Witaj na stronie parafii
w Starej Błotnicy

    Historia
      Kościół
      Wnętrze kościoła
    Obraz
    Parafia
    Zakon Paulinów
    Duszpasterze
    Kapłani w historii parafii
    Powołania z parafii
    Grupy duszpasterskie
    Wydarzenia w parafii
    Pielgrzymki w Sanktuarium
    Cmentarz
    Informacje
    Ogłoszenia duszpasterskie
    Intencje mszalne
    Dziękczynienie za św. Jana Pawła
    Zdjęcia
    Pieśń
    Pierwsze Soboty Miesišca
    Prośby i podziękowania
    Homilia 21.VIII.1977 r.
    Fundacje dla Sanktuarium
    Kontakt

 
 Linki:
    Film o Sanktuarium
    Metryki parafialne
      Księgi w parafii
      Szukajwarchiwach.pl
      Familysearch.org
    Paulini
    Jasna Góra
    Powołanie do Paulinów
    Paulini o powołaniu
    Czytania
    Diecezja Radomska
    Święty Jan Paweł II
    SP im. Jana Pawła II
    Strona Gminy Stara Błotnica

 

S a n k t u a r i u m
M a t k i   B o ż e j   P o c i e s z e n i a
w   S t a r e j   B ł o t n i c y

 

RODACY - kapłani, zakonnicy, siostry zakonne z parafii Stara Błotnica

jan jarosińskiKs. Jan Jarosiński

KS. JAN JAROSIŃSKI urodził się dnia 13.10.1901 r. w miejscowości Błotnica, parafia Stara Błotnica (nr aktu 173/1901). Rodzice jego to Stanisław i Anna z domu Opałka. Wstąpił do Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Na kapłana został wyświęcony w 1928 r. Mszę św. prymicyjną odprawił w Błotnicy 28.05.1928 r. Podczas II Wojny Światowej posługiwał w parafii Głowaczów. W latach 50-tych posługiwał w parafii Ruszków koło Nowej Słupii w woj. Świętokrzyskim. W latach 1956-1978 posługiwał jako proboszcz w parafii Kuczki, gmina Gózd koło Radomia. Po Uroczystości 50-lecia kapłanstwa odszedł na emeryturę do domu księży emerytów w Kunicach koło Końskich. Zmarł 28.06.1980 r. w szpitalu w Końskich. Pochowany jest na cmentarzu parafialnym w Starej Błotnicy.

metryka chrztu zobacz

obrazek prymicyjny zobacz

pamiątka 50-lecia kapłaństwa zobacz

.

.

.

zofia ostatekS. Zofia Ostatek

S. ZOFIA OSTATEK urodziła się dnia 17.06.1912 r. w miejscowości Sopot, parafia Stara Błotnica. Zmarła 11.02.1996 r. w Konstancin Jeziorna.

.

.

.

.

.

.

albert ostatekO. Albert Ostatek

O. ALBERT OSTATEK urodził się dnia 8.03.1917 r. w miejscowości Sopot, parafia Stara Błotnica. O. Albert Ostatek przeżył 87 lat. Na chrzcie nadano mu imię Piotr i wpisany został do ksiąg metrykalnych w parafii Błotnica, w ówczesnej diecezji sandomierskiej (obecnie radomska). Był czwartym synem wśród dziesięciorga rodzeństwa. W Zakonie Paulinów pierwszą profesję zakonną złożył 7 sierpnia 1937 roku, a śluby wieczyste w dniu 7 lipca 1944 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1945 roku z rąk pierwszego biskupa diecezji częstochowskiej Teodora Kubiny. O. Albert posługiwał najpierw pielgrzymom na Jasnej Górze, następnie był proboszczem i przeorem w Leśnej Podlaskiej. Do Amerykańskiej Częstochowy przybył w latach siedemdziesiątych XX w. Pracował na ziemi amerykańskiej przez minione lata z niezwykłym poświęceniem kapłana i zakonnika, czym zdobył sobie szacunek wielu ludzi - młodzieży jak i dorosłych. Był wspaniałym ojcem duchownym. Zaangażowany był w działalność patriotyczno-narodową wśród Polonii. Ze szczególnym poświęceniem opiekował się duszpasterstwem polonijnym harcerzy. Jedną z największych jego zasług było cierpliwe i wytrwałe zorganizowanie pierwszej księgarnii przy polskim sanktuarium w Doylestown. O. Ostatek był bibliofilem - zawsze służył innym swoją poradą na temat dobrej literatury polskiej i amerykańskiej. Przez propagowanie czytelnictwa w języku polskim szerzył kulturę polską wśród Polonii. Budował swoim osobistym przykładem rozmodlenia i wielkiego zawierzenia Matce Bożej Jasnogórskiej. Zmarł 11 listopada 2004 r. o godzinie 15.45 w swojej celi klasztornej w Doylestown, w stanie Pensylwania. Trumna ze zwłokami śp. o. Alberta Ostatka po wystawieniu najpierw w kaplicy klasztornej, a następnie w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, spoczęła w poniedziałek 15 listopada o godzinie 10.00 rano na cmentarzu w Doylestown w Amerykańskiej Częstochowie w sekcji kapłańskiej.

