeż naszego domu mienia
Święta Matko Pocieszenia, nie opuszczaj nas.

4.Matko Pocieszenia, wejdź w rodziny nasze,
Święty pokój Boży w każde wnieś poddasze,
Wiarę ojców, miłość matek i niewinność ratuj dziatek
Wśród zepsucia i zgorszenia,
Święta Matko Pocieszenia, nie opuszczaj nas.

5.Matko Pocieszenia, niby żywe łany,
Do Twych stóp się chylą wszystkie nasze stany,
Złącz miłością domy, chaty, wsie i miasta i warsztaty
Usuń waśnie, rozdwojenia,
Święta Matko Pocieszenia, nie opuszczaj nas.