.

.

aneta szymanskaS. Aneta Maria Szymańska

S. ANETA MARIA SZYMAŃSKA od Wniebowzięcia NMP urodziła się 9 września 1936 r. w Dębowicy, w dawnym powiecie radomskim, w parafii Błotnica. Ojciec Stanisław i matka Janina z Milczarskich posiadali własne gospodarstwo rolne, wychowali troje dzieci - syna i dwie córki, z nich Maria była najstarsza. Atmosfera w rodzinie była bardzo religijna, nie opuszczano nigdy niedzielnej Eucharystii, korzystano często z sakramentów św. i praktykowano Pierwsze Piątki Miesiąca. Po latach we wspomnieniach s. Anety czytamy: "Najlepszy przykład modlitwy zostawiła mi moja mama. Po całodziennej pracy w polu szła codziennie na nabożeństwo różańcowe, które odprawiało się w kościele oddalonym od domu 2 km., oczywiście biorąc mnie ze sobą. A w czasie adwentu wstawała bardzo wcześnie, by uczestniczyć we Mszy Świętej roratniej o godz. 5 rano." Maria ukończyła szkołę średnią w Radomiu, uczęszczając do Liceum Ogólnokształcącego. Tam również poznała s. Martę Reginą Bartnik, niepokalankę. Kontakt z nią pomógł Marii podjąć decyzję o wstąpieniu do Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej, co nastąpiło w dniu 15 sierpnia 1954 r. Rozpoczynając nowicjat w Nowym Mieście nad Pilicą otrzymała imię zakonne Aneta i tajemnicę od Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Śluby wieczyste złożyła 22 sierpnia 1962 r., zaś niedawno, bo w roku 2007 obchodziła jubileusz 50 - lecia życia zakonnego. Działalność apostolska s. Anety najbardziej wyraziła się w katechezie, w której pracowała około 30 lat ( 1963 - 1988 ). Pierwszą placówką katechetyczną była parafia rzym.- kat. pw. św. Wawrzyńca w Kunicach k/Opoczna. Przy tej okazji należy wspomnieć, że z tej parafii do Zgromadzenia wstąpiło kilkanaście kandydatek. Następnie, mieszkając w domu w Grójcu, katechizowała w pobliskich miejscowościach m.in. w Lewiczynie. Belsku, Jasieńcu od 1981 r. dojeżdżała do Białej Rawskiej i przez rok jeszcze katechizowała w Hrubieszowie ( 1987 - 1988 ). Praca katechetyczna niejednokrotnie odbywała się w bardzo trudnych warunkach tj. w nie ogrzewanych pomieszczeniach lub odległych miejscowościach, dokąd dojeżdżała wozem zarówno latem jak i zimą. Obok katechezy s. Aneta angażowała się w pracę charytatywną przy parafiach np. razem z młodzieżą i dziećmi dbała o estetykę placu przy kościele, cmentarzy, sprzątała kościoły, przygotowywała ołtarze połowę do celebracji liturgicznej i robiła okolicznościowe dekoracje, których w tamtym czasie było sporo, ponieważ był to okres wielkiego Millenium w Kościele. W Lewiczynie natomiast w roku 1975 miała miejsce uroczystość koronacji obrazu Matki Bożej. Praca charytatywna dotyczyła również troski o ubogich, dla których s. Aneta przygotowywała paczki żywnościowe z okazji świąt, czy później zajmowała się tym na większą skalę podczas stanu wojennego, douczała również dzieci zaniedbanie religijnie i przygotowywała do Pierwszej Komunii Świętej, biednym kupowała obuwie ze środków Zgromadzenia. W 2004 r. s. Aneta zamieszkała w Nowym Mieście we wspólnocie domu generalnego. Już wtedy była naznaczona cierpieniem. Długo leczyła się na dolegliwości reumatyczne, a po dwukrotnym złamaniu nogi była osobą niepełnosprawną. Stopniowo organizm atakowały inne choroby, aż przyszło trudne doświadczenie niewydolności nerek i s. Aneta nieuleczalnie chora, robiąc dializy, dzięki nim mogła przeżyć jeszcze pięć lat. Był to czas najtrudniejszy, ale też wypełniony licznymi intencjami. Siostra Aneta żartobliwie mówiła o sobie, że może być dla innych tzw. S.O.S., ponieważ robiąc dializy, ofiarowywała je za tych, którzy prosili ją o modlitwę. Intencji było tak dużo, że czasem trzeba było poczekać w kolejce, aby intencja mogła być przyjęta na kolejny miesiąc. Po nagrodę do życia wiecznego odeszła w dniu 18 lipca 2009 r. umocniona w tym samym dniu sakramentem namaszczenia chorych. Na koniec warto przytoczyć słowa podziękowania s. Anety, które zapisała w marcu 2005 r., i złożyła w Archiwum Zgromadzenia w niespełna kilka miesięcy po przyjeździe na placówkę do Nowego Miasta. Wydaje się, że inspiracją tych słów mogła być bliskość Sanktuarium bł. Honorata: "Dziękuję Ci Boże za łaski, które otrzymałam za pośrednictwem Maryi Niepokalanej oraz błogosławionego Ojca Honorata. Dziękuję za trzykrotne uratowanie mnie z wielkiego niebezpieczeństwa, gdy znajdowałam się w podróży. Dziękuję za opiekę nad dziećmi, które katechizowałam, a szczególnie w przypadku, gdy mała dziewczynka po wyjściu z katechezy, biegnąc do szkoły wpadła pod jadący z wielką szybkością samochód. Lekarz stwierdził, że nie odniosła żadnych obrażeń na ciele. Dziękuję za pomoc udzieloną mi w czasie mojej choroby, szczególnie, gdy po dwukrotnym złamaniu nogi groziła mi proteza. Dziś upłynęło już 18 lat, a ja chodzę normalnie na swojej nodze. Dziękuję za pomoc udzieloną mi, gdy przebywałam w kilku szpitalach, a szczególnie, gdy znajdowałam się raz jeden w stanie beznadziejnym. Wzywałam wówczas pomocy Ojca Honorata, pomoc przyszła skuteczna i natychmiastowa, zostałam z tej choroby uratowana. Raz jeszcze dziękuję Bogu za to, że dał nam Matkę Maryję oraz tak wspaniałego Orędownika w osobie Ojca Honorata. " s. Aneta Szymańska Nowe Miasto n. P. dn. 01.03.2005 r.

halina kusakS. Halina Anna Kusak

S. HALINA ANNA KUSAK urodziła się dnia 1.01.1947 r. w miejscowości Ryki, parafia Stara Błotnica. Była najmłodszą spośród czworga rodzeństwa. Po dwóch miesiącach po jej narodzinach zmarła jej matka Józefa i wychowywał ją ojciec Franciszek. W 1963 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Elżbietaniek. Posługiwała w Zakładzie Szkolno-Wychowawczym w Otwocku. W szkołach w Mrozach była katechetką. W szpitalu w Warszawie pracowała jako bibiliotekarka. Obecnie przebywa w klasztorze w Otwocku.

Linki

Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety zobacz

Elżbietanki w Otwocku zobacz

.

.

hiacyntaS. Hiacynta Popiel

S. HIACYNTA POPIEL, córka Wincentego i Marii z domu Romanowska urodziła się 18.06.1952 r. w Wólce Pierzchnieńskiej w parafii Stara Błotnica. Ma dwoje starszego rodzeństwa: brata Franciszka i siostrę Bernadetę. Od najmłodszych lat była mocno związana z życiem parafii błotnickiej, zwłaszcza po przyjściu do Błotnicy we wrześniu 1961 r. Sióstr Michalitek. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Kadłubie i Błotnicy w dniu 1.09.1967 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym, gdzie przeszła całą formację zakonną: nowicjat (14.08.1969 r.-1971 r.) Pierwsza Profesja (15.08.1971 r.), Wieczysta Profesja (15.08.1977 r.). Siostra Hiacynta ukończyła Studium Organistowskie w Radomiu, Szkołę Formatorów u Ojców Jezuitów w Częstochowie, studia teologiczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (dziś Uniwerystet Papieski Jana Pawła II) oraz Studia Podyplomowe terapii uzależnień na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przez wszystkie dotychczasowe lata stara się realizować charyzmat michalicki w posłudze dzieciom i młodzieży w myśl zasady Założyciela Bł. O. Bronisława Markiewicza: "Dusza dziecka jest jak ziemia niezaorana. Umiej ją tylko uprawić a wyda ci stokrotny owoc". Siostra Hiacynta ceni sobie powroty do miejsca rodzinnego, gdzie "wszystko się zaczęło", by pod czułym spojrzeniem Matki Bożej Pocieszenia nabierać sił do kroczenia drogą powołania oraz prosić o dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych z tej parafii. Siostra Hiacynta posługiwała w następujących wspólnotach zakonnych i parafialnych:

1974 - 1976 Warszawa Gołąbki (kucharka)

1976 - 1977 Mochnaczka (katechetka i zakrystianka)

1977 - 1978 Szydłowiec (przedszkolanka)

1978 - 1983 Radom (katechetka)

1983 - 1986 Miejsce Piastowe (mistrzyni postulantek)

1986 - 1989 Kraków (przełożona wspólnoty)

1989 - 2011 Miejsce Piastowe (mistrzyni nowicjatu i radna generalna dwóch kadencji)

2011 - Przemyśl (odpowiedzialna za wspólnotę siostrzaną i Dom Matki i Dziecka)

dudekS. Martyna Bernadeta Dudek

S. MARTYNA BERNADETA DUDEK urodziła się dnia 13.09.1968 r. w Białobrzegach. Rodzice Wanda i Jan zamieszkiwali z czworgiem dzieci w Chruściechowie. Siostra Martyna chodziła do szkoły podstawowej w Sieklukach, potem w Goździe. Liceum Ogólnokształcące ukończyła w Radomiu. W dniu 30.07.1989 r. wstapiła do Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie. Dwa lata nowicjatu spędziła w Krakowie w Łagiewnikach. Pięcioletni juniorat odbyła we Wrocławiu i w Płocku. Posługiwała kolejno w Czestochowie, w Płocku, w Dvůr Králové i w Pradze (Czechy) i w Bratysławie na Słowacji. Od września 2014 r. zostaje przeniesiona do Białej koło Płocka. W Zgromadzeniu piastowała różne funkcje: wychowawczyni w zakładzie dla dzieci upośledzonych w Częstochowie, katechetka w Płocku, w Czechach i na Słowacji przełożona domów zakonnych, referentka powołań i mistrzyni postulatu. Jej kuzynka to S. Hiacynta Popiel.

Linki

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia zobacz

Dvůr Králové - Czechy zobacz

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia zobacz

wiesława szewczykS. Wiesława Maria Szewczyk

S. WIESŁAWA MARIA SZEWCZYK urodziła się dnia 8.08.1976 r. w Białobrzegach. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Kadłubie i Starej Błotnicy rozpoczęła naukę w Zespole Szkół Odzieżowych w Radomiu. We wrześniu 1998 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Świętego Michała Archanioła - Siostry Michalitki. Po odbyciu formacji początkowej w Częstochowie i nowicjatu w Miejscu Piastowym złozyła pierwszą profesję zakonną 16.07.2002 r. a 15.08.2007 r. - śluby wieczyste. Ukończyła Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie w kiernku pedagogicznym i pracuje jako wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Zgromadzenie. Obecnie (2014 r.) mieszka i pracuje w Mochnaczce Niżnej koło Krynicy Zdroju.

Linki

Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła zobacz

Mochnaczka Niżna zobacz

Siostry Michalitki - artykuł w opoka.org.pl zobacz

michałKs. Michał Stanikowski CM

KS. MICHAŁ STANIKOWSKI CM urodził się dnia w nnnnnnnnnn. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę . W s.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn i rozpoczął nowicjat w nnnnnnnnnnnnn. Po złożeniu pierwszej profesji zakonnej rozpoczął studia filozoficzno - teologiczne w nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn. Święcenia kapłańskie przyjął nnnnnnnnnnnnnnn roku z rąk nnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn. Po świeceniach kapłańskich posługiwał w następujących klasztorach i parafiach:

1989 - 1991 - Parafia

1991 - 1996 - Parafia

1996 - 1999 - Parafia

1999 - 2009 - Parafia

nnnnnnnnnnnnnnnn

robertaS. Roberta Stanikowska

S. ROBERTA STANIKOWSKA urodziła się dnia w nnnnnnnnnnnn. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczęła naukę . W nnnnnnnnnnnnnn r. wstapiła do nnnnnnnnnnnn i rozpoczła nowicjat w nnnnnnnnnnnnnnn. Po złożeniu pierwszej profesji zakonnej nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn posługiwała w następujących klasztorach i parafiach:

1989 - 1991 - Parafia

1991 - 1996 - Parafia

1996 - 1999 - Parafia

1999 - 2009 - Parafia

nnnnnnnnnnnnnnnnnn

jurczakKs. Jacek Jurczak

Ks. JACEK JURCZAK urodził się dnia w nnnnnnnnnnnn. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę . W nnnnnnnnnnnnnn r. rozpaczął studia filozowficzno-teologiczne w seminarium ............. Po święceniach kapłańskich posługiwał w następujących parafiach:

1989 - 1991 - Parafia

1991 - 1996 - Parafia

1996 - 1999 - Parafia

1999 - 2009 - Parafia

nnnnnnnnnnnnnnnnnn

.

gospodarczyk bogdanKs. Bogdan Gospodarczyk CSMA

Ks. BOGDAN GOSPODARCZYK CSMA urodził się dnia w nnnnnnnnnnnn. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę . W nnnnnnnnnnnnnn r. rozpaczął studia filozowficzno-teologiczne w seminarium ............. Po święceniach kapłańskich posługiwał w następujących parafiach:

1989 - 1991 - Parafia

1991 - 1996 - Parafia

1996 - 1999 - Parafia

1999 - 2009 - Parafia

nnnnnnnnnnnnnnnnnn

.

gospodarczyk janKs. Jan Gospodarczyk CSMA

Ks. JAN GOSPODARCZYK CSMA urodził się dnia w nnnnnnnnnnnn. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę . W nnnnnnnnnnnnnn r. rozpaczął studia filozowficzno-teologiczne w seminarium ............. Po święceniach kapłańskich posługiwał w następujących parafiach:

1989 - 1991 - Parafia

1991 - 1996 - Parafia

1996 - 1999 - Parafia

1999 - 2009 - Parafia

nnnnnnnnnnnnnnnnnn

.

kaszuba janKs. Jan Kaszuba CSMA

Ks. JAN KSZUBA CSMA urodził się dnia w nnnnnnnnnnnn. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę . W nnnnnnnnnnnnnn r. rozpaczął studia filozowficzno-teologiczne w seminarium ............. Po święceniach kapłańskich posługiwał w następujących parafiach:

1989 - 1991 - Parafia

1991 - 1996 - Parafia

1996 - 1999 - Parafia

1999 - 2009 - Parafia

nnnnnnnnnnnnnnnnnn

.

gałkowskaS. Zofia Gałkowska

S. ZOFIA GAŁKOWSKA urodziła się dnia 8.08.1950 w Osowie w parafii Błotnica. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej 10.08.1964 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny w Mariówce. Po nowicjacie ukónczyła Liceum Ogólnokształcące w Przysusze, potem studia teologiczne na ATK (dzisiaj UKSW) w Warszawie. Śluby wieczyste złożyła 15.08.1973 r. w Mariówce. Przez 33 lata pracowała w różnych parafiach jako katechetka w przedszkolach, szkołach podstawowych i w gimnazjum. Siostra Zofia pracowała w nastepujących parafiach: Smogorzów-Mariówka, Wyszków, Bełchatów, Tuszyn, Lubania, Mrzeżyno i Tomaszów Mazowiecki. W 2007 r. przeszła na emeryturę i jest w domu zakonnym w Warszawie. "Dziękuję Panu Bogu za łaskę powołania i dar trwania. Pamietam w modlitwie o swojej rodzinie, mieszkańcach Osowa, parafii i o kapłanach posługujących w parafii Stara Błotnica. Proszę o modlitwę w mojej intencji" - napisała S. Zofia Gałkowska.

Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej zobacz

Siostry Służki zobacz

.

.

kaszubaS. Hanna Kaszuba

S. HANNA KASZUBA urodziła się dnia w nnnnnnnnnnnn. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczęła naukę . W nnnnnnnnnnnnnn r. wstapiła do nnnnnnnnnnnn i rozpoczła nowicjat w nnnnnnnnnnnnnnn. Po złożeniu pierwszej profesji zakonnej nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn posługiwała w następujących klasztorach i parafiach:

1989 - 1991 - Parafia

1991 - 1996 - Parafia

1996 - 1999 - Parafia

1999 - 2009 - Parafia

nnnnnnnnnnnnnnnnnn

.

kołodziejczykS. Marta Kołodziejczyk

S. MARTA KOŁODZIEJCZYK urodziła się dnia w nnnnnnnnnnnn. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczęła naukę . W nnnnnnnnnnnnnn r. wstapiła do nnnnnnnnnnnn i rozpoczła nowicjat w nnnnnnnnnnnnnnn. Po złożeniu pierwszej profesji zakonnej nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn posługiwała w następujących klasztorach i parafiach:

1989 - 1991 - Parafia

1991 - 1996 - Parafia

1996 - 1999 - Parafia

1999 - 2009 - Parafia

nnnnnnnnnnnnnnnnnn

